Ústav filosofie a religionistiky FFUK

Aktuality

Františce Jirousové vyšla v nakladatelství Malvern kniha Evoluce jako cesta k Bohu v díle Teilharda de Chardin, kterou v roce 2017 obhájila jako dizertaci na ÚFaR. Autorce srdečně blahopřejeme!

SZZK z filosofie se budou konat 14. a 15. 6. Termín pro přihlášení je do 11. 5., pro uzavření povinností do 2. 6., pro odevzdání diplomové práce do 17. 5. Další informace zde.

BZK z filosofie se budou konat 22. a 23. 6. Termín pro přihlášení je do 11. 5., pro uzavření povinností do 2. 6., pro odevzdání bakalářské práce do 24. 5. Další informace zde

Upozorňujeme na otevření přihlášek do doktorského studia filosofie na ÚFAR. Termín pro odevzdání přihlášek je 30. dubna 2021. Pokud se chcete do našeho doktorského programu přihlásit, nebo potřebujete další informace o doktorském studiu na ÚFARu, prosím obraťte se na Jamese Hilla (james.hill@ff.cuni.cz) nebo Jakuba Jirsu (jakub.jirsa@ff.cuni.cz). Těšíme se na vaše doktorské projekty! http://ufar.ff.cuni.cz/5/doktorske-studium

We welcome applications for doctoral studies in philosophy at the Department of Philosophy and Religious Studies, Faculty of Arts, Charles University. The deadline for applications is 30. 4. 2021. If you are considering applying and would like further information on either the Czech or English-language programmes, do please feel free to contact James Hill (james.hill@ff.cuni.cz) or Jakub Jirsa (jakub.jirsa@ff.cuni.cz).

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že 19. března tohoto roku zemřela ve věku 89 let historička ruské filosofie a dlouholetá pedagožka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Irina Mesnjankina, která v minulosti působila i na naší základní součásti.

Oznámení

Call for Applications: The Ian Ramsey Centre for Science and Religion (IRC), University of Oxford, offers opportunities for students and researchers in Central and Eastern Europe. They support research fellowships at international universities (deadline 30 June), study trips to the Universities of Warsaw, Zagreb and Oxford (deadline 25 June) or fellowships at the 2021 Roger Scruton Philosophy Symposium (deadline 30 April).

A new 2-year international master program in philosophy of biology and medicine (in English) opens at the University of Bordeaux, France. The program is part of PhilInBioMed, an international network of philosophers and scientists. For further information see https://philinbiomed.org/teaching and contact: corinne.luijten@u-bordeaux.fr. Also, Martin Zach (ÚFAR / FLÚ AV ČR) will provide any help or advice needed (zach@flu.cas.cz).

Právě vyšla Reflexe 59. Všechny články jsou dostupené na stránkách časopisu v režimu open access. Srdečně blahopřejeme!

Péčí Danieleho De Santis vyšla kniha The Routledge Handbook of Phenomenology and Phenomenological Philosophy. Kromě editora samého přispěli svými kapitolami také Tereza Matějčková spolu s Jakubem Čapkem a Ondřej Švec. Všem srdečně blahopřejeme!

Právě vyšla kniha Diference v identitě Jindřicha Karáska. Autorovi srdečně blahopřejeme!

U příležitosti životního jubilea Miroslava Petříčka vychází kniha Myšlení hranice/ hranice myšlení (nakladatelství Karolinum). Více jak tři desítky autorů zastupujících různé obory zde reflektují Petříčkův vliv na jejich myšlení. Oslavenci, ale i editorům svazku – Petru Práškovi a Aleně Roreitnerové – srdečně gratulujeme.

Jakub Čapek a Sophie Loidoldt edičně připravili monotematické číslo časopisu Phenomenology and the Cognitive Sciences, kam kromě nich přispěli také Tereza Matějčková a Christian Sternad. Tématem je osobní identita z fenomenologické perspektivy. Srdečně blahopřejeme!