Moodle

 

                                                                        

 

Moodle UK (v.1.9.9.) je volně distribuovaný výukový software, který od zimního semestru 2005/06 (ve v. 1.6.9.)

 Ústav filosofie a religionistiky využívá jako elektronickou verzi semestrálního aparátu  ke kursůmjiž po několik let zprostředkovávaným v "papírovépodobě,  studentům v Knihovně ÚFaR.

 

Základní informace


Smyslem elektronické podpory je zpřístupnit studijní materiály pro určené skupiny uživatelů takaby nebyl porušen autorský zákon a přesto byly tyto materiály dostupné odkudkoliv formou webovského rozhraní

Ovládá se přes webové rozhraní http://dl1.cuni.cz a umožňuje učitelům samostatně vkládat na web jakékoli materiálykteré by chtěli zpřístupnit studentům - viz Návod pro vyučující. Nemusí zde být zahrnuty všechny kursy ÚFaR ani jej nemusí využívat všichni vyučující

 

Seznam kursů našeho ústavu najdete zde.

"Papírový" semestralní aparát bude v knihovně souběžně ukládán nadáleačkoli bude snaha buď všechny nebo alespoň frekventovanější materiály skenovat do PDF formátu a vystavit v Moodlu - to byl ostatně hlavní záměr přistoupení do tohoto projektu. Je však pravděpodobné, že se některým vyučujícím možnosti Moodlu zalíbí natolik, že v něm budou mít mnohem více materiálů než v papírovém aparátu ke kursu.

Moodle nenahrazuje povinný zápis do kursů přes Informační systém FFUKkterý je napojený na studijní oddělení. Jedná se pouze o on-line obsluhu kursů ve vztahu "vyučující-student", nikoli "student-studijní oddělení". Registrace v systému Moodle je dobrovolná a slouží k přístupu k zveřejněným dokumentům.


UPOZORNĚNÍVšechny zpřístupňované materiály jsou určeny pouze pro výuku a studijní potřebyStudenti nesmí tyto dokumenty dále zveřejňovat či zpřístupňovat třetí osobě dle autorského práva v platném znění.
Návod pro studenty:

Tento návod je pouhým úvodem do práce se systémem Moodle. Moodle je online e-learningový software, který Univerzita Karlova v Praze preferuje před ostatnímiStandardní nápověda je přítomna online v celém portálu formou ikonky .

Podrobný návod je k dispozici v dokumentaci na české webové stránce http://moodle.cz.

 

Tréninkové demo-stránky Moodlu pro vyzkoušení správy kursů ve všech rolích nabízí projekt Mt Orange Moodle School. Běží na nejnovější verzi Moodlu (nyní 2.4.1.) Stačí se volně zaregistrovat.Přihlášení do portálu


Pro první přihlášení do portálu je nutné přihlásit se svým heslem pro CAS UK na stráncehttp://dl1.cuni.czkde jsou též další informace ke vstupování do kursů. Toto opatření umožňuje uživatelům použít pro přístup do Moodle stejné přihlašovací údaje (uživatelské jméno a heslo) jako pro ostatní aplikace IS UK (více informací naleznete na https://cas.cuni.cz). Pro přihlášení do Moodle UK je nutné mít v CAS UK zadánu platnou e-mailovou adresu (nastavte ve svém profilu v CAS UK ).

Většinou na první hodině kursu student obdrží tzv. klíč k zápisukterý využije při zápisu do jednotlivých kursů. Po přihlášení do portálu se studentovi zobrazí právě jeho kursyve kterých je již zapsán. Vyučující sám může zapsat všechny účastníky kursuZáleží na rozhodnutí jednotlivých vyučujících.


Práce v kursech

Kurs je nastavován vyučujícímTzn., že student může vykonávat právě ty činnostikteré vyučující povolí či zadá.


Nejčastější činnosti

Download (stahovánísouborů se studijními materiály z připravených adresářů (PDF, doc, txt, html, jpeg…)

Domácí úkolyvyučující vyzve studenty k odevzdávání domácích prací elektronicky v určitém časovém rozmezí.

