Tereza Matějčková, Ph.D.

english

Tereza Matějčková, Ph.D.

Tereza.Matejckova@ff.cuni.cz
Konzultační hodiny
den od do místnost telefon
Út/Tue 11.00 12.00 221 221 619 269
Kurzy vyučované v tomto semestru

  Curriculum vitae

  • nar. 1984
  • 1996–2002: Rakouská škola v Praze
  • 2002–2007: studium oboru Humanities and Social Sciences na Anglo-American University of Prague
  • 2007–2012: studium oborů Filosofie a Religionistika na Filosofické fakultě UK
  • 2012: tříměsíční stáž pod vedením prof. K. Viewega, Friedrich-Schiller-Universität v Jeně
  • 2012 – 2016: studium doktorského programu Filosofie na Filosofické fakultě UK, disertace: Grund der Welt in Hegels Phänomenologie des Geistes

  Zaměstnání

  • Od 1. 1. 2016–28. 2. 2016 – asistentka pro obor religionistiky na ÚFaR, FF UK
  • Od 1. 3. 2016 – odborná asistentka pro obor religionistiky na ÚFaR, FF UK
  • Od 1. 1. 2017 – odborná asistentka pro obor filosofie na ÚFaR, FF UK

  Odborná činnost

  • 2016 – současnost: člen redakční rady Filosofického časopisu
  • 2016 – současnost: člen vedení Novověké řady nakladatelství OIKOYMENH
  • 2017 – současnost: člen ediční rady nakladatelství OIKOYMENH

  Stipendia a ocenění

  • Goethe-Stipendium der Thüringer-Staatskanzlei pro rok 2012
  • Cena Hlávkovy nadace pro rok 2012 za diplomovou práci Der Geist in der Phänomenologie des Geistes: Antigone und Rameaus Neffe im dialektischen Widerstreit

  Granty a výzkumné záměry

  • Spoluřešitelka grantu Duch, příroda a společnost v německé klasické filosofii, hlavní řešitel Dr. phil. habil. Jindřich Karásek, Dr. (GAČR 16-11880S)
  • Vedoucí univerzitní skupiny Hegel v interdisciplinární perspektivě
  • Člen skupiny International Network Hegel’s Relevance při Vrije Universiteit Amsterdam, hl. koordinátor: Dr. phil. habil. Christian Krijnen

  Monografie

  • Gibt es eine Welt in Hegels Phänomenologie des Geistes? Tübingen: Mohr Siebeck, 2018, 342 stran. https://www.mohr.de/buch/gibt-es-eine-welt-in-hegels-phaenomenologie-des-geistes-9783161556418

  Studie v angličtině a němčině

  • Hegel’s Invisible Religion in a Modern State: A Spirit of Forgiveness, in: Filozofija i društvo/Philosophy and Society, 28/3, 2017, 507–525. https://doi.org/10.2298/FID1703507M
  • Hegels Religion des absoluten Wissens?, in: Neue Zeitschrift für Systematische Theologie und Religionsphilosophie, 59/2, 2017, str. 165–181 (https://doi.org/10.1515/nzsth-2017-0009).
  • Hegel and Arendt on a Key Term of Modernity: The Creativity and Destructiveness of Labor, in: Idealistic Studies, 46/1, 2016, str. 19–40. (https://www.pdcnet.org/pdc/bvdb.nsf/purchase?openform&fp=idstudies&id=idstudies_2017_0999_5_15_55)
  • Führt das Wissen zu nichts? Nihilismus als äußerste Gestalt des Skeptizismus bei Jacobi, Fichte und Hegel, in: Krankheit des Zeitalters oder heilsame Provokation?, München: Fink, 2016, str. 251–264.
  • Im Tode zur Freiheit gebildet werden. Eine Untersuchung zum Todes- und Freiheitsbewusstsein in der Phänomenologie des Geistes, in: A. Braune, J. Chotaš, K. Vieweg et F. Zander (vyd.), Freiheit und Bildung bei Hegel, Würzburg: Königshausen & Neumann, 2013, str. 75–86. 

