Ústav filosofie a religionistiky FFUK

Aktuality

Upozorňujeme na dva blokové kursy FSV v ZS: Rousseau and Nationalism: On the Government of Poland - JPM909 a The Nature and Function of the State - JPM910. Jedná se o intenzivní semináře s předními světovými odborníky na politickou filosofii Ch. Kellym a Ph. Pettitem.

Srdečně zveme všechny zájemce o studium učitelství filosofie/religionistiky na informační schůzku, která se uskuteční v pátek 6. 10. od 13 hodin v učebně 217. Podrobnosti lze předem nastudovat zde.

Byl zveřejněn program filosofického semináře ÚFARu pro zimní semestr: 26. 10. 2017  – Jan Kozák: Monomýtus: ‚podivný atraktor‘ v srdci mytických struktur; 16. 11. 2017 – Jakub Čapek: Zvyk; 30. 11. 2017 - Jindřich Karásek: Schellingova koncepce organismu; 14. 12. 2017 - Miroslav Petříček: Vztah přes neredukovatelnou diferenci. Viz stránky zde.

Úřední hodiny sekretariátu budou ve středu vždy od 9.00 do 10.30 a od 13.00 do 16.00.

Informace pro nově přijaté studenty jednooborového a dvouoborového bakalářského studia FILOSOFIE

V září bude knihovna otěvřena od 12,00.
Sobotní provoz bude obnoven 9. 9.

M. Lyčka přesouvá konzultace z pátku 22.9.2017 na pondělí 18.9.2017 9:00-10:00 a z pátku 29.9.2017 na pondělí 25.9.2017 10:00-11:00.

Bylo vyhlášeno 15. kolo soutěže Grantové agentury UK pro studenty magisterských a doktorských studijních programů. Návrhy projektů je možné podávat od 9. 10. prostřednictvím aplikace GA UK (https://is.cuni.cz/webapps/) nejpozději do 6. 11. 2017. Informační seminář pro zájemce se bude konat 17. 10.  od 17:30 v místnosti č. 300. 

Kniha prof. Tomáše Halíka I Want You to Be (Chci, abys byl) získala na výročním zasedání Asociace amerických knihoven v Chicagu zlatou medaili a titul americké Knihy roku v oboru filosofie. Více informací o ocenění zde. Srdečně blahopřejeme!

Oznámení

Právě vyšla Nomádva č. 23! K zakoupení v Knihovně ÚFaR. 

Centre for Political Philosophy, Ethics and Religion cordially invites you to round-table debate: Romanticism, nationalism and nationhood - Literary perspectives on politics. Our speakers are Sir Drummond Bone (Professor of English Literature and Master of Balliol College, Oxford) and Martin Hilský (Professor of English Literature, Charles University). Venue: Faculty of Arts, Charles University, Nám. Jana Palacha 2, Praha 1, second floor, room 200. Date: 25th of September 2017 at 17:00.

Zveme Vás srdečně na mezinárodní konferenci „Übergänge. Natur und Geist in der Klassischen Deutschen Philosophie“ , která se uskuteční v Praze v prostorách Rezidence Dlouhé 17 ve dnech 29. a 30. 9. 2017.

V pondělí 2. 10. se od 9.30 (pozor, změna!) koná ve Flú AV workshop „Lived Body and Affectivity“.

Srdečně blahopřejeme Ondřeji Švecovi a Jakubu Čapkovi k vydání knihy Pragmatic Perspectives on Phenomenology.

Studenti, vyučující a vědečtí pracovníci mohou u Česko-bavorské vysokoškolské agentury (BTHA) žádat o stipendia na jazykové kurzy a letní školy v Bavorsku (žádosti se podávají individuálně).

ETF UK pořádá 5. a 6. října konferenci Coptica Gnostica Mandaica III. Všichni zájemci jsou srdečně zváni. 

Husitská teologická fakulta UK a časopis Dingir zvou na konferenci „Současná česká náboženská scéna: Dvacet let časopisu Dingir“, která se bude konat v sobotu 4. listopadu od 9:00 do cca 16:30 na HTF UK (Pacovská 350/4, Praha 4). Program zde.

Zveme vás na setkání South-East European Association for Ancient Philosophy na téma "Aristotle’s Posterior Analytics (book II)", které se uskuteční ve dnech 28.-30.9.2017, ÚFAR FF UK, místnost 225V. Program setkání zde.

18. - 20. 10. 2017 se bude konat v Kongresovém centru SAV ve Smolenicích mezinárodní konference Pravda. Teoretické a praktické aspekty.

Srdečně zveme na konferenci Galen's Epistemology, Praha Villa Lanna, 19.10.-21.10.2017. Program zde.