Moodle

MOODLE

 

Základní informace:

Smyslem elektronické podpory je zpřístupnit studijní materiály pro určené skupiny uživatelů tak, aby nebyl porušen autorský zákon a přesto byly tyto materiály dostupné odkudkoliv formou webového rozhraní. 

Ovládá se přes webové rozhraní http://dl1.cuni.cz a umožňuje učitelům samostatně vkládat na web jakékoli materiály, které by chtěli zpřístupnit studentům. Nemusí zde být zahrnuty všechny kursy ÚFaR ani jej nemusí využívat všichni vyučující. 

Seznam aktuálních kursů našeho ústavu najdete zde.

Moodle nenahrazuje povinný zápis do kursů přes Informační systém FFUK, který je napojený  na studijní oddělení. Jedná se pouze o on-line obsluhu kursů ve vztahu "vyučující-student", nikoli "student-studijní oddělení". Registrace v systému Moodle je dobrovolná a slouží k přístupu k zveřejněným dokumentům.


UPOZORNĚNÍ: Všechny zpřístupňované materiály jsou určeny pouze pro výuku a studijní potřeby! Studenti nesmí tyto dokumenty dále zveřejňovat či zpřístupňovat třetí osobě dle autorského práva v platném znění.

Přihlášení do portálu

Pro první přihlášení do portálu je nutné přihlásit se svým heslem pro CAS UK na stránce: http://dl1.cuni.cz, kde jsou též další informace ke vstupování do kursů. Toto opatření umožňuje uživatelům použít pro přístup do Moodle stejné přihlašovací údaje (uživatelské jméno a heslo) jako pro ostatní aplikace IS UK (více informací naleznete na https://cas.cuni.cz). Pro přihlášení do Moodle UK je nutné mít v CAS UK zadánu platnou e-mailovou adresu (nastavte ve svém profilu v CAS UK ).

Většinou na první hodině kursu student obdrží tzv. klíč k zápisu, který využije při zápisu do jednotlivých kursů. Po přihlášení do portálu se studentovi zobrazí právě jeho kursy, ve kterých je již zapsán. Vyučující sám může zapsat všechny účastníky kursu. Záleží na rozhodnutí jednotlivých vyučujících.


Návod pro vyučující:

Založení kursu

Kurs může založit pouze správce portálu zaregistrovanému uživateli. O bezplatné založení a provoz kurzu na "Moodle UK - pro výuku" mohou žádat pouze učitelé a postgraduální studenti UK.

V případě zájmu o založení kurzu, vyplňte a odešlete elektronický Dotazník, na jehož základě Vám bude kurz vytvořen (zpravidla do 48 h). V rámci dotazníku uveďte podkategorii/podobor "AKTUÁLNÍ" a v dlouhé variantě názvu svého kurzu uveďte na prvním místě své jméno, tak aby zde (ve složce kurů ÚFaRu - AKTUÁLNÍ) byly kurzy řazen přehledně. Tím získáte právo upravovat nastavení kursu a přidávat studijní materiály.

Pro vkládání souborů a další typy práce s kurzem v Moodlu je vždy potřeba nejprve ZAPNOUT REŽIM ÚPRAV. 

Ve složce Účastníci můžete nastavit metody zápisu:

Přístup pro hosty – umožňuje buď povolit neomezený přístup pro externí uživatele (tím, že přístup pro hosty umožníte a nezaheslujete), nebo omezený přístup pro hosty (tím, že přístup pro hosty umožníte a zaheslujete, heslo sdělíte na dané přednášce či semináři), nebo zde můžete přístup pro hosty zakázat (čímž neumožníte přístup externím uživatelům).

Zápis sebe sama do kurzu (Student) – zde umoníte studentům UK zapsat se do Vašeho kurzu, a to buď pouze pomocí přihlašovacích údajů do CASu, nebo navíc pomocí Klíče k zápisu, který jim sdělíte na dané přednášce či semináři.