  Studie v češtině

  • Hegelova spekulace jako odpověď na Platónovu dialektiku, in: Reflexe 51, 2016, str. 25–47.
  • Duše, zvyk a svět v Hegelově Encyklopedii filosofických věd, in: Filosofický časopis, ročník 64, 3/2016, pp. 331–348.
  • Kolik reality snese ideál? Nad knihou Moderní univerzita. Ideál a realita, in: Filosofický časopis, ročník 64, 2/2016, str. 247–258.
  • Tugendhatův obrat k bezvýznamnosti, in: Reflexe 49, 2015, str. 65–87.
  • Hegelova praktická filosofie: Kdo chce dosáhnout velkých věcí, musí se umět omezit, in: J. Čapek (vyd.), Přístupy k etice II. Via Moderna, Praha: Filosofia, 2015, str. 111–142.
  • Charles Taylor: Hledání transcendence a autenticity v sekulárním věku, in: Filosofický časopis, ročník 62, 5/2014, str. 745–758.
  • Hegelovo pojetí ducha na pozadí Antigony a Rameauova synovce, in: Reflexe 44, 2013 str. 27–50.

  Odborné recenze

  • J. Marek, Leporello. Smrtelnost, práce a nepřirozenost člověka, in: Reflexe, 53, 2017, str. 195–202.
  • G. W. F. Hegel, Fenomenológia ducha,  in: Filosofický časopis, 4/2015, str. 605–612.
  • M. Heidegger, „Černé sešity“, in: Reflexe 47, 2015, str. 182–196.
  • L. Hejdánek, Úvod do filosofování, in: Reflexe 43, 2012, str. 129–137.
  • J. Kuneš, M. Vrabec (vyd.), Místo Fenomenologie ducha v současném myšlení, in: Reflexe 40, 2011, str. 123–130.

  Editor

  • spolu s: Reinhard Mehring, Emeti Morkyun (eds.), Blicke auf Deutschland. Pädagogisch-politische Schlaglichter zur Flüchtlingsfrage von 2016 und 1948, Heidelberg: Mattes Verlag Heidelberg, 2016.

  Překlady do češtiny

  • W. Jaeschke, A. Arndt, Německá klasická filosofie II, Praha: Oikúmené, 2016, 365 stran.
  • E. Tugendhat, O smrti, in: Reflexe 49, 2015, str. 89–109.
  • R. Brandt, K čemu ještě university? A jaké?, in: J. Jirsa (vyd.), Idea university, Praha: Academia, 2015, str. 136–158.
  • W. v. Humboldt, O vnitřní a vnější organizaci vyšších vědeckých ústavů v Berlíně, in: J. Jirsa (ed.), Idea university, Praha: Academie, 2015, str. 31–39.
  • K. Jaspers, Úlohy university, in: J. Jirsa (vyd.), Idea university, Praha: Academia, 2015, str. 52–70.
  • G. W. F. Hegel, Kdože myslí abstraktně?, in: Analogon 71, 2013, str. 2–4.
  • G. W. F. Hegel, O špatném nekonečnu, in: V. Kolman, R. Roreitner (vyd.), O špatném nekonečnu, Praha: Filosofia, 2013, str. 185–247.
  • P. Stekeler-Weithofer, Hegelova filosofie matematiky, in: V. Kolman, R. Roreitner (vyd.), O špatném nekonečnu, Praha: Filosofia, 2013, str. 569–601.

  Překlady do němčiny

  • E. Utitz, Ein antisemitscher Philosemitismus und andere kleine Texte, in: Reinhard Mehring, Philosophie im Exil. Emil Utitz, Arthur Liebert und die Exilzeitschrift Philosophie, Würzburg: Königshausen & Neumann, 2018, str. 304–330.
  • E. Utitz, Deutschland zwischen gestern und morgen (1948), in: Tereza Matějčková, Reinhard Mehring, Emeti Morkyun (eds.), Blicke auf Deutschland. Pädagogisch-politische Schlaglichter zur Flüchtlingsfrage von 2016 und 1948, Heidelberg: Mattes Verlag Heidelberg, 2016, str. 170–231.
  • E. Utitz, Die Lehre des Judentums (1951), in: Tereza Matějčková, Reinhard Mehring, Emeti Morkyun (eds.), Blicke auf Deutschland. Pädagogisch-politische Schlaglichter zur Flüchtlingsfrage von 2016 und 1948, str. 241–246.
  • E. Utitz, Heinrich Graetz und die Konstruktion der jüdischen Geschichte (1951), in: Tereza Matějčková, Reinhard Mehring, Emeti Morkyun (eds.), Blicke auf Deutschland. Pädagogisch-politische Schlaglichter zur Flüchtlingsfrage von 2016 und 1948, str. 238–240.
  • E. Utitz, Transporte nach Theresienstadt (1955), in: Tereza Matějčková, Reinhard Mehring, Emeti Morkyun (eds.), Blicke auf Deutschland. Pädagogisch-politische Schlaglichter zur Flüchtlingsfrage von 2016 und 1948, str. 232–237.
  • E. Utitz, Das unbarmherzige Schwert H. G. Adlers, in: R. Mehring, Ethik nach Theresienstadt, Würzburg: Königshausen & Neumann, 2015, str. 115­–126.

