prof. Tomáš Halík, Th.D.

english

prof. Tomáš Halík, Th.D.

tomas.halik@gmail.com
Konzultační hodiny
den od do místnost telefon
Po dohodě e-mailem.
Kurzy vyučované v tomto semestru

  Odborný životopis

  • Narodil se 1.6.1948 v Praze.
  • 1966-71 studium sociologie a filozofie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy; PhDr. 1972. (1968 semestr na University of Wales v Británii). 1984 atestace z klinické psychologie.
  • Teologii studoval v tajných kurzech v Prahy (žák Josefa Zvěřiny) a po r. 1989 postgraduálně na Papežské Lateránské univerzitě v Římě (ThLic); habilitace z praktické teologie na Papežské teologické fakultě ve Wroclawi (Dr.hab. v teologii). 1992 habilitace pro obor sociologie na FSV UK, v r. 1993 jmenován docentem, v r. 1997 profesorem Univerzity Karlovy.
  • Do r. 1989 z politických důvodů nemohl přednášet na vysoké škole, pracoval jako psycholog v průmyslu a později jako psychoterapeut drogově závislých (1984-90). Působil v kulturním a náboženském disentu - v "bytových seminářích" a samizdatu. 1978 byl tajně vysvěcen (v bývalé NDR) na kněze a v 80tých letech patřil k nejbližším spolupracovníkům kardinála Tomáška.
  • V letech 1990-93 byl generálním sekretářem Biskupské konference ČR a pedagogem KTF UK ; Jan Pavel II. ho jmenoval konzultorem Papežské rady pro dialog s nevěřícími.
  • Nyní je profesorem sociologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (Ústav filosofie a religionistiky), rektorem univerzitního kostela Nejsvětějšího Salvátora v Praze (od února 1990) a prezidentem České křesťanské akademie (od prosince 1990).

  Odborné zaměření: 

  psychologie, filosofie a sociologie náboženství; křesťanství

  Publikace

  Knihy v češtině / Books in Czech:

  • O přítomnou církev a společnost. Praha: Křesťanská akademie, 1992, 78 s. ISBN 80-900615-5-9.
  • Večerní modlitby. Brno: Cesta, 1992, 97 s. ISBN 80-85319-21-7.   
  • Sedm úvah o službě nemocným a trpícím. 1.vyd. Brno: Cesta, 1993, 59 s. ISBN 80-85319-27-6.
  • Víra a kultura: pokoncilní vývoj českého katolicismu v reflexi časopisu Studie. 1.vyd. Praha: Zvon, 1995, 207 s. ISBN 80-7113-117-2.
  • Ptal jsem se cest. 1. vyd. Praha: Portál, 1997, 287 s. ISBN 80-7178-143-6.
  • Co je bez chvění, není pevné: labyrintem světa s vírou a pochybností. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2002, 379 s. ISBN 80-7106-628-1.
  • Oslovit Zachea. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2003, 495 s. ISBN 80-7106-547-1.
  • Vzýván i nevzýván: evropské přednášky k filozofii a sociologii dějin křesťanství. Vyd. 1. Praha: Nakladatekství Lidové noviny, 2004. ISBN 80-7106-692-3.
  • Noc zpovědníka: paradoxy malé víry v postoptimistické době. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2005. ISBN 80-7106-777-6.
  • Prolínání světů: ze života světových náboženství. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2006. ISBN 80-7106-834-9.
  • Vzdáleným nablízku: vášeň a trpělivost v setkání víry s nevírou. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2007. ISBN 978-80-7106- 907-2.
  • Dotkni se ran: spiritualita nelhostejnosti. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2008, 223 s. ISBN 978-80-7106-979-9.
  • Stromu zbývá naděje: krize jako šance. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2009, 233 s. ISBN 978-80-7106-989-8.
  • Úvahy na prahu tisíciletí: ranní zamyšlení na vlnách BBC. Vyd. 1. Praha: Bonaventura, 2009, 55 s. ISBN 978-8085197-50-1.
  • Divadlo pro anděly: život jako náboženský experiment. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2010, 257 s. ISBN 978-80-7422-051-7.
  • Smířená různost : rozhovor (rozhovory, Tomasz Dostatni). Vyd. 1. Praha: Portál, 2011, 211 s. ISBN 978-80-7367-860-9.
  • Úvahy na prahu tisíciletí. Vyd. 2., v NLN 1. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2011, 87 s. ISBN 978-80-7422-117-0.
  • Chci, abys byl: křesťanství po náboženství. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2012, 263 s. ISBN 978-80-7422-177-4.
  • Žít s tajemstvím: podněty k promýšlení víry. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2013, 250 s. ISBN 978-80-7422-255-9.
  • Žít v dialogu: podněty k promýšlení víry. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2014.
  • Obnovíš tvář země: texty k obnově církve a společnosti z let 1989-1998. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2014. 301 s. ISBN 978-80-7422-353-2.
  • GRÜN, A., HALÍK, T. Svět bez Boha: Ateismus jako druh náboženské zkušenosti. S předmluvou a komentáři Winfrieda Nonhoffa. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2017. ISBN 978-80-7422-524-6. (překlad z němčiny: Gott los werden?)
  • HALÍK, Tomáš. To že byl život?: z podzemní církve do labyrintu svobody. Vydání první. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2018. 324 stran. ISBN 978-80-7422-642-7.

