prof. Milan Sobotka, Dr.Sc.

english

prof. Milan Sobotka, Dr.Sc.

Konzultační hodiny
den od do místnost telefon
Konzultace je možná na základě telefonické domluvy. Informace v sekretariátu UFAR.
Kurzy vyučované v tomto semestru

  Životopis

  nar. 1927 Olomouc

  • 1946: maturita na gymnáziu v Prostějově
  • 1951 absolutorium Filosofické fakulty v Univerzity v Olomouci, obor filosofie-psychologie, titul PhDr
  • 1965 doc., FF UK v Praze
  • 1990 prof., FF UK v Praze
  • 1951-1954  odborný asistent Filosofické fakulty v Univerzity v Olomouci
  • 1954-dosud Katedra filosofie FF UK, později Ústav filosofie a religionistiky FF UK v Praze

  Podrobnější životopis zde.

  Odborné zaměření

  Německá klasická filozofie (Hegel, Kant...)

  Publikace

  Monografie

  • Ladislav Major, Milan Sobotka: G. W. F. Hegel : Život a dílo. Praha 1979
  • Milan Sobotka: Schelling a Hegel : studie k světonázorovému a metodologickému vývoji v německé klasické filozofii. Praha 1987
  • Milan Sobotka: Stati k Hegelově Fenomenologii a Filozofii práva. Praha 1993
  • Zoja Běličová, Milan Sobotka: Východiska a výsledky kantovských studií Friedricha Schillera. Praha 1993
  • Milan Sobotka, Milan Znoj, Josef Moural: Dějiny novověké filosofie od Descarta po Hegela. Praha 1994
  • Milan Sobotka: Studie k německé klasické filozofii. Praha 2001
  • ZIKA, Richard; VRABEC, Martin; KARÁSEK, Jindřich; SOBOTKA, Milan. Fichtova teorie sebevědomí II.. 1. vyd. Praha: Togga, 2009. 136s. ISBN 978-80-87258-27-9.
  • Milan Sobotka, Jean-Jacques Rousseau: od "Rozpravy o původu nerovnosti" ke "Společenské smlouvě", Praha: Karolinum 2015.

  Účast na zahraničních konferencích :

  • 2004 „Kant a súčasnosť“, FF Prešovskej univerzity v Prešově
  • 2005 „Kantov odkaz v kontexte filozofickej prítomnosti“, FF Prešovskej univerzity v Prešově
  • 2007 „Hegelova Fenomenológia ducha“, FF Prešovskej univerzity v Prešově
  • 2007 „Kant v kontextoch Husserlovej a Heideggerovej filozofie“, FF Prešovskej univerzity v Prešov

