Martin Ritter, Ph.D.

english

Martin Ritter, Ph.D.

martin.ritter@ff.cuni.cz
Konzultační hodiny
den od do místnost telefon
Kurzy vyučované v tomto semestru

  Odborné zaměření

  současná filosofie, fenomenologie, kritické teorie

   

  Publikace

  Monografie

  Filosofie jazyka Waltera Benjamina, Filosofia, Praha 2010, 282 stran

   

  Studie v zahraničních časopisech a kolektivních monografiích

  "Approaching the Absolute in Jan Patočka’s Phenomenology", in: Tijdschrift voor Filosofie, 3, 2017, s. 499-516 

  "The Hubris of Transcendental Idealism. Understanding Patočka's Early Concept of the Lifeworld", in: ​ Journal of the British Society for PhenomenologyVolume 49, 2018, Issue 2, 171-181

  "Movement of/to Inwardness. Intersubjectivity in Jan Patočka's Concept of the Movements of Existence", in: Affectivity, Agency and Intersubjectivity, Budapest: L'Harmattan, 2012, s. 173-186.

  "Patočka's Care of the Soul Reconsidered: Performing the Soul Through Movement", in: Human Studies, 40(2), 2017, s. 233-247 (http://link.springer.com/article/10.1007/s10746-017-9425-9)

  "Time of the Dialectical Image", in: Image in Space. Contributions to a Topology of Images. Libri Nigri 49. Nordhausen: Bautz Verlag, 2015, s. 31-42. 

  "Towards a Non-Eurocentric Analysis of the World Crisis: Reconsidering Patočka's Approach", in: Research in Phenomenology, 47(3), 2017, s. 288–405 (http://booksandjournals.brillonline.com/content/journals/10.1163/15691640-12341376).

  "Vom Sinn der Übersetzung", in: Internationales Zeitschrift für Hermeneutik, Bd. 9, 2010, s. 311-326

  "Walter Benjamins Jugendschriften", in: Internationales Zeitschrift für Hermeneutik, Bd. 6, 2007, s. 239-258

   

  Studie v českých a slovenských časopisech a kolektivních monografiích

  „Co říká duha?“, in: Svět literatury, č. 54, roč. XXVI, 2016, s. 28–35.

  „Fenomenologie z příhodného?“, in: Filosofický časopis, roč. 61, č. 6, 2013, s. 877–888.

  „Goethova imanentní pravda mýtu navzdory“, in: Filosofické reflexe uměleckého díla, Praha, 2010, s. 393-410.

   „Historicko-systematický rámec Patočkova negativního platonismu“, in: M. Ješič, V. Leško a kol., Patočka a grécka filozofia, Košice 2013, s. 243–265

  „Hölderlinovy figury básně W. Benjamina“, in: Svět literatury, 33, 2006, s. 147-160.

  „Hölderlinova vzpomínka. K romantickému myšlení W. Benjamina“, in: Svět literatury, 39, 2009, s. 39-41.

  „K filosofii dějin W. Benjamina: model překladu”, in: Svět literatury, 43, 2011, s. 89-100.

  „K ontologii pohybu existence. Srovnání Platónova a Patočkova pojetí člověka”, in: Filozofia, 70, 2015, č. 6, s. 440-448.

  „Konstitutivní rysy Platónova Timaia“, in: Reflexe, 29, 2006, s. 9–24.

  „Nad Althusserovou Budoucností”, in: Aluze, 2005, 3, s. 198–201.

  „Nejranější estetika Waltera Benjamina”, in: Svět literatury, 32, 2005, s. 39–54.

  „Nitro a jeho základ”, in: Reflexe, 40, 2011, s. 99-104.

  „Nitro a záhada hyletické vrstvy“, in: Filosofický časopis, roč. 50, 2011, mimořádné číslo, s. 81-98.

  „Odcizené nitro“, in: Reflexe, č. 38, 2010, Praha, s. 99-107.

  „Patočkova fenomenologie jako první filosofie a přísná věda”, in: Filosofický časopis, 62, 5, 2014, s. 711-724.

  „Patočka mezi Sókratem a Platónem. K interpretaci negativního platonismu“, in: Reflexe, 34, 2008, s. 81-97.

  „Péče o duši a otázka zjevování“, in: Reflexe, 36, 2009, s. 35-55.

  „Pohyb existence jako jádro asubjektivní fenomenologie“, in: Překonání subjektivismu ve fenomenologii, s. 89-103, Pavel Mervart: Červený Kostelec, 2015. 

  „Průniky absolutna. Vztah konečna a nekonečna v Patočkově filosofii”, in: Filosofický časopis, 65, 6, 2017, s. 911-923. 

  „Rortyho pojetí poznání“, in: Filosofický časopis, 60, 6, 2012, s. 869-883.

  „Tajemství uměleckého díla a idea kritiky“, in: Svět literatury, 50, 2014, s. 205–220.

  „Tělo jako mez fenomenologie“, in: Filosofie dnes, vol. 5, no 1, 2013, s. 3–18.

  „Tělo za daností. Patočkova fenomenologie těla“, in: Živá fenomenologie, mimořádné číslo Filosofického časopisu, 2015, s. 61-73.

  „Transcendence u Jana Patočky a problém oběti“, in: Dějinnost, nadcivilizace a modernita. Studie k Patočkově konceptu nadcivilizace, eds. Johann P. Arnason, Ladislav Benyovsky, Marek Skovajsa, s. 201-215, Togga Praha 2010.

  „Vznik z nutnosti v Platónově Timaiovi“, in: Reflexe, 31, 2006, s. 45-60.

   

  Předmluvy a doslovy

  „Adornova minimální dialektika”, in: Adorno, Theodor, Minima Moralia, Academia, Praha 2009, s. 9–14 

  „Cesta teoretickými pasážemi“, in: Benjamin, Walter, Výbor z díla II, Teoretické pasáže, Oikúmené, Praha 2011, s. 327–331

  „Rortyho zrcadlo pravdy“, s Tomášem Marvanem, in: Rorty, Richard, Filosofie a zrcadlo přírody, Academia, Praha 2012, s. 369–375

   

  Překlady (výběr)

  Adorno, Theodor W., Minima Moralia, Academia, Praha 2009

  Bauman, Zygmunt, Individualizovaná společnost, Mladá Fronta, Praha 2005

  Bauman, Zygmunt – Lyon, David, Tekutý dohled, Broken Books, Olomouc 2013

  Benjamin, Walter, Výbor z díla I, Literárněvědné studie, Oikúmené, Praha 2009

  Benjamin, Walter, Výbor z díla II, Teoretické pasáže, Oikúmené, Praha 2011

  Benjamin, Walter, Výbor z díla III, Psaní vzpomínání, Oikúmené, Praha 2016

  Bhabha, Homi, Místa kultury, Tranzit, Praha 2013

  Groys, Boris, Gesamtkunstwerk Stalin. Komunistické postscriptum, AVU, Praha 2010

  Rorty, Richard, Filosofie a zrcadlo přírody, Academia, Praha 2012

  Žižek, Slavoj, Mluvil tu někdo o totalitarismu?, Tranzit 2007
   

  Vedení studentských prací

  Bakalářské práce – obhájené/řešené/všechny
  Magisterské práce – obhájené/řešené/všechny
  Doktorské práce – obhájené/řešené/všechny