prof. PhDr. Tomáš Halík, ThD.

english

prof. PhDr. Tomáš Halík, ThD.

tomas.halik@gmail.com
Konzultační hodiny
den od do místnost telefon
Konzultuje ve zkouškových termínech 31. 5., 2. 6., 6. 6. (ve 217), 7. 6., 8. 6. a 14. 6. od 16.00.
Kurzy vyučované v tomto semestru

Odborný životopis

 • Narodil se 1.6.1948 v Praze.
 • 1966-71 studium sociologie a filozofie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy; PhDr. 1972. (1968 semestr na University of Wales v Británii). 1984 atestace z klinické psychologie.
 • Teologii studoval v tajných kurzech v Prahy (žák Josefa Zvěřiny) a po r. 1989 postgraduálně na Papežské Lateránské univerzitě v Římě (ThLic); habilitace z praktické teologie na Papežské teologické fakultě ve Wroclawi (Dr.hab. v teologii). 1992 habilitace pro obor sociologie na FSV UK, v r. 1993 jmenován docentem, v r. 1997 profesorem Univerzity Karlovy.
 • Do r. 1989 z politických důvodů nemohl přednášet na vysoké škole, pracoval jako psycholog v průmyslu a později jako psychoterapeut drogově závislých (1984-90). Působil v kulturním a náboženském disentu - v "bytových seminářích" a samizdatu. 1978 byl tajně vysvěcen (v bývalé NDR) na kněze a v 80tých letech patřil k nejbližším spolupracovníkům kardinála Tomáška.
 • V letech 1990-93 byl generálním sekretářem Biskupské konference ČR a pedagogem KTF UK ; Jan Pavel II. ho jmenoval konzultorem Papežské rady pro dialog s nevěřícími.
 • Nyní je profesorem sociologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (Ústav filosofie a religionistiky), rektorem univerzitního kostela Nejsvětějšího Salvátora v Praze (od února 1990) a prezidentem České křesťanské akademie (od prosince 1990).

Odborné zaměření: 

psychologie, filosofie a sociologie náboženství; křesťanství

Publikace

Knihy v češtině / Books in Czech:

 • O přítomnou církev a společnost. Praha: Křesťanská akademie, 1992, 78 s. ISBN 80-900615-5-9.
 • Večerní modlitby. Brno: Cesta, 1992, 97 s. ISBN 80-85319-21-7.   
 • Sedm úvah o službě nemocným a trpícím. 1.vyd. Brno: Cesta, 1993, 59 s. ISBN 80-85319-27-6.
 • Víra a kultura: pokoncilní vývoj českého katolicismu v reflexi časopisu Studie. 1.vyd. Praha: Zvon, 1995, 207 s. ISBN 80-7113-117-2.
 • Ptal jsem se cest. 1. vyd. Praha: Portál, 1997, 287 s. ISBN 80-7178-143-6.
 • Co je bez chvění, není pevné: labyrintem světa s vírou a pochybností. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2002, 379 s. ISBN 80-7106-628-1.
 • Oslovit Zachea. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2003, 495 s. ISBN 80-7106-547-1.
 • Vzýván i nevzýván: evropské přednášky k filozofii a sociologii dějin křesťanství. Vyd. 1. Praha: Nakladatekství Lidové noviny, 2004. ISBN 80-7106-692-3.
 • Noc zpovědníka: paradoxy malé víry v postoptimistické době. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2005. ISBN 80-7106-777-6.
 • Prolínání světů: ze života světových náboženství. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2006. ISBN 80-7106-834-9.
 • Vzdáleným nablízku: vášeň a trpělivost v setkání víry s nevírou. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2007. ISBN 978-80-7106- 907-2.
 • Dotkni se ran: spiritualita nelhostejnosti. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2008, 223 s. ISBN 978-80-7106-979-9.
 • Stromu zbývá naděje: krize jako šance. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2009, 233 s. ISBN 978-80-7106-989-8.
 • Úvahy na prahu tisíciletí: ranní zamyšlení na vlnách BBC. Vyd. 1. Praha: Bonaventura, 2009, 55 s. ISBN 978-8085197-50-1.
 • Divadlo pro anděly: život jako náboženský experiment. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2010, 257 s. ISBN 978-80-7422-051-7.
 • Smířená různost : rozhovor (rozhovory, Tomasz Dostatni). Vyd. 1. Praha: Portál, 2011, 211 s. ISBN 978-80-7367-860-9.
 • Úvahy na prahu tisíciletí. Vyd. 2., v NLN 1. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2011, 87 s. ISBN 978-80-7422-117-0.
 • Chci, abys byl: křesťanství po náboženství. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2012, 263 s. ISBN 978-80-7422-177-4.
 • Žít s tajemstvím: podněty k promýšlení víry. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2013, 250 s. ISBN 978-80-7422-255-9.
 • Žít v dialogu: podněty k promýšlení víry. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2014.
 • Obnovíš tvář země: texty k obnově církve a společnosti z let 1989-1998. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2014. 301 s. ISBN 978-80-7422-353-2.

