Ústav filosofie a religionistiky FFUK

Aktuality

Oddělení logiky FLÚ AV ČR Vás zve na seminář V. Pučocháře "An Algebraic Study of Questions", který se koná 24. 1. 2019 od 14h v m.č. 124a (zasedací místnost) v budově FLÚ v Jilské 1. Pozvánka zde.

Právě vyšla kniha Český šamanismus v rozhovorech. Autorce Heleně Exnerové srdečně blahopřejeme!

Redakce časopisu Reflexe Vás zve na diskusi ke knize Ivana M. Havla Zápisky introspektora. Diskusi zahájí přednáška autora. Akce se uskuteční 29. ledna 2019 od 18:00 na hlavní budově FF UK (místnost č. 217).

Zájemcům o studium na ÚFaRu nabízíme dvoudenní PŘÍPRAVNÝ KURZ. Koná se 2. a 23. 3. 2019. Podrobnější informace a přihlášky zde.

Srdečně blahopřejeme Martinu Ritterovi k vydání knihy Poznáním osvobozovat budoucí.

BZK z FIL se budou konat 28. 1. 2019 Termín závazné přihlášky je 14. 12. 2018, další podrobnosti zde.  

Srdečně blahopřejeme Tereze Matějčkové k vydání knihy Hegelova fenomenologie světa.

Oznámení

Během zkouškového období bude knihovna otevřena vždy od 12,00.

Katedra filosofie a dějin přírodních věd, PřF UK nabízí otevřený kurs Seminář z renesanční filosofie pod vedením Vojtěcha Hladkého a Martina Žemly, vždy ve středu od 15:00. Bližší informace zde.

Absolventky bakalářského studia se zájmem o (i) logiku a filosofii matematiky, (ii) lidská práva, nebo (iii) antickou filosofii se mohou do 1. února 2019 ucházet o stipendium Carol Lee Price na Concordia University v Montrealu.