  Knihy v angličtině / Books in English:

  • Patience with God: the story of Zacchaeus constinuing in us. New York – London: Doubleday, 2010, ISBN 978-0-385-52449-0. (Vzdáleným nablízku)
  • Night of the Confessor: Christian Faith in an age of uncertainty. New York – London: Doubleday/Image, 2012. ISBN 978-0-385-52452-0. (Noc zpovědníka)
  • I want you to be: on the God of love. Notre Dame: University of Notre Dame Press, 2016. ISBN 978-0-268-10072-8. (Chci abys byl)
  • From the Underground Church to Freedom. Notre Dame, University of Notre Dame Press, 2019, ISBN 978-0268106775. (To že byl život?: z podzemní církve do labyrintu svobody)

  Knihy v němčině / Books in German:

  • „Du wirst das Angesicht der erde erneuern“: Kirche und Gesellschaft an der Schwelle zur Freiheit. Leipzig: St.-Benno-Verl., 1993, 129 s. ISBN 3-7462-1079-8. (O přítomnou církev a společnost)
  • Geduld mit Gott: Die Geschichte von Zachäus heute: Leidenschaft und Geduld in Zeiten des Glaubens und des Unglaubens. Freiburg-Wien: Herder Verlag, 2010. ISBN 978-3-451-30382-1. (Vzdáleným nablízku)
  • Nachtgedanken eines Beichtvaters: Glaube in Zeiten der Ungewissheit. Freiburg-Wien: Herder Verlag, 2012. ISBN 978-3-451-30620-4. (Noc zpovědníka)
  • Berühre die Wunden: Über Leid, Vertrauen und die Kunst der Verwandlung. Freiburg-Wien: Herder Verlag, 2013. ISBN 978-3-451-30739-3. (Dotkni se ran)
  • Nicht ohne Hoffnung. Freiburg-Wien: Herder Verlag, 2014.
  • All meine Wege sind DIR vertraut. Von der Untergrundkirche ins Labyrinth der Freiheit. Freiburg-Wien: Herder Verlag, 2014.
  • Ich will, dass du bist : Über den Gott der Liebe. Freiburg im Breisgau : Herder, 2015. ISBN 978-3-451-34757-3.
  • GRÜN, A., HALÍK, T. a NONHOFF, W. Gott los werden? : Wenn Glaube und Unglaube sich umarmen. Münsterschwarzach: Vier-Türme-Verlag, 2016. ISBN 978-3-7365-0030-3.
  • Glaube und sein Bruder Zweifel. Herder, 2017. ISBN 978-3-451-37885-0.
  • ZULEHNER, Paul Michael a HALÍK, Tomáš. Pro Pope Francis: weltweite Unterstützung für den Papst aus dem Kirchenvolk. Ostfildern: Patmos Verlag, [2018], © 2018. 372 stran. ISBN 978-3-8436-1115-2.
  • ZULEHNER, Paul Michael , ed. a HALÍK, Tomáš, ed. Rückenwind für den Papst: warum wir Pro Pope Francis sind. Darmstadt: Wbg Theiss, [2018], ©2018. 158 stran. ISBN 978-3-8062-3804-4.
  • Theater für Engel: Das Leben als religiöses Experiment. Verlag Herder, 2019. ISBN 978-3-451-38469-1. (Divadlo pro anděly)

