Mgr. Robert Roreitner

english


robert.roreitner@ff.cuni.cz
Konzultační hodiny
den od do místnost telefon
Po dohodě e-mailem.
Kurzy vyučované v tomto semestru

Curriculum vitae

 • od 2017 Ústav filosofie a religionistiky FF UK v Praze, asistent
 • 2014-2018 doktorské studium, Humboldt-Universität zu Berlin, Berlin Graduate School of Ancient Studies (obor antická filosofie, školitelé Stephen Menn - Jonathan Beere; dis. práce obhájena v červenci 2019: summa cum laude)
 • 2012-2014 nav. mag. studium, Filozofická fakulta UK v Praze (obor starořečtina; Cena Jana Palacha za dipl. práci) 
 • 2008-2012 nav. mag. studium, Filozofická fakulta UK v Praze (obor filosofie)
 • 2005-2008 bakalářské studium, Filozofická fakulta UK v Praze (obor filosofie)

Zaměření

 • Antická filosofie (zvl. teorie duše, metafysika)
 • Řecká epická a lyrická poesie (zvl. Homér, Pindar)
 • Kant a pokantovská německá filosofie (zvl. transcendentální estetika, estetika)

Zahraniční stipendia

 • 2016-2017 Research Fellow at Humboldt-Universität zu Berlin ("Philosophy, Science and the Sciences")
 • 2014-2016 DAAD, Humboldt-Universität zu Berlin
 • 2011-2012 Fulbright, Columbia University, New York
 • 2009-2010 Erasmus, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Publikace

 • "Themistius on Concept Formation". Archiv für Geschichte der Philosophie, forthcoming 2019

 • "Blood, πνεῦμα,or something more solid? Aristotle on the material structure of perceptual apparatus" in: Heat, pneuma and soul in ancient philosophy and medicine, ed. H. Bartoš – C. King, Cambridge University Press, forthcoming 2018

 • Hegel ve Francii: Francouzská recepce Hegelovy filosofie času, ed. T. Koblížek - R. Roreitner, OIKOYMENH, Praha, forthcoming 2018

 • "Margítés: vzor hlupáků" aj. (eseje o řecké poesii), in: Hrdinové v básních, ed. J. Hrdlička - M. Jaluška, Universita Karlova - Filozofická fakulta 2017, ss. 61-65, 156-160, 193-196

 • Alkmán, Partheneion z Louvru (úvodní studie, překlad, komentář), Jednota klasických filologů, edice Bilingva, Praha 2016

 • "Utopická Sparta" aj. (eseje o řecké poesii), in Básně a místa. Eseje o poezii, ed. J. Hrdlička et al., Univerzita Karlova – Filozofická fakulta 2015, ss. 52-56, 80-83, 148-151, 171-175, 265-269

 • "Perception and hylomorphism. Receptive activity of senses in Aristotle´s DA II,5", Eirene. Studia graeca et latina 50 (2014), ss. 176-207

 • "O tom, co je, a co není platný soud vkusu. Tři otázky pro prof. Anthonyho Savila, " Svět literatury 50 (2014), ss. 97-102

 • "J. Pechar, Otázky Nietzschova myšlení, OIKOYMEN, Praha 2013" (recenze), in Reflexe 46 (2014), ss. 171-179

 • O špatném nekonečnu, ed. V. Kolman - R. Roreitner, Filosofie, Praha 2013

 • "Radostná, nebo zlomyslná věda?", in: Filosofie lidského, příliš lidského, ed. M. Fridmanová - J. Puc, Pavel Mervart, Červený Kostelec 2013, ss.. 19-37

 • "Les Indiens et le geste supplétif (en marge du problème de l’expressivité chez Aby Warburg)", in: Romanica Olomucensia, Vol. 24 - Supplementum (2012), ss. 95-104

 • Friedrich Nietzsche, Rané texty o řeči a hudbě (úvodní studie, překlad), OIKOYMENH, Praha 2011

 • "Le point de vue ichnologique d´après G. Didi-Huberman: un example", in: Les passions de l´âme, ed. R. Karul et al., Aleph, Bratislava 2010, ss. 127-136

 • "Za hranicemi lidské fantazie?" in: Filosofické reflexe uměleckého díla, ed. M. Vrabec, Togga, Praha 2010, ss. 473-492