prof. Erazim Kohák, Ph.D. (1933 - 2020)

english

prof. Erazim Kohák, Ph.D. (1933 - 2020)

Konzultační hodiny
den od do místnost telefon
Kurzy vyučované v tomto semestru

21. 5. 1933 - 8. 2. 2020

Odborné zaměření

fenomenologie a environmentalistika

Metodologicky vycházím z Husserla [viz pojem Wertnehmung v Ideen II!]. Svůj filosofický úkol chápu v duchu pozdějšího Masaryka jako průběžné hledání představy o smyslu našeho pobývání a obcování, na které bychom mohli pevně stát a klidně spát.

Tento úkol považuji za obzvlášť naléhavý ve věku globalizace, který jedinci otvírá obzory a tím ho jak osvobozuje, tak ochuzuje o tradiční vztahy a souvislosti, které určovaly jeho samozřejmé sebe-vědomí. Jedinec se stává „člověkem bez vlastností“ (Musil). Pokud se má množina takových jedinců stát soužitím ve svobodě a úctě, ne jen bezejmenný manipulovatelný dav, připadá mi nezbytné, abychom - tentokrát vědomě – promýšleli sdílené i svérázné složky své kulturní totožnosti, lidské, evropské i české.

V češtině jsem jako první krok v tomto filosofickém úsilí napsal nástin opěrných bodů v dějinách evropského myšlení, Člověk, dobro a zlo (Praha, Ježek, 1993; ISBN 80-901625-3-3). Po tom následovala řada drobných přípravných prací (např. Průvodce po demokracii [Praha, SLON, 1997; ISBN 80-86429-03-2] a texty souborně vydané jako Orbis bene vivendi [Praha, Junák, 2001; ISBN 80-86109-64-X]. Další základní krok představují dvě etické monografie, Zelená svatozář (Praha, Sociologické nakladatelství, 1998) o ekologické etice a Svoboda, svědomí, soužití (Praha, Sociologické nakladatelství, 2004) o obecné etice. Po těch následoval další sborník drobných prací, Zorným úhlem filosofa [Praha, Ježek, 2004; ISBN 80-85996-38-3].

Současně připravuji přednášky, ze kterých D.v. vznikne kniha, která se zaměří výslovně na otázku po smyslu naší lidské, evropské i české kulturní totožnosti. Zvolil jsem pro ni pracovní titul Člověk, dějiny, smysl, který se brzy scvrknul na pracovní název Člověčina. Jde mi v ní o antické náměty života v pravdě, života v dějinách, života v řádu a novodobé náměty života ve svobodě, v rovnosti a bratrství jako o evropský přínos globálnímu lidství.

Kulturní globalizace bohužel neznamená celosvětové kulturní obcování, nýbrž převážně jednosměrný vývoz evropských samozřejmostí (k tomu ve svérázném americkém podání) do celého světa. Předběžné kritické tříbení mi připadá jako naléhavě nutný předpoklad obrany lidství před macdolandizací.

Publikace

Monografie:

 • Domov a dálava, 2. rozšířené vydání. Praha. Filosofia 2010 (1. vyd. 2009). 422 s. ISBN 978-80-7007-340-7.
 • Svoboda svědomí soužití, 2. vydání. Praha. Sociologické nakladatelství SLON 2010 (1. vyd. 2004). 214 s. ISBN 978-80-86429-35-9.
 • Kopí dona Quijota. Praha, Nakladatelství Ježek 2010. 260 s. ISBN80-85996-41-3.
 • Hearth and Horizon: Cultural Identity and Global Humanity in Czech Philosophy. Praha, Philosophia, 2008, ISBN 978-80-7007-285-1.
 • Zorným úhlem filosofa (2004).
 • Dary noci (2003).
 • Orbis bene vivendi (2001).
 • Poutník po hvězdách (2001).
 • Hesla mladých svišťů (1999, 3.vyd, 2003).
 • The Green Halo: A Bird's Eye View of Ecological Ethics (1999).
 • Zelená svatozář: Kapitoly z ekologické etiky (1998, 3. vyd. 2002).
 • Průvodce po demokracii (1997).
 • Pestrost a pravda (1997).
 • Post scriptum: psové (1996).
 • Hesla Erazima Koháka (1995, 1999).
 • Člověk, dobro a zlo (1994, 2000).
 • Pražské přednášky: Život v pravdě a (post)moderní skepse (1994, 1999).
 • Jan Patočka: Filosofický životopis (1993).
 • Dopisy přes oceán, aneb Čertování s Míšou (1992).
 • Jan Patočka: Philosophy and Selected Writings (1989).
 • Jan Patočka: His Thought and Writings (1987).
 • Krize rozumu a přirozený svět (1987).
 • The Embers and the Stars (1987).
 • Idea and Experience: Projects of Phenomenology in Ideas I (1978).
 • Národ v nás (1978).
 • Na vlastní kůži (1973), with Heda Kovaly.
 • Victors and Vanquished (1972), with Heda Kovaly.

