Struktura ÚFARu

Ředitel ústavu
doc. Jan Palkoska, Ph.D.

Zástupce ředitele pro filosofii
Ondřej Švec, Ph.D.

Zástupce ředitele pro religionistiku
doc. Radek Chlup, Ph.D.

Tajemník
Martin Pehal, Ph.D.

Sekretářka
Mgr. Eva Mokrejšová

Lokální správce SIS (FIL)
Mgr. Eva Mokrejšová

Lokální správce SIS (REL)
doc. Radek Chlup, Ph.D.

Studijní poradce (FIL)
doc. Jakub Čapek, Ph.D.

Studijní poradce (REL)
doc. Radek Chlup, Ph.D.

Grantový poradce
Mgr. Jiří Dynda

Poradce pro studium učitelství 
a spolupráci se středními školami
Petra Šebešová, Ph.D. 

Předseda oborové rady DS oboru Filozofie 
doc. James Hill, Ph.D.

Poradce pro oborové DS (FIL)
Dita Válová, Ph.D.

Předseda oborové rady DS oboru Religionistika
doc. Radek Chlup, Ph.D.

Garant neoborového PGS
Jakub Jirsa, Ph.D.

Knihovnice
Mgr. Klára Choulíková