  Odpovědná redakce

  • M. Heidegger, Nač básníci?, přel. I. Chvatík, Praha: OIKOYMENH, 2017.
  • W. Benjamin, Psaní vzpomínání, přel. M. Ritter, Praha: OIKOYMENH, 2016.
  • F. Schelling, Systém transcendentálního idealismu, přel. J. Karásek a J. Patočka, Praha: OIKOYMENH, 2015 (270 stran). 

  Konference, workshopy a zvané přednášky

  • Hegels Phänomenologie der Welt, zvaná přednáška, Eberhard Karls Universität in Tübingen, 26. 4. 2018.
  • Evropský rozum se ocitl v zajetí tuláků, "Co je rozumné, je skutečné": workshop pořádaný výzkumnou skupinou Hegel v interdisciplinární perspektivě a spolkem Praxis, Praha, 26. 3. 2018.
  • A History in the (Un)Consciousness of Freedom?, Hegel’s Relevance, Amsterdam, Dec. 6–8, 2017.
  • Hegelova hmatatelná moudrost, "Duch je kost": workshop spolu se spolkem Praxis a výzkumnou skupinou Hegel v interdisciplinární perspektivě), Praha, 1. 11. 2017.
  • Hegels Zeittilgung. Ein Übergang in die Ewigkeit? Internationale Konferenz in Prag: Übergänge im Klassischen Deutschen Idealismus, 29. září 2017.
  • Minervina sova nevzlétá. O obtížích s filosofií dějin, "Krize racionality z pohledu rétoriky, umění a věd o kultuře", konference při Kreativní laboratoři FF UK ve spolupráci s programem PROGRES Q14, Praha, 22.–23. 5. 2017.
  • Jak Hegel látal sebevědomí, "Děravé ponožky ducha aneb je sebevědomí děravé lepší než zašité?" (workshop spolu Praxis a výzkumnou skupinou Hegel v interdisciplinární perspektivě), Praha, 28. 4. 2017.
  • Finkův Hegel: Vládne Fenomenologii ducha fenomenologický duch?, "Hegelovské interpretační tradice" (workshop spolku Praxis), Praha, 16. 12. 2016
  • Charles Taylor on the Modern Self and Personal Identity: Who Needs to be Healed? International Philosophical Colloquium in Prague, 10.–11. 11. 2016.
  • Hegelova spekulace jako odpověď na Platónovu dialektiku, konference konaná při Univerzitním centru pro studium antické a středověké myšlenkové tradice, Praha, 29. 6. 2016.
  • Auf Kosten der Welt? Zu Hegels Weltkonzeption in der Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften, Hegel-Kongress in Bochum, 17.–20. 5. 2016.
  • Je angažovaný filosof ještě filosofem? K Heideggerovým Černým sešitům. 29. 4. 2015, Univerzita Palackého v Olomouci.
  • Die Tat als zugrundegegangene Absicht, na mezinárodní konferenci Hegel-Kongress in Buenos Aires, 19–21. 5. 2014.
  • Hegelovské poznámky ke krizi demokracie, 5. 12. 2013, Univerzita Pardubice.
  • Im Tode zur Freiheit gebildet werden. Eine Untersuchung zum Todes- und Freiheitsbewusstsein in der Phänomenologie des Geistes  na konferenci Freiheit und Bildung bei Hegel. Internationale Tagung in Prag, 5.-7.10. 2011. 
  • Der Verstand zwischen zwei Welten: das reine Jenseits und die verkehrte Welt in Hegels Phänomenologie des Geistes, konference Theorien der Subjektivität: Deutsch-tschechische Tagung in Prag 23.–24. 7. 2010.

  Vedení studentských prací

  Bakalářské práce – obhájené/řešené/všechny
  Magisterské práce – obhájené/řešené/všechny
  Doktorské práce – obhájené/řešené/všechny