Knihy v angličtině / Books in English:

 • Patience with God: the story of Zacchaeus constinuing in us. New York – London: Doubleday, 2010, ISBN 978-0-385-52449-0. (Vzdáleným nablízku)
 • Night of the Confessor: Christian Faith in an age of uncertainty. New York – London: Doubleday/Image, 2012. ISBN 978-0-385-52452-0. (Noc zpovědníka)

Knihy v němčině / Books in German:

 • „Du wirst das Angesicht der erde erneuern“: Kirche und Gesellschaft an der Schwelle zur Freiheit. Leipzig: St.-Benno-Verl., 1993, 129 s. ISBN 3-7462-1079-8. (O přítomnou církev a společnost)
 • Geduld mit Gott: Die Geschichte von Zachäus heute: Leidenschaft und Geduld in Zeiten des Glaubens und des Unglaubens. Freiburg-Wien: Herder Verlag, 2010. ISBN 978-3-451-30382-1. (Vzdáleným nablízku)
 • Nachtgedanken eines Beichtvaters: Glaube in Zeiten der Ungewissheit. Freiburg-Wien: Herder Verlag, 2012. ISBN 978-3-451-30620-4. (Noc zpovědníka)
 • Berühre die Wunden: Über Leid, Vertrauen und die Kunst der Verwandlung. Freiburg-Wien: Herder Verlag, 2013. ISBN 978-3-451-30739-3. (Dotkni se ran)
 • Nicht ohne Hoffnung. Freiburg-Wien: Herder Verlag, 2014.
 • All meine Wege sind DIR vertraut. Von der Untergrundkirche ins Labyrinth der Freiheit. Freiburg-Wien: Herder Verlag, 2014.
 • Ich will, dass du bist : Über den Gott der Liebe. Freiburg im Breisgau : Herder, 2015. ISBN 978-3-451-34757-3.

Knihy v polštině / Books in Polish:

 • Wyzwoleni, jeszcze nie wolni: Czeski katolicyzm przed i po 1989 roku. Poznaň: W drodze, 1997. ISBN 83-7033-127-0.
 • Radziłem się dróg (Rozmowy, Jan Jandourek). Poznaň: W drodze, 2001. ISBN 83-7033-349-4. (Ptal jsem se cest)
 • Co nie jest chwiejne, jest nietrwale. Kraków: WAM, 2004. ISBN 83-7318-307-8. (Co je bez chvění, není pevné)
 • Przemówić do Zacheusza. Kraków: WAM, 2005. ISBN 83-7318-531-3. (Oslovit Zachea, druhá část)
 • Zacheuszu! Kazania na niedziele i święta. Kraków: WAM, 2006. ISBN 83-7318-748-0. (Oslovit Zachea, první část)
 • Wzywany czy newzywany. Kraków: WAM, 2006. ISBN 83-7318-621-2(Vzýván i nevzýván)
 • Noc spowiednika: Paradoksy małej wiary w epoce postoptymistycznej. Katowice: Księgarnia św. Jacka, 2007. ISBN 978-83-7030-534-5. (Noc zpovědníka)
 • Cierpliwość wobec Boga: Spotkanie wiary z niewiarą. Kraków: WAM, 2009. ISBN 978-83-7505-368-5. (Vzdáleným nablízku)
 • Drzewo ma jescze nadzieję: Kryzys jako szansa. Kraków :Znak, 2010. ISBN 978-83-240-1412-5. (Stromu zbývá naděje)
 • Dotknij ran. Kraków: Znak, 2010. ISBN 978-83-240-1306-7. (Dotkni se ran)
 • Teatr dla aniołów: życie jako religijny eksperyment. Kraków: Znak, 2011. ISBN 978-83-240-1593-1. (Divadlo pro anděly)
 • Przenikanie światów: z życia pięciu wielkich religii. Katowice: Księgarnia św. Jacka, 2012. ISBN 978-83-7030-759-2. (Prolínání světů)
 • Różnorodność pojednana (Rozmowy, Tomasz Dostatni). Krakow: Znak, 2013. ISBN 978-83-240-2115-4. (Smířená různost)
 • Hurra, nie jestem Bogiem! Warszawa: AGORA, 2013. ISBN 978-83-268-1240-8.
 • Chcę, abyś był. Znak, Kraków: Znak, 2014.
 •  Żyć w dialogu : Impulsy do rozmyślań nad wiarą. Kielce: Charaktery, 2015. ISBN 978-83-64721-33-5.
 • Żyć z tajemnicą : Impulsy do rozmyślań nad wiarą. Kielce: Charaktery, 2015. ISBN 978-83-64721-34-2.