  Knihy v polštině / Books in Polish:

  • Wyzwoleni, jeszcze nie wolni: Czeski katolicyzm przed i po 1989 roku. Poznaň: W drodze, 1997. ISBN 83-7033-127-0.
  • Radziłem się dróg (Rozmowy, Jan Jandourek). Poznaň: W drodze, 2001. ISBN 83-7033-349-4. (Ptal jsem se cest)
  • Co nie jest chwiejne, jest nietrwale. Kraków: WAM, 2004. ISBN 83-7318-307-8. (Co je bez chvění, není pevné)
  • Przemówić do Zacheusza. Kraków: WAM, 2005. ISBN 83-7318-531-3. (Oslovit Zachea, druhá část)
  • Zacheuszu! Kazania na niedziele i święta. Kraków: WAM, 2006. ISBN 83-7318-748-0. (Oslovit Zachea, první část)
  • Wzywany czy newzywany. Kraków: WAM, 2006. ISBN 83-7318-621-2(Vzýván i nevzýván)
  • Noc spowiednika: Paradoksy małej wiary w epoce postoptymistycznej. Katowice: Księgarnia św. Jacka, 2007. ISBN 978-83-7030-534-5. (Noc zpovědníka)
  • Cierpliwość wobec Boga: Spotkanie wiary z niewiarą. Kraków: WAM, 2009. ISBN 978-83-7505-368-5. (Vzdáleným nablízku)
  • Drzewo ma jescze nadzieję: Kryzys jako szansa. Kraków :Znak, 2010. ISBN 978-83-240-1412-5. (Stromu zbývá naděje)
  • Dotknij ran. Kraków: Znak, 2010. ISBN 978-83-240-1306-7. (Dotkni se ran)
  • Teatr dla aniołów: życie jako religijny eksperyment. Kraków: Znak, 2011. ISBN 978-83-240-1593-1. (Divadlo pro anděly)
  • Przenikanie światów: z życia pięciu wielkich religii. Katowice: Księgarnia św. Jacka, 2012. ISBN 978-83-7030-759-2. (Prolínání světů)
  • Różnorodność pojednana (Rozmowy, Tomasz Dostatni). Krakow: Znak, 2013. ISBN 978-83-240-2115-4. (Smířená různost)
  • Hurra, nie jestem Bogiem! Warszawa: AGORA, 2013. ISBN 978-83-268-1240-8.
  • Chcę, abyś był. Znak, Kraków: Znak, 2014.
  •  Żyć w dialogu : Impulsy do rozmyślań nad wiarą. Kielce: Charaktery, 2015. ISBN 978-83-64721-33-5.
  • Żyć z tajemnicą : Impulsy do rozmyślań nad wiarą. Kielce: Charaktery, 2015. ISBN 978-83-64721-34-2.
  • Cierpliwość wobec Boga: Spotkanie wiary z niewiarą. Wydanie trzecie. Kraków: Wydawnictvo WAM, 2016. ISBN 978-83-277-1229-5. (Vzdáleným nablízku)
  • Bóg zagubiony. Wiara w objęciach niewiary. WAM, 2017. ISBN 978-83-277-1297-4. (Svět bez Boha)

