Vít Punčochář, Ph.D.

english

Vít Punčochář, Ph.D.

vit.puncochar@centrum.cz
Konzultační hodiny
den od do místnost telefon
Konzultuje po dohodě e-mailem.
Kurzy vyučované v tomto semestru

Životopis:

 • narozen 1. 3. 1983 v Praze
 • 2009 Mgr. na Katedře logiky FF UK; hlavní obor logika, doplňkový obor filosofie
 • 2016 Ph.D. na Ústavu filosofie a religionistiky FF UK; obor filosofie
 • od r. 2010 člen Oddělení logiky FLÚ AV ČR
 • od r. 2018 člen Oddělení teoretické informatiky, ÚI AV ČR
 • od r. 2018 vedoucí Oddělení logiky FLÚ AV ČR
 • kontakt: vit.puncochar@centrum.cz

Publikační činnost:

Monografie

 • Punčochář, V. Paradoxy klasické logiky. Filosofie a logika hypotetických vět. Praha: Filosofia 2019.
 • Kolman, V., Punčochář, V. Formy jazyka. Úvod do logiky a její filosofie. Praha: Filosofia 2015.

Články

 • Punčochář, V., Sedlár, I., Majer, O. Truth-maker semantics for some substructural logics. Vyjde v F. Faroldi and F. Van De Putte (Eds.), Outstanding Contributions to Logic: Kit Fine. Springer.
 • Punčochář, V. Sedlár, I. Epistemic extensions of substructural inquisitive logics. Vyjde v Journal of Logic and Computation.
 • Punčochář, V. Inquisitive Heyting algebras. Studia Logica. https://doi.org/10.1007/s11225-020-09936-9
 • Punčochář, V., Sedlár, I. Inquisitive propositional dynamic logic. Journal of Logic, Language and Information. https://doi.org/10.1007/s10849-020-09326-3
 • Punčochář, V. (2020) Inquisitive dynamic epistemic logic in a non-classical setting. In: Martins M.A., Sedlár I. (eds): Dynamic Logic. New Trends and Applications. DaLi 2020. Lecture Notes in Computer Science, vol 12569. Springer, 205-221.
 • Punčochář, V., Gauker, Ch. (2020) Indicative conditionals in objective contexts. Theoria, 86, 651-687.
 • Punčochář, V. (2020) A relevant logic of questions. Journal of Philosophical Logic, 49, 905-939.
 • Sedlár, I., Punčochář, V., Tedder, A. (2019) First Degree Entailment with group attitudes and information updates. LORI-VII. Lecture Notes in Computer Science, Springer, 273-285.
 • Sedlár, I., Punčochář, V. (2019) From positive PDL to its non-classical extensions, Logic Journal of IGPL, 27, 522-542.
 • Punčochář, V. (2019) Substructural inquisitive logics, Review of Symbolic Logic, 12, 296-330.
 • Punčochář, V. Substructural logics for pooling information (spoluautor Igor Sedlár). In: Baltag, A., Seligman, J. Yamada, T. (eds.) Logic, Rationality, and Interaction, 6th International Workshop, LORI 2017, Springer, 407-421, 2017. 
 • Punčochář, V. (2017) Knowledge is a diamond. In: Kennedy, J., de Queiroz, R.J.G.B. (eds.) Logic, Language, Information, and Computation, 24th Interantional Workshop, WoLLIC 2017, Springer, 304-321.
 • Punčochář, V. (2017) A general framework for logics of questions. In: Arazim, P., Lávička, T. (eds.): The Logica Yearbook 2016, College Publications, 223-238.
 • Punčochář, V. (2017) Problém svobodné vůle a logika kontrafaktuálních výroků. Filosofický časopis 65, 607-631.
 • Punčochář, V. (2017) Algebras of information states. Journal of Logic and Computation 27, 1643–1675.
 • Punčochář, V. (2016) A nonstandard semantic framework for intuitionistic logic. In Arazim, P., Dančák, M. (eds.) The Logica Yearbook 2015,  College Publications,  179-192.
 • Punčochář, V. (2016) Semantics of assertibility and deniability. In Redmond, J., Pombo Martins, O., Nepomuceno Fernández, Á. (eds.) Epistemology, Knowledge and the Impact of Interaction, Springer,  343-362.
 • Punčochář, V. (2016) A generalization of inquisitive semantics. Journal of Philosophical Logic 45, 399-428.
 • Punčochář, V. (2015) Weak negation in inquisitive semantics. Journal of Logic, Language and Information 24, 323-355.
 • Punčochář, V. A new semantic framework for modal logic. Philosophical Alternatives 23, 47-59, 2014.
 • Punčochář, V. (2014) Indikativní a subjunktivní hypotetické soudy: Epistemický vs. ontický přístup. Organon F 21, mimořádné číslo 1, 119-137.
 • Punčochář, V. (2014) Intensionalisation of logical operators. In: Dančák, M., Punčochář, V. (eds.): The Logica Yearbook 2013, College Publications, 173-186.
 • Punčochář, V. (2013) Pravdivost vs. tvrditelnost. Organon F 20, mimořádné číslo 1, 122-143.
 • Punčochář, V. (2012) Matematický realismus a naturalismus Penelope Maddy. Organon F 19, mimořádné číslo 1, 199-226.
 • Punčochář, V. (2012) Some modifications of Carnap’s modal logic. Studia Logica 100, 517-543.
 • Punčochář, V. (2010) Carnapova modální logika C. Organon F 17, 163-184.