Testyvyučující zadá kontrolní test, který musí student v určitém časovém rozmezí splnit.


Vyučující smí vnutit zasílání zpráv o novinkách z kursu studentům e-mailem.

Anchor
Návod pro vyučující:

Tento návod je pouhým úvodem do práce se systémem Moodle. Standardní nápověda je přítomna online v celém portálu formou ikonky http://moodle.ff.cuni.cz/pix/help.gif

Podrobný návod je k dispozici v dokumentaci na české webové stránce http://moodle.cz.

Tréninkové demo-stránky Moodlu pro vyzkoušení správy kursů ve všech rolích nabízí projekt Mt Orange Moodle School. Běží na nejnovější verzi Moodlu (nyní 2.4.1.) Stačí se volně zaregistrovat.


Výukový portál nabízí napřnásledující služby:

· vkládání souborů
· tvorba html, textu
· fórum nebo chatování pro účastníky kursu
· testování
· zadávání a odevzdávání domácích prací s přesným zadáním data odevzdání úkolu
· anketyprůzkumy
· novinky ke kursům
· vytvoření slovníku pojmů a další


Založení kursu

Kurs může založit pouze správce portálu zaregistrovanému uživateli. O bezplatné založení a provoz kurzu na "Moodle UK - pro výuku" mohou žádat pouze učitelé a postgraduální studenti UK.

V případě zájmu o založení kurzu, vyplňte a odešlete elektronický Dotazník, na jehož základě Vám bude kurz vytvořen (zpravidla do 48 h). Tím získáte právo upravovat nastavení kursu a přidávat studijní materiály.

 

Vkládání souborů

Varianta A)  "složky"

1)      ZAPNETE REŽIM ÚPRAV

2)      V menu Soubory vlevo kliknete na Vložit soubor. Soubor/y nahrajete (pdf, doc atp.)

3)      V Osnově témat – to je ten prostřední široký sloupec stránkyRozkliknete pole Přidat studijní materiál  v okně tématu (typicky začínáte u tématu „1“) a vyberete Zobrazit adresář.  Potom pojmenujete zobrazovaný adresář/e (toto je povinné pole). V okýnku můžete okomentovat adresář. Kliknete na „Zobrazit kořenový adresář“. Tímto zpřístupníte kompletně složky z menu Soubory. Popřípadě "Zobrazit ...", kde "..." jsou jména  jednotlivých složek, jež jste do menu Soubory vytvořili a které chcete zpřístupnitÚpravu potvrďte klikem na „Uložit a ...“.

4)      Hotovo

Studijní materiál typu Adresář zobrazí veškerý obsah adresáře vybraného v souborech kurzu (. adresářů v něm vnořených). Studenti mohou adresářem a jeho podadresáři procházet a jsou jim zobrazeny všechny zde uložené soubory.

 

Varianta B)  "jednotlivé materiály, odkazy, multimediální soubory..."

1)      ZAPNETE REŽIM ÚPRAV

2)      V menu Soubory vlevo kliknete na Vložit soubor. Ten nahrajete (pdf nebo word atp.)

3)      V Osnově témat – to je ten prostřední široký sloupec stránkyRozkliknete pole Přidat studijní materiál v okně tématu (typicky začínáte u tématu „1“) a vyberete Odkaz na soubor nebo web“.  Potom vypíšete název (nebude vidětOsnovy, je ale povinný), popišete materiál pdf nebo word v okýnku HTML editoru. Kliknete na „Vyberte nebo nahrejte soubor“, poté se dostanete do uložených souborů a ten chtěný zviditelníte kliknutím na popisek „Vybrat“ vpravo u popisu daného souboru. Ještě můžetepoli okno na stránceeditorkem zatrhnout „Vynutit stažení“ (= do zařízení uživatele). Nezatržená volba znamená aktivivovat vyskakovací okno prohlížeče se staženým souborem. Úpravu potvrďte klikem na „Uložit a ...“.

