Struktura ÚFARu

Ředitel ústavu
Jakub Jirsa, Ph.D.

Zástupce ředitele ústavu pro filosofii
doc. Vojtěch Kolman, Ph.D.

Zástupce ředitele ústavu pro religionistiku
doc. Radek Chlup, Ph.D.

Tajemník
Jan Palkoska, Ph.D.

Sekretářka
Mgr. Eva Mokrejšová

Lokální správce SIS (FIL)
Mgr. Eva Mokrejšová

Lokální správce SIS (REL)
doc. Radek Chlup, Ph.D.

Studijní poradce (FIL)
doc. Štěpán Špinka, Ph.D.

Studijní poradce (REL)
doc. Radek Chlup, Ph.D.

Grantový poradce
Mgr. Jiří Dynda

Poradce pro studium učitelství 
a spolupráci se středními školami
Petra Šebešová, Ph.D. 

Předseda oborové rady DS oboru Filozofie 
prof. Karel Thein, Ph.D.

Poradce pro oborové DS (FIL)
Dita Válová, Ph.D.

Předseda oborové rady DS oboru Religionistika
doc. Radek Chlup, Ph.D.

Garant neoborového PGS
Tereza Matějčková, Ph.D.

Knihovnice
Mgr. Klára Choulíková