  Knihy ve francouzštině / Books in French

  • Patience avec Dieu: l'histoire de Zachée, continue à nous. Paris: CERF, 2013. (Vzdáleným nablízku)

  Knihy ve španělštině / Books in Spanish

  • Un proyecto de renovación espiritual. Madrid: Narcea, 1996. ISBN 84-277-1174-3.
  • Paciencia con Dios. Barcelona: Herder, 2014.
  • Paradojas de la fe en tiempos posoptomistas. Herder, Barcelona 2017. ISBN 978-84-254-3456-3.
  • GRÜN, A. a HALÍK, T.; NONHOFF, W. (editor) ¿Deshacerse de Dios?: Cuando la fe y la increencia se abrazan. Maliaño: Sal Terrae, 2018. ISBN 978-8429327182.
  • Halík, Tomáš. Quiero que seas: sobre el Dios del amor. Barcelona: Herder, [2018], ©2018. 233 stran. ISBN 978-84-254-3868-4.

  Knihy v italštině / Books in Italian

  • Vicino ai lontani: la pazienza della fede nel dialogo con l'ateismo. Citta del Vaticano: Libreria editrice vaticana, 2012. ISBN 978-88-209-8916-3. (Vzdáleným nablízku)
  • Mistica, anima della filosofia? Palermo: Fondazione nazionale „Vito Fazio-Allmayer“, 1999.
  • La notte del confessore: La fede cristiana in un tempo di incertezza. Paoline 2013. ISBN 978-88-3154361-3. (Noc zpovědníka)
  • GRÜN, A. a HALÍK, T. Fare a meno di Dio? Se fede e incredulità si cercano. Queriniana 2017. ISBN 978-88-399-3178-8. (Gott los werden? Wenn Glaube und Unglaube sich umarmen)
  • Voglio che tu sia: L'amore dell'altro e il Dio cristiano, Vita e Pensiero 2017. ISBN 978-88-3433247-4. (Chci, abys byl) 

  Knihy v maďarštině/ Books in Hungarian

  • A gyóntató éjszakája. Budapest: Kairosz, 2010. (Noc zpovědníka)

  Knihy v ukrajinštině/Books in Ukrainian

  • Nič spovidnika. Lviv: Misioner, 2010. ISBN 978-966-658-222-8. (Noc zpovědníka)
  • Terpelivist iz Bogom: Zуstrič viri z neviroju. Lviv: Svichado, 2012. ISBN 978-966-395-599-5. (Vzdáleným nablízku)

  Knihy v slovinštině / Books in Slovenian

  • Blizu pola: Molk na Antarktiki. Lublaň: Društvo apokalipsa, 2008. ISBN 978-961-6644-34-1. (výběr z: Co je bez chvění)  
  • Dotakni se ran: duhovnost neravnodušnosti. Lublaň: KUD apokalipsa, 2010. ISBN 978-961-6644-67-9. (Dotkni se ran)
  • Blizu oddaljenim: gorečnost in potrpežljivost v srečevanju vere z nevero. Lublaň: Teološka fakulteta, 2012. ISBN 978-961-6844-16-1. (Vzdáleným nablízku)
  • Spovednikova noč: krščanska vera v času negotovosti in novega upanja. Ljubljana: Družina, 2017 (tiskano v Sloveniji). ISBN 978-961-04-0382-1. Z českého originálu Noc zpovědníka (NLN 2005) přeložila Bojana Maltarić.
  • Znebimo se Boga: ko se vera in nevera objameta. Družina 2018, 192 str. ISBN 978-961-04-0527-6.

