Struktura ÚFARu

Ředitel ústavu
doc. Jakub Čapek, Ph.D.

Zástupce ředitele ústavu pro filosofii
doc. Jan Palkoska, Ph.D.

Zástupce ředitele ústavu pro religionistiku
doc. Radek Chlup, Ph.D.

Tajemník
Martin Pehal, Ph.D.

Sekretářka
Mgr. Eva Mokrejšová

Lokální správce SIS (FIL)
Mgr. Eva Mokrejšová

Lokální správce SIS (REL)
doc. Radek Chlup, Ph.D.

Studijní poradce (FIL)
doc. MUDr. Štěpán Špinka, Ph.D.

Studijní poradce (REL)
doc. Radek Chlup, Ph.D.

Grantový poradce
Mgr. Jiří Dynda

Poradce pro studium učitelství 
a spolupráci se středními školami
Matěj Král, Ph.D. 

Předseda oborové rady DS oboru Filozofie 
doc. James Hill, Ph.D.

Poradce pro oborové DS (FIL)
Dita Válová, Ph.D.

Předseda oborové rady DS oboru Religionistika
doc. Radek Chlup, Ph.D.

Garanti neoborového PGS
Daniele De Santis, Ph.D.  
Tereza Matějčková, Ph.D
Jan Palkoska, Ph.D. 
Ondřej Švec, Ph.D.

Knihovnice
Mgr. Klára Choulíková