Ústav filosofie a religionistiky FFUK

Aktuality

Informační brožurka pro uchazeče o studium filosofie zde.

Archiv Jana Patočky srdečně zve na interpretační semináře pro odbornou veřejnost, které probíhají vždy ve čtvrtek odpoledne v seminární místnosti CTS, Husova 4, 3. patro.

Universita' Ca’ Foscari Venezia vyhlašuje CFP na Summer School f Phenomenology and Phenomenological Philosophy: Kosmos, Nature, Life-World, která se koná v Benátkách 6. až 10. června 2020. Deadline zasílání CV a fakultativně též příkladů rukopisů je 20. 3. 2020. Podrobnosti zde.

Oznámení

Oddělení pro studium novověké racionality FLÚ AV ČR srdečně zve na přednášku Martina Bojdy Filosofie výmarských klasiků, která se koná 27. 1. od 17:00 v zasedací místnosti Filosofického ústavu AV ČR (Jilská 1, Praha 1).

V těchto dnech zahajuje činnost Spolek pro šíření díla Pierra Teilharda de Chardin. Více informací o spolku a možnostech, jak jej podpořit, naleznete v tiskové zprávě.

Uzávěrka podání abstraktu příspěvků na konferenci "Bílá místa filosofie: nevšední témata, opomíjené problémy, tabuizované oblasti..." (12.–13.5., FF Ostravská univerzita) byla stanovena na 29.2.2020.