Moodle

MOODLE

 

Základní informace:

Smyslem elektronické podpory je zpřístupnit studijní materiály pro určené skupiny uživatelů tak, aby nebyl porušen autorský zákon a přesto byly tyto materiály dostupné odkudkoliv formou webového rozhraní. 

Seznam aktuálních kursů našeho ústavu najdete zde.

Moodle nenahrazuje povinný zápis do kursů přes Informační systém FFUK, který je napojený  na studijní oddělení. Jedná se pouze o on-line obsluhu kursů ve vztahu "vyučující-student", nikoli "student-studijní oddělení". Registrace v systému Moodle je dobrovolná a slouží k přístupu k zveřejněným dokumentům.


UPOZORNĚNÍ: Všechny zpřístupňované materiály jsou určeny pouze pro výuku a studijní potřeby! Studenti nesmí tyto dokumenty dále zveřejňovat či zpřístupňovat třetí osobě dle autorského práva v platném znění.

 

Přihlášení do portálu:

Pro první přihlášení do portálu je nutné přihlásit se svým heslem pro CAS UK na stránce: http://dl1.cuni.cz, kde jsou též další informace ke vstupování do kursů. Toto opatření umožňuje uživatelům použít pro přístup do Moodle stejné přihlašovací údaje (uživatelské jméno a heslo) jako pro ostatní aplikace IS UK (více informací naleznete na https://cas.cuni.cz). Pro přihlášení do Moodle UK je nutné mít v CAS UK zadánu platnou e-mailovou adresu (nastavte ve svém profilu v CAS UK ).

Většinou na první hodině kursu student obdrží tzv. klíč k zápisu, který využije při zápisu do jednotlivých kursů. Po přihlášení do portálu se studentovi zobrazí právě jeho kursy, ve kterých je již zapsán. Vyučující sám může zapsat všechny účastníky kursu. Záleží na rozhodnutí jednotlivých vyučujících.