Knihy ve francouzštině / Books in French

 • Patience avec Dieu: l'histoire de Zachée, continue à nous. Paris: CERF, 2013. (Vzdáleným nablízku)

Knihy ve španělštině / Books in Spanish

 • Un proyecto de renovación espiritual. Madrid: Narcea, 1996. ISBN 84-277-1174-3.
 • Paciencia con Dios. Barcelona: Herder, 2014.

Knihy v italštině / Books in Italian

 • Vicino ai lontani: la pazienza della fede nel dialogo con l'ateismo. Citta del Vaticano: Libreria editrice vaticana, 2012. ISBN 978-88-209-8916-3. (Vzdáleným nablízku)
 • Mistica, anima della filosofia? Palermo: Fondazione nazionale „Vito Fazio-Allmayer“, 1999.
 • La notte del confessore: La fede cristiana in un tempo di incertezza. Paoline 2013. ISBN 978-88-3154361-3. (Noc zpovědníka)

Knihy v maďarštině/ Books in Hungarian

 • A gyóntató éjszakája. Budapest: Kairosz, 2010. (Noc zpovědníka)

Knihy v ukrajinštině/Books in Ukrainian

 • Nič spovidnika. Lviv: Misioner, 2010. ISBN 978-966-658-222-8. (Noc zpovědníka)
 • Terpelivist iz Bogom: Zуstrič viri z neviroju. Lviv: Svichado, 2012. ISBN 978-966-395-599-5. (Vzdáleným nablízku)

Knihy v slovinštině / Books in Slovenian

 • Blizu pola: Molk na Antarktiki. Lublaň: Društvo apokalipsa, 2008. ISBN 978-961-6644-34-1. (výběr z: Co je bez chvění)  
 • Dotakni se ran: duhovnost neravnodušnosti. Lublaň: KUD apokalipsa, 2010. ISBN 978-961-6644-67-9. (Dotkni se ran)
 • Blizu oddaljenim: gorečnost in potrpežljivost v srečevanju vere z nevero. Lublaň: Teološka fakulteta, 2012. ISBN 978-961-6844-16-1. (Vzdáleným nablízku)

Knihy v portugalštině / Books in Portuguese

 • A noite do Confessor. A fé cristã numa era de incerteza. Prior Velho: Paulinas, 2014.
 • O meu Deus é um Deus ferido. Prior Velho, Paulinas, 2015. ISBN 978-989-673-441-1.
 • Paciência com Deus : oportunidade para um encontro. São Paulo: Paulinas, 2015. ISBN 978-85-356-3858-5.

Knihy v holandštině / Books in Dutch

 • Zoeken naar God: Twijfel als brug tussen geloven en niet-geloven. Boekencentrum Uitgevers, 2014. ISBN 978-902392766-2.

Knihy v turečtině / Books in Turkisch

 • Tanriyi sabirla beklemek. Istanbul: Gerçeğe Doğru Kitaplari, 2014.

 

Podrobný životopis zde

Vedení studentských prací

Bakalářské práce – obhájené/řešené/všechny
Magisterské práce – obhájené/řešené/všechny
Doktorské práce – obhájené/řešené/všechny

 

Výuka

Pravidleně vyučované kurzy

Stále se obměňující religionistické  semináře

 • Seminář k soudobé filosofii náboženství (ARL100195), LS 2010/11, společně s T. Chudým
 • Křesťanství a mezináboženský dialog (ARL100147), ZS 2008/08
 • Seminář ke křesťanství (ARL100077), LS 2006/07
 • English Religious Thought from the Reformation until J.H. Newman (ARL100070) - LS 2009/10, společně s T. Jajtnerem
 • Křesťanství a sekularita (ARL100035) - LS 2007/08
 • Seminář k sociologii náboženství (ARL100032) - LS 2008/09