Výběr z odborných článků a studií:

 • „Doom and democracy: An Essay in Political Soteriology“, Human Affairs Vol. 20, No. 2, 2010, str. 95-107. ISSN 1210-3055.
 • Filosofie ve tvorbě české národní totožnosti. In: KOHNOVÁ, J. (ed.). Multikulturalita v dějinách a v dějepise : XXII. letní škola historie: sborník přednášek. Praha. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2009.  9-25 s. ISBN 978-80-7290-412-9.
 • Consequences of Phenomenology. In: Urban, P. (ed). Geburt der Phänomenologie: Edmund Husserl zu Ehren. Sonderband der Filosofický časopis 2010/1. Praha. Filosofia, 2010. 167-180 s. ISBN 978-80-7007-337-7.
 • Martin Luther King: teorie a praxe občanské ne-poslušnoti. In: Hrubec, Marek: Martin Luther King proti nespravedlnosti. Praha. Filosofia 2010. s. 21-32. ISBN 978-80-7007-334-6.
 •  „Člověk Masaryk: Od myšlenky k činu“ Listy: Dvouměsíčník pro kulturu a dialog. ISSN 1210-1222. Č. 5, str. 10-17.
 • Globalizace: O lidský smysl nelidského fenoménu. Filosofický časopis 56 (2008/6), s. 909-919. ISSN: 0015-1831.
 • Co je to ekologická etika? In: Dlouhá, J. a kol., Vědění a participace. Carolinum Praha, 2009, s. 37-42. 226 s. ISBN: 978-80-246-1656-8.
 • Křesťanská filosofie? Salve: Revue pro teologii a duchovní život. 19.2 (209), s. 23-25. ISSN: 1213-6301.
 • Úvod. In: Paul Spiegel, Co jsou židé? Přeložila ing. Eva Dobšíková. Brno: Doplněk, 2007. S. 7-12.
 • In memoriam: Richard Rorty. Filosofický časopis 55, 4:330-334 (2007).
 • Významy a vrtochy Wesen, Reflexe 16, 32:65-74 (2007).
 • Zdar a nezdar národní filosofie. Filosofický časopis  55, 3:441-455 (2007).
 • Regard de Jan Patočka sur T.G.Masaryk. In: Alain Soubigou,Tomáš G. Masaryk: un intellectuel européen en politique. Paris, Institut d´études slaves, 2007: 211-219.
 • Čeští evangelíci, otevřený svět. In: Ondřej Macek, Zpytování: studie a eseje k evangelické identitě. Středokluky, Zdeněk Susa, 2007. Str. 90-94.
 • Of Reason, History, Freedom. In: Sondra Myers, ed., The Role of the University in Strengthening Democracy and the Culture of Interdependence. Praha, New York University in Prague, 2007. Str. 5-7.
 • Politické programy očima víry. In: Karel Matouš, ed., Náboženství a sociální společenství. Brno: Doplněk, 2007.
 • Sociální demokracie na hraně dějin. In: Marek Hrubec a Miloš Bárta, Dějiny českého a československého sociálnědemokratického hnutí. Brno, Doplněk, 2006. Str. 176-189 (13 str).
 • Lokální a místní, globální a světové.  dvd vydalo CGS FlÚ AV ČR. Původně zvaný referát na konferenci Filosofie a sociální vědy. Centrum globálních studií FlÚ AV ČR. 29.11.-1.12.2006. Praha.
 • Setkávání s židovstvím. Praha: Židovské muzeum, 2006, s. 41-50. ISBN 80-86889-27-0.
 • Filosofie bez teologie – svět bez Boha? Brno, CDK/Jihočeská Univerzita, 2005, s. 23-32. ISBN 80-7325077-2.
 • Podivné přátelství positivismu a fenomenologie v českém myšlení. Filosofický časopis roč. 54, č. 5 (říjen 06) s. 648-654.

Překlady knih:

 • Edmund HUSSERL, Ideen II (2005).
 • Jan PATOČKA, Body, Community, Language, World (1998).
 • Jan PATOČKA, Introduction to Husserl's Phenomenology (1998).
 • Jan PATOČKA, Heretical Essay in the Philosophy of History (1996).
 • Festschrift, Cohen and Tauber, Philosophies of Nature: Honoring Erazim Kohák (1998).