  Studie v zahraničních časopisech a sbornících

  • SOBOTKA, Milan. Kants zweifache Überwindung der traditionellen Metaphysik. InCHOTAŠ,J., Jindřich KRÁSEK a Jürgen STOLZENBERG, eds. Metaphysik und Kritik :Interpretationen zur "Transzendentalen Dialektik" der Kritik der reinen Vernunft.Würzburg: Königshausen et Neumann, 2010, s. 271-281. ISBN 978-3-8260-3580-7. 
  • SOBOTKA, M.: „Schiller und die Griechen“, in: Schiller und Europa. Heidelberg 2007, s. 83-97.
  • SOBOTKA, M.: „Hegels ,Einleitung‘ zur Phänomenologie des Geistes, in: „Hegels Einleitung zur Phänomenologie des Geistes. Würzburg 2006, s. 61-72.
  • SOBOTKA, M.: D. Tschižewskij und der slawische Hegelianismus (D. Čyžewskyj and the Slavonic Hegelianism). Rachůnková, Z., Sokolová, F., Šišková, R., eds. In: Dmytro Čyževskyj, osobnost a dílo : sborník příspěvků z mezinárodní konference. 1. vyd. 2004. Praha: Národní knihovna České republiky-Slovanská knihovna, s. 351-354. ISBN 80-7050-384-X. 
  • SOBOTKA, M.: Der bömische Anteil am slawischen Hegelianismus (Czech participation on Slavic Hegelianism); In: Jahrbuch für Hegelforschung. 1. vyd. 2004. Sankt Augustin: Academia Verlag, s. 273-292. ISBN 3-89665-320-2.  
  • SOBOTKA, M.. Hegel als Interpret Fichtes (Hegel as an interpret of Fichte). Girndt , H. (ed.). In: Fichte in Geschichte und Gegenwart : in Berlin vom 03. - 08. Oktober 2000 . 1. vyd. 2003, Fichte-Studien, 22. Amsterdam: Rodopi, s. 121-122. ISBN 90-420-0845-8.  
  • SOBOTKA, M.. Hegels These vom Tode Gottes (Hegel's thesis about the death of God). Arndt, A., Bal, K., Ottmann, H., eds. In: Glauben und Wissen. 1. vyd. 2003, Hegel-Jahrbuch. Berlin: Academie Verlag, s. 34-37. ISBN 3-05-00384-8.  
  • SOBOTKA, M.. Der "tote" und der "lebendige" Gott bei Hegel (The "dead" and the "living" God by Hegel). Marszalek, R., Nowak-Juchacz, E., eds. In: Rozum jest wolny, wolnosc - rozumna. 1. vyd. 2002. Warszawa: Wydawnictwo IFIS PAn, s. 195-204. ISBN 83-87632-04-4.
  • SOBOTKA, M..Hegels Sruch : Gott ist tot (Hegel's saying : God is dead). Jubara, A., Benseler, D., eds. In: Dialektik und Differenz. 1. vyd. Wiesbaden: Harrasowitz Verlag, 2001, s. 119-126. ISBN 3-447-04489-6.
  • SOBOTKA, M.. Hegels Abhandlung Womit muss der Anfang der Wissenschaft gemacht werden und Reinhold (Hegels essay With what must science begin and Reinhold). Arndt, A. I. Ch., (ed.). In: Hegels Seinslogik. 1. vyd. Berlin: Academie Verlag, 2000, s. 80-90. ISBN 3-05-003347-9.
  • SOBOTKA, M.. Nachruf auf Jan Patočka (Farewell to Jan Patočka). Hagedorn, L., Sepp, H. R., eds. In: Jan Patočka : Texte, Dokumente, Bibliographie. Orbis Phaenomenologicus 2, Quellen Bd2. München//Prag: Verlag K. Alber//Oikúmené, 1999, s. 471-479. ISBN 3-495-47962-7//80-86005-86-0.
  • SOBOTKA, M.. Ulrich Kunna: Das Krebsgeschwür der Philosophie. (Ulrich Kunna: The tomour of philosophy). In: Studia Comeniana,1999, s. 12-17. ISSN 0323-2220.
  • SOBOTKA, M. Wolgang Janke: Entgegensetzungen. (Wolgang Janke: Contasts): In: Fichte-Studien,1999, Bd. 14., s. 281-286 ISSN 0925-0166.
  • SOBOTKA, M.. Jacobis 'Salto mortale' (Salto Mortale of Jacobi): 1. vyd. Turia-Kant,1998, s. 154-159. ISBN 3-85132-184-7.
  • SOBOTKA, M.. U. Voigt, Das Geschichtsverstaendniss des J.A.Comenius. In Via Lucis . (The conception of history in Via Lucis by J.A. Comenius). In:Acta Comeniana,1998, Vol. 36.,  No.12., s. 231-234. ISSN 0231-5955.
    

  Články a studie v českých a slovenských časopisech a sbornících

   

  Kompletní seznam české i zahraniční bibliografie zde.

  Vedení studentských prací

  Bakalářské práce – obhájené/řešené/všechny
  Magisterské práce – obhájené/řešené/všechny
  Doktorské práce – obhájené/řešené/všechny