Publikace

Publikační zaměření ÚFaRu je cíleně monografické, s důrazem na původní práce v oboru, činnost překladatelskou a editorskou. K pravidelným výstupům patří také publikace v prestižních časopisech domácích i zahraničních. K dispozici je podrobný seznam všech

za posledních 10 let. Úplný seznam všech publikací lze najít na stránkách fakulty. Každá oblast výzkumu probíhajícího na ÚFaRu je zastoupena několika profilovými monografiemi. Níže uvádíme jejich výběr za posledních 5 let:

antická filosofie

 

THEIN, Karel. Aristotelés o lidské přirozenosti: Od myšlení k anatomii. Praha: Filosofia, 2017. ISBN 978-80-7007-494-7.

 

 

 

JIRSA, Jakub, THEIN, Karel a Jakub JINEK. Obec a duše : k Platónově praktické filosofii. Praha: Filosofia, c2014. 378 s. ISBN 978-80-7007-426-8.

 

 

 

novověká a moderní filosofie

 

MATĚJČKOVÁ, T. Gibt es eine Welt in Hegels Phänomenologie des Geistes? Tübingen: Mohr Siebeck, 2018. XI, 342 Seiten. Philosophische Untersuhungen 45. ISBN 978-3-16-155641-8.

 

 

 

KARÁSEK, Jindřich. Schellingova metafyzika přírody. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2017. ISBN 978-80-7465-277-6.

 

 

 

PALKOSKA, Jan. The a priori in the Thought of Descartes : Cognition, Method and Science. Cambridge Scholars Publishing, 2017. ISBN 978-1-4438-1700-4.

 

 

 

HILL, James. Berkeleyho filosofie ducha. Přeložil Lukáš Kollert. Praha: Filosofia 2016. ISBN 978-80-7007-464-0.

 

 

 

kontinentální filosofie

 

DE SANTIS, Daniele, HOPKINS, Burt C. and Claudio MAJOLINO. The Routledge Handbook of Phenomenology and Phenomenological Philosophy. Routledge, 2020, 840 s. ISBN 978-0367539993.

 

 

 

ŠVEC, Ondřej. Phénoménologie des émotions. Villeneuve d'Ascq, France: Presses Universitaires du Septentrion, 2013, 204 s. ISBN 978-2-7574-0455-3.

 

 

 

ŠVEC, Ondřej, ČAPEK, Jakub. Pragmatic Perspectives in Phenomenology (Routledge Research in Phenomenology). Routledge 2017. ISBN 978-1138210974.

 

 

 

analytická filosofie a filosofie jazyka

 

KOLMAN, Vojtěch. Zahlen. Berlin: De Gruyter, 2016. ISBN 978-3-11-048088-7.

 

 

 

BERAN, O., KOLMAN, V., KOREŇ, L. From Rules to Meanings: New Essays on Inferentialism. Routledge, 2018. ISBN 9781138102613.

 

 

 

KOLMAN, Vojtěch. O čem se nedá mluvit, o tom se musí zpívat. Praha: Filosofia, 2017. ISBN 978-80-7007-498-5.

 

 

 

KOLMAN, Vojtěch, PUNČOCHÁŘ, Vít. Formy jazyka: Úvod do logiky a její filosofie. Praha: Filosofia, 2015. ISBN 978-80-7007-438-1.

 

 

 

politická filozofie a etika

 

ŠPINKA, Štěpán, ČAPEK, Jakub, JIRSA, Jakub et al. 

Přístupy k etice I-III.

Praha: Filosofia, 2014-2016. ISBN 978-80-7007-430-5 (1. svazek), ISBN 978-80-7007-442-8 (2. svazek), ISBN 978-80-7007-482-4 (3. svazk).

 

CÍBIK, Matej. Liberáli a tí druhí. Bratislava: AKAmedia, 2017. ISBN 978-80-972769-0-4. 

 

 

 

religionistika

 

DYNDA, Jiří. Slovanské pohanství ve středověkých ruských kázáních. Praha: Scriptorium, 2019. ISBN 978-80-88013-87-7.

 

 

 

DYNDA, Jiří. Slovanské pohanství ve středověkých latinských pramenech. Praha: Scriptorium, 2017. ISBN 978-80-88013-52-5.

 

 

 

KOZÁK, J. Óðinn : mýtus, oběť a iniciace. Praha: Herrmann & synové, 2017. ISBN 978-80-870-5455-0.

 

 

 

PEHAL, Martin. Interpreting Ancient Egyptian Narratives. [Bruxelles] : EME, c2014. 305 s. ISBN 978-2-8066-2920-3.

 

 

 

GRÜN, A., HALÍK, T. a NONHOFF, W. Gott los werden? : Wenn Glaube und Unglaube sich umarmen. Münsterschwarzach: Vier-Türme-Verlag, 2016. ISBN 978-3-7365-0030-3.

 

 

 

DYNDA, Jiří. Svjatogor : Smrt a iniciace staroruského bohatýra. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2017. ISBN 978-80-7465-242-4