Ondřej Švec, Ph.D.

english

Ondřej Švec, Ph.D.

ondrej.svec@ff.cuni.cz
Konzultační hodiny
den od do místnost telefon
St/Wed 16.00 17.00 online (Zoom) 221 619 223
Po dobu nouzového stavu pouze online po dohodě e-mailem
Kurzy vyučované v tomto semestru

  Životopis

  • od 2012: odborný asistent na Ústavu filosofie a religionistiky, FF UK v Praze
  • 2016: organizátor 1. Noci filosofie v Praze (spolu s Clarou Royer )
  • 2015 (květen-červen):  Visiting Assistant Professor na Hosei University (Tokyo)  – přednáškový cyklus "Le tournant pragmatique en phénoménologie"
  • 2011 (jarní trimestr):  Visiting Assistant Professor na University of Memphis – přednáškový cyklus "Jan Patočka and Maurice Merleau-Ponty: Situated Embodiment and the Problem of History"
  • 2010-2019: předseda OFFRES - Frankofonní organizace pro vzdělávání a výzkum v sociálních vědách
  • 2009-2015: ředitel interdisciplinárního Centra pro výzkum jazyka, mysli a společnosti (LMS Center) při FF UHK
  • 2008-2015: odborný asistent na Katedře fil. a spol. věd, Filosofická fakulta University Hradec Králové
  • od 2008-2015: post-doktorand v Archivu J.Patočky, Fil.ústav AVČR, spolueditor Sebraných spisů Jana Patočky
  • 2006: Ph.D. v oboru filosofie za doktorskou práci na téma "La Phénoménologie de l’affectivité", obhájenou před česko-francouzskou porotou
  • 2001-2006: Doktorát pod dvojím vedením, Ecole Normale Supérieure v Lyonu a FF UK v Praze, vedoucí disertační práce: Karel Thein a Pierre-François Moreau 
  • 2001: Magistr v oboru filosofie a francouzská filologie na Filosofické fakultě UK v Praze
  • 2001: Studijní pobyt na univerzitě Paris IV-Sorbonne (březen – červen 2001)
  • 2000: Studijní pobyt Erasmus na Università degli Studi v Miláně (září 2000- únor 2001)
  • 1995:  Maturita na Lycée Carnot v Dijonu v r. 1995, literární sekce, mention très bien

  VĚDECKÁ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST

  Monografie

  Kolektivní monografie 

  Články a statě

  Editorská činnost

  • Čapek, J. - Švec, O., edice tematické sekce Merleau-Ponty - Patočka: un rendez-vous manqué, in Chiasmi International 15/2013.
  • Fulka, J. - Tesková, A. (vyd.), Maurice Merleau-Ponty: Založení a podstata, Oikoymenh, Praha 2012 (odborná redakce překladu)
  • Jan Patočka, Fenomenologické spisy II, Oikoymenh, Praha 2009 (k vydání připravili P. Kouba a O. Švec spolu s kolektivem Archivu J. Patočky)
  • Jan Patočka, Fenomenologické spisy I, K vydání připravili I. Chvatík a P. Kouba spolu s A. Matouškem, P. Maťovou, M. Ritterem, C. Říhou, K. Slowikovou, L. Švandovou a O. Švecem, Oikoymenh, Praha 2008
  • Jan Patočka, Péče o duši III. Sebrané spisy Jana Patočky sv. 3. K vydání připravili I. Chvatík a P. Kouba spolu s A. Matouškem, K. Novotným, M. Pětovou, C. Říhou, P. Stehlíkovou, L. Švandovou, O. Švecem a J. Vítem, Oikoymenh, Praha 2002
  • H. Bergson, Myšlení a pohyb, Mladá Fronta, Praha 2003 (odborná redakce překladu)

  Recenze, kritické studie

  • "Histoire des émotions, Alain Corbin, Jean-Jacques Courtine, Georges Vigarello (eds.)", in: Dějiny - Teorie - Kritika, 2018/2, s. 321-327.
  • "Actualité de la bibliographie sur Jan Patočka: Fenomenologické spisy II", in: Les Etudes philosophiques, n° 98, 2011/3, PUF, Paris, s. 421-424.
  • "Bergson a fenomenologie", in: Filosofický časopis, 2003, n° 6, s. 1053–1056

  Překlady

  • I. Ortega Rodríguez, "Jan Patočka a Michel Henry: dvě cesty fenomenologie na základě sdílených problémů", in Jan Frei, Ondřej Švec et al., Překonání subjektivismu ve fenomenologii, Pavel Mervart, Červený Kostelec 2015, str. 137-152
  • M. Henry, "Neintencionální fenomenologie: úkol pro příští fenomenologii", in:  K. Novotný (ed.), Co je fenomén? Husserl a fenomenologie ve Francii, Oikymenh, Praha 2010, s. 111-126
  • D. Jervolino, "Hledání filosofie překladu inspirované četbou Jana Patočky", in I. Chvatík (ed.),Myšlení Jana Patočky očima současné fenomenologie, Filosofia, Praha 2010, s. 101-115
  • J.-F. Courtine, "Nejvlastnější možnost fenomenologie", in: I. Chvatík (ed.), Myšlení Jana Patočky očima současné fenomenologie, Filosofia, Praha 2010, s. 225-246
  • J. Patočka, "Husserlova nauka o eidetickém názoru a její současní kritikové", in: Sebrané spisy Jana Patočky, sv. 7, (Fenomenologické spisy II), Praha, Oikoymenh 2009, str. 175-191
  • Jan Patočka, "Filosofie Edmunda Husserla", in: Sebrané spisy Jana Patočky, sv. 6 (Fenomenologické spisy I), Oikoymenh, Praha 2008, s. 407-419
  • Stelios Virvidakis, "Emoce a normativní důvody k jednání", in: Filosofie jednání, Praha, Oikúmené 2006 (spolu s D. Štechem)
  • Wioletta Miskiewicz "Pohyb jako jednání. Teorie mozku coby aktéra v kritickém světle teorie racionality." in: Filosofie jednání, Oikoymenh, Praha 2006 (spolu s A. Teskovou)
  • Bertrand Badie, "Raymond Aron jako teoretik mezinárodních vztahů. Otázka francouzského stylu jeho myšlení", Filosofický časopis, 2006, č. 2
  • Denis Kambouchner, "Analýza Cogita a rozdělení filosofie", Filosofický časopis, 2005, č. 3
  • Henri Bergson, "Duše a tělo", in H. Bergson, Duševní energie, Vyšehrad, Praha 2002
  • René Descartes, Vášně duše, Mladá Fronta, Praha 2002

  Zvané zahraniční přednášky

  • 2019: Fordham University, New York;  Sapienza Università di Roma; Université de Lille; Higher School of Economics – St. Petersburg
  • 2018: Penn State University; Université Paris Nanterre; Université Babeș-Bolyai Cluj-Napoca
  • 2015: Hosei University, Tokyo; University of Warsaw
  • 2014: Université Libre de Bruxelles; Warsaw, Polish Academy of Sciences
  • 2013: Università di Palermo; Université Lille 3
  • 2012: University of Iasi
  • 2011: University of Memphis; University of Oslo; University of Skopje
  • 2010: University of Belgrade
  • 2009: University of Toulouse; University of Sofia

   

  Vedení sudentských prací

  Bakalářské práce – obhájené/řešené/všechny
  Magisterské práce – obhájené/řešené/všechny
  Doktorské práce – obhájené/řešené/všechny