  Knihy v portugalštině / Books in Portuguese

  • A noite do Confessor. A fé cristã numa era de incerteza. Prior Velho: Paulinas, 2014.
  • O meu Deus é um Deus ferido. Prior Velho, Paulinas, 2015. ISBN 978-989-673-441-1.
  • GRÜN, A., HALÍK, T. O abandono de Deus : Quando a crença e a descrença se abraçam. Paulinas, Prior Velho 2017. ISBN 978-989-673-567-8
  • Quero que sejas: podemos acreditar no deus do amor? Petrópolis: Editora Vozes, 2018. ISBN 978-85-326-5779-4. 
  • Diante de Ti, os meus caminhos. Paulinas 2018. ISBN 978-989-673-662-0. (To že byl život?: z podzemní církve do labyrintu svobody)

   

  Knihy v brazilské portugalštině / Books in Brazilian Portuguese

  • Paciência com Deus : oportunidade para um encontro. 2.ª edição. Prior Velho: Paulinas, 2013. ISBN 978-989-673-285-1.
  • Paciência com Deus : oportunidade para um encontro. São Paulo: Paulinas, 2015. ISBN 978-85-356-3858-5.
  • Não sem esperança. O retorno da religiao em tempos pos-otimistas. Vozes 2018. ISBN 978-85-326-5905-7.
  • Anselm Grün, Tomáš Halík. Livrar-se de Deus? Quando a crença e a descrença se encontram. Vozes 2017. ISBN 978-85-326-5468-7.
  • Quero que Tu sejas! : Podemos acreditar no Deus do amor? Prior Velho: Paulinas, 2016. ISBN 978-989-673-521-0.
  • Toque as feridas. Sobre sofrimento, confiança e a arte da transformação. Vozes 2016. ISBN 978-85-326-5246-1.

   

  Knihy v holandštině / Books in Dutch

  • Zoeken naar God: Twijfel als brug tussen geloven en niet-geloven. Boekencentrum Uitgevers, 2014. ISBN 978-902392766-2.
  • De nacht van de biechtvader: Christelijk geloof in een tijd van onzekerheid. Zoetermeer: Uitgeverij Boekencentrum, 2016. ISBN 978-90-239-7066-8.
  • Ik wil dat jij bent: over God van liefde. Boekencentrum Uitgevers 2017. ISBN 978-90-239-7135-1
  • GRÜN, A., HALÍK, T. Geloven op de tast. Utrecht: Uitgeverij Meinema, 2017. ISBN 978-90-211-4493-1.
  • Niet zonder hoop. Religieuze crisis als kans. KokBoekencentrum Non-Fictie 2019. ISBN 978-9043532525.

   

  Knihy v turečtině / Books in Turkisch

  • Tanriyi sabirla beklemek. Istanbul: Gerçeğe Doğru Kitaplari, 2014.

   

  Knihy v korejštině / Books in Korean

  • haneunim-eul gidalineun sigan : jakaeoege mal-eul geonneda. Chilgok County: seong benedigdohoe waegwansudowon, 2016. ISBN 978-89-419-1614-7.
  • Sangčchŏ ibŭn sinang. Soul: Pundo, 2018. ISBN 978-89-419-1811-0.

   

  Knihy ve Švédštině / Books in Swedish

  • Tålamod med Gud. Libris 2019, ISBN: 978-917387744-2.

   

  Podrobný životopis zde

  Vedení studentských prací

  Bakalářské práce – obhájené/řešené/všechny
  Magisterské práce – obhájené/řešené/všechny
  Doktorské práce – obhájené/řešené/všechny

   

  Výuka

  Pravidleně vyučované kurzy

  Stále se obměňující religionistické  semináře

  • Seminář k soudobé filosofii náboženství (ARL100195), LS 2010/11, společně s T. Chudým
  • Křesťanství a mezináboženský dialog (ARL100147), ZS 2008/08
  • Seminář ke křesťanství (ARL100077), LS 2006/07
  • English Religious Thought from the Reformation until J.H. Newman (ARL100070) - LS 2009/10, společně s T. Jajtnerem
  • Křesťanství a sekularita (ARL100035) - LS 2007/08
  • Seminář k sociologii náboženství (ARL100032) - LS 2008/09