Proměny etiky

Podpora

vnitřní výzkumný záměr 2012–2015.

Anotace

Výzkumný záměr se zaměřuje na renesanci a transformaci motivů antické filosofie v současné etice a politické filosofiiVýzkumný záměr vycházípřesvědčení, že antická filosofie může dnes sloužit jako důležitý zdroj inspirace a korektiv pro současné myšlení, jednání a politickou praxi. Toto přesvědčení je však třeba podložit hermeneutickou úvahou o tom, co znamená interpretovat minulé filosofické koncepce. Hlavní oblasti výzkumu:

1) Filosofická etika

 • Platónova koncepce „duše“.
 • Kritická rekosntrukce Patočkovy interpretace Platóna a Aristotela.
 • Různá pojetí ctnosti v antické filosofii.
 • Etika ctnosti jako korektiv slabin deontologických a utilitaristických koncepcí v současné „aplikované etice“, bioetice a politické filosofii.
 •  Základní motivy Aristotelovy analýzy jednání.
 • Problém „přirozeného světa“ v antické a moderní filosofii.
 • Evoluční pojetí mravnosti.

2) Politická filosofie

 • Obecná politická etika a její základní otázky: politično, spravedlnost, přátelství.
 • Politická filosofie Bernarda Williamse.
 • Hannah Arendt a liberální tradice politického myšlení.

3) Filosofie práva

 • Spor přirozenoprávních teorií a právního positivismu o zdrojích legitimity práva.
 • Aktualizace konceptu přirozeného práva ve 20. století.

 

Řešitelský tým:

 

 • doc. Jakub Čapek
 • Matyáš Havrda Ph.D.
 • MgrRytíř Jaroslav
 • MgrJanoušekHynek
 • doc. Štěpán Špinka
 • Jakub Jinek, Ph.D.
 • Jakub Jirsa, Ph.D.
 • Václav Němec, Ph.D.
 • Martin Ritter, Ph.D.
 • Tereza Matějčková Ph.D.
 • MgrKateřina Marková
 • Mgr. Robert Roreitner
 • Ondřej Švec, Ph.D.

Plánované výstupy:

 1. Tři mezinárodní a tři národní konference na vybraná témata.
 2. Dvě kolektivní monografie zkoumající hlavní pozice ve filosofické etice (Přístupy k etice I. Via AntiquaPřístupyetice II. Via Moderna)
 3. Překlad a komentář Etiky Nikomachovy.
 4. Individuální monografie na vybraná témata
 5. Antologie textů z moderní etiky a morální filosofie.
 6. Série studií a článků v českých a zahrančních periodikách.