4)      Hotovo

Tento typ studijního materiálu vkládá do kurzu odkaz na libovolnou webovou stránku nebo jiný soubor umístěný na internetu. Umožňuje také vytvořit odkaz na jakýkoliv soubor, který jste ze svého osobního počítače buď již vložili mezi soubory kurzu, nebo jej tam teprve vložíte v průběhu vytváření odkazu.

Účastníci kursu

Přístup do Moodlu mohou mít buď jen vámi vybraní studentikteré do kursu zapíšetenebo libovolní návštěvnícikteří znají heslo, jež jim na přednášce sdělíteTato hostovská varianta je praktická u přednášekna nichž je množství posluchačů, o nichž nepotřebujete mít přesný přehledPřístup jen pro vybrané studenty je výhodný u seminářů, u nichž byste chtěli využívat někerých dalších zajímavých schopností Moodlu: je přes něj možno zasílat hromadné emaily všem účastníkům kursu (když napřkurs mimořádně odpadne), můžete zde každý týden oznámitkam jste došli v četbě a co se bude číst příštěstudenti tudy mohou odevzdávat domácí úkoly, student mající referát může svůj handout předem poskytnout ostatním atd.
 

Přidělení role Učitel/Teacher – např. v případě, že chcete umožnit druhé osobě vkládat soubory do kursu nebo jej jinak upravovat.

1)      Přihlásit se do kurzu xxx (Plotínos, Středověk atp.) Moodlu UK

2)      Kliknoutkurzu na menu Přidělit roleikona je tato:       - vlevopruhu nabídek menu

3)      Kliknout naTeacher“ v tabulce rolí

4)      V pravém okně vyhledat moji email adresu osoby, jíž chcete roli přidělit

5)      Kliknout na tlačítko PŘIDAT

6)      Potvrdit tlačítkem dole Přidělit role v kurzu xxx“

 

Vytvoření hesla kursu

 

1)      ZAPNETE REŽIM ÚPRAV

2)      Menu Nastavení 

3)      na panelu Dostupnost zvolíte Klíč k zápisu. Nastavení přístupnosti kursu lze dále upravovat.

 

Správa kursů


Obrazovka je rozdělena standardně na čtyři části:

  • Levý sloupec

 - Správa - lze zde měnit následující nastavení:

Zapnout režim úprav - abyste mohli cokoliv nového vkládat do kursu, je nutné kliknout na tlačítko "Zapnout režim úprav" - vpravo nahoře v liště

Nastavení - zde lze měnit celkové nastavení kursukteré jste zadávali při vytváření kursu

Upravit profil - ZDE LZE ZMĚNIT VEŠKERÉ ÚDAJE O VAŠÍ OSOBĚ. V kartě "Profillze ZMĚNIT i VAŠE HESLO.

Přidělit role - lze přiřazovat další účastníky kursulze škrtat nežádoucí účastníky

Soubory - zde lze zakládat adresáře, do nichž si můžete nahrávat jednotlivé soubory jakéhokoliv formátu v maximální velikosti 19MB.

další funkce lze nastavovat podle potřeby

  • Prostřední část - podle způsobu nastavení vidíte počet témat = počet okénekDefaultně je nastaveno 10 tématPokud byste nevyužili všechna okénkalze je skrýt kliknutím na čtvereček v pravé části okénkaOpětovným kliknutím na tento čtvereček opět rozbalíte všechna okénka. V nastavení kursu lze také měnit počet zobrazovaných okének v "počtu týdnů/témat".
  • Pravý sloupec - obsahuje informativní bloky různého druhuVidíte zde napřnaposledy prováděné činnostikalendářBloky můžete úplně skrýtsbalit či rozbalit.
  • Vrchní lišta - ukazuje adresářovou cestu Vašeho pohybu po kursuKliknutím na jednotlivé části cesty se můžete rychle dostat na vyšší místo v kursuVe vrchní liště je také tlačítko "zapnoutnebo "vypnoutrežim úprav.