Ústav filosofie a religionistiky FFUK

Aktuality

Ve středu 12. 12. odpadá kurz Wittgenstein doc. Kolmana.

BZK z FIL se budou konat 28. 1. 2019 Termín závazné přihlášky je 14. 12. 2018, další podrobnosti zde.  

Institut für die Wissenschaften vom Menschen ve Vídni vypisuje Jan Patočka Junior Fellowships 2019/2020. Uzávěrka přihlášek je 11. ledna 2019.

Srdečně blahopřejeme Tereze Matějčkové k vydání knihy Hegelova fenomenologie světa.

SZZK z FILOZOFIE se budou konat 29. a 30. ledna, přihlášku v SIS je třeba podat do 7. 12.! Další podrobnosti zde.

Všechny zájemce srdečně zveme na přednášku prof. Therese Scarpelli-Cory (Notre-Dame University)
Intentionality and Mind-World Assimilation in Thomas Aquinas, která se bude konat ve čtvrtek 13. 12. od 10.50 v místnosti 225V.

Srdečně zveme na pokračování kolokvia k antické filosofii na ÚFaR. Program na zbytek zimního semestru.

Oznámení

Katedra filosofie a dějin přírodních věd, PřF UK nabízí otevřený kurs Seminář z renesanční filosofie pod vedením Vojtěcha Hladkého a Martina Žemly, vždy ve středu od 15:00. Bližší informace zde.

ÚFaR FF UK vyhlašuje pro rok 2019 soutěž o stipendia pro studentky a studenty Ph.D. oboru filosofie, určené zejména na podporu krátkodobých i dlouhodobých výzkumných pobytů v zahraničí. Další informace o podmínkách poskytnutí stipendia a náležitostech pro řádné vyplnění přihlášky do soutěže naleznete zde.

Absolventky bakalářského studia se zájmem o (i) logiku a filosofii matematiky, (ii) lidská práva, nebo (iii) antickou filosofii se mohou do 1. února 2019 ucházet o stipendium Carol Lee Price na Concordia University v Montrealu.

Program Kolokvia k antické filosofii zde. První setkání se koná 18. 10. od 19.10 v m. 225V.