Ústav filosofie a religionistiky FFUK

Aktuality

Přednáška doc. Kulky Estetika v kontextu sémiotiky se v úterý 21. 5. ze zdravotních důvodů nekoná.

Katedra filosofie a Centrum pro etiku University Pardubice pořádají ve dnech 24.–25. května 2019 mezinárodní konferenci k antickému politickému myšlení s názvem The Rule of People, the Rule of Law and the Role of Logos in the Public Sphere. Všechny zájemce srdečně zveme.

Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR srdečně zve na přednášku prof. Burta Hopkinse Philosophical Problems in the Foundation of Arithmetic: Ancient and Modern, která se koná 23. května od 18,00 v seminární místnosti 124a FLÚ (Jilská 1).

Od pondělí 6. 5. se z důvodu rekonstrukce auly přesouvá výuka filosofie ve společném základu do těchto místností:
pondělí: 10.50 dr. Lyčka m. 200
                  15.50 prof. Vojvodík m. 200
                  17.30 dr. Švec m. 300
úterý:     15.50 doc. Kulka m. 200
středa:   10.50 doc. Hill m. 301
                14.10 doc. Němec
m. 300
čtvrtek:  14.10 prof. Halík m. 200

Pražské centrum židovských studií FF UK vyhlašuje jarní kolo podpory studentských projektů podporujících vznik tematicky relevantních bakalářských, magisterských a doktorských prací. Žádosti se odevzdávají do 30. 5. 2019, více informací zde.

Oznámení

V duchu odvěkké tradice ÚFaR srdečně zve