Ediční činnost:

 • Dančák, M., Punčochář, V. (eds.): The Logica Yearbook 2013. London: College Publications. 2014
 • Punčochář, V., Švarný, P. (eds.): The Logica Yearbook 2012. London: College Publications. 2013
 • Peliš, M., Punčochář V. (eds.): Logica Yearbook 2011. London: College Publications. 2012
 • Peliš, M., Punčochář V. (eds.): Logica Yearbook 2010. London: College Publications. 2011

​Překladatelská činnost:

 • Hilbert, D.: Über das Unendliche. In: Kolman, V., Roreitner, R.: O špatném nekonečnu. Praha: Filosofia, 343-365. 2013
 • Bolzano, B.: Anhang über die Kantische Lehre von der Construction der Begriffe durch Anschauungen. In: Janoušek, H., Kolman, V. (eds.): Syntetické apriori. Praha: Filosofia, 117-123. 2012
 • Stekeler–Weithofer, P.: Sind die Urteile der Arithmetik synthetisch a priori? In: Janoušek, H., Kolman, V. (eds.): Syntetické apriori. Praha: Filosofia, 441-470. 2012

​Příspěvky na konferencích:

 • Logic for nominalists, The International Conference for Philosophy of Science and Formal Methods in Philosophy (CoPS-FaM-19), Gdansk, Polsko, prosinec 2019.
 • FDE-based inquisitive dynamic epistemic logic (zvaná přednáška), A Workshop on FDE-based Modal Logics, Bochum, Německo, listopad 2019.
 • Algebraic semantics for inquisitive logics, The International Congress of Logic, Methodology and Philosophy of Science and Technology (CLMPST) 2019, Praha, Česká republika, srpen 2019.
 • Are mathematical objects just useful fictions? (zvaná přednáška), What does mathematics tell us about the physical world?, Praha, Česká republika, květen 2019.
 • A relevant logic of questions, Colloquium Logicum 2018, Bayreuth, Německo, září 2018.
 • Inquisitive propositional dynamic logic, Non-Classical Logic. Theory and Applications 2018, Toruň, Polsko, září 2018.
 • Inforamtional semantics for superintuitionistic modal logics (co-author: Igor Sedlár), Advances in Modal Logic 2018, Bern, Švýcarsko, srpen 2018.
 • Non-classical inquisitive logics (zvaná přednáška), Inquisitive Logic Workshop, Amsterdam, Nizozemsko, červenec 2018.
 • Substructural logics for pooling information (spoluautor: Igor Sedlár), 6th International Workshop on Logic, Rationality, and Interaction (LORI 2017), Sapporo, Japonsko, září 2017. 
 • Between material and strict implication, Kyoto Philosophical Logic Workshop III, Kjóto, Japonsko, září 2017.
 • Modelování v logice a empirických vědách (spoluautoři: Barbora Marková a Martin Zach), XXI. česko-slovenské sympózium o analytickej filozofii, Stará Lesná, Slovensko, srpen 2017.
 • Failure of some basic logical laws, Contemporary Philosophy - Problems, Trends, Perspectives, Varna, Bulharsko, srpen 2017.
 • Uniform substitution and replacement of equivalents, Logic Colloquium, Stockholm, Švédsko, srpen 2017. 
 • Knowledge is a diamond, 24th International Workshop on Logic, Language, Information, and Computation (WoLLIC 2017), Londýn, Spojené království, červenec 2017.
 • Substructural inquisitive logics, Non-classical Logics and Their Applications: The 8th International Workshop on Logic and Cognition, Guangzhou, Čína, prosinec 2016.
 • Problém svobodné vůle a logika kontrafaktuálních výroků, XX. slovensko-české sympozium o analytické filosofii, Praha, ČR, září 2016.
 • A natural extension of substructural logics, Logical Models, Sofie, Bulharsko, září 2016.
 • Types of information in non-classical logics, Conference on Mathematical Foundations of Informatics, Kišiněv, Moldavsko, červenec 2016.
 • Inquisitive disjunction in intermediate logics, Workshop on Logic of Natural Languages, Kišiněv, Moldavsko, červenec 2016.
 • Generalized inquisitive semantics, Logica 2016, Hejnice, Česká republika, červen 2016.
 • Algebras of information states, Questions in logic and semantics, Amsterdam, Nizozemsko, prosinec 2015.
 • Combining relational and algebraic semantics, 15th Congress of Logic, Methodology and Philosophy of Science, Helsinky, Finsko, srpen 2015.
 • Algebras of information states, Logica 2015, Hejnice, ČR, červen 2015.
 • Free will and the logic of counterfactual conditionals, 1st World Congress on Logic and Religion, Joao Pessoa, Brazílie, duben 2015.
 • A new epistemic approach to formal semantics, Eighth European Congress of Analytic Philosophy (ECAP8), Bukurešť, Rumunsko, srpen 2014.
 • Internal and external logics of Nelson models,  5th World Congress on Paraconsistency (WCP5), Kalkata, Indie, únor 2014.
 • Intensionalisation of logical operators,  Tenth International Tbilisi Symposium on Language, Logic and Computation (TbiLLC 2013), Gudauri, Gruzie, září 2013.
 • Indikativní a subjunktivní hypotetické soudy, XVII. Česko-slovenské symposium o analytickej filozofii (SCS 2013), Trenčianske Teplice, Slovensko, září 2013.
 • Some modifications of inquisitive semantics, Logica 2013, Hejnice, ČR, červen 2013.
 • A logic of assertibility and deniability, International Symposium of Epistemology, Logic and Language (ISELL2012), Lisabon, Portugalsko, říjen 2012.
 • Kde je hranice mezi sémantikou a pragmatikou?,  XVI. Slovensko-české symposium o analytické filosofii, Třešť, ČR, září 2012.
 • Conditionals and Contexts, Logic Workshop at Buenos Aires - A Tribute to Horacio Arló-Costa, Buenos Aires, Argentina, srpen 2012.
 • Matematický realismus a naturalismus Penelope Maddy,  XV. Česko-slovenské symposium o analytickej filozofii, Vrútky, Slovensko, září 2011.
 • A modification of Carnap's modal logic, Logica 2010, Hejnice, ČR, červen 2010.

Organizační činnost:

 • Spoluorganizátor mezinárodní konference Logica 2011, Logica 2012, Logica 2013, Logica 2014, Logica 2015, Logica 2016, Logica 2017, Logica 2018, Logica 2019

Grantové projekty:

 • Neklasické logické modely informační dynamiky (2018-2020, GA ČR, 18-19162Y)
 • Logické modely usuzování a argumentace v přirozeném jazyce (2017-2019, GA ČR, 17-15645S)
 • From Shared Evidence to Group Attitudes (2016-2018, Deutsche Forschungsgemeinschaft and Czech Science Foundation GA16-07954J)
 • Základy logiky ve světle nových výsledků filosofie a vědy (2013-2016, GA ČR, GA13-21076S)
 • Apriorní, syntetické a analytické od středověku po současnou filozofii (2011-2015, GA ČR, GAP401/11/0371)
 • Logické základy sémantiky (2009-2012, GA ČR, GD401/09/H007)

Výuka

FF UK Praha

 • Logika 2011/12, 2014/15, 2017/2018 [dvousemestrální]
 • Rozšiřující cvičení z logiky 2009/10, 2010/11, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/2017 [dvousemestrální]
 • Úvod do teoretické sémantiky 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16 [jednosemestrální]
 • Seminář k předmětu Filosofie jazyka 2013/14 [dvousemestrální]
 • Logická analýza jazyka 2009/10 [jednosemestrální]

FF UHK

 • Logika 2012/13, 2013/14 [jednosemestrální]
 • Kritické myšlení a argumentace 2013/14 [jednosemestrální]
 • Logická analýza jazyka 2013/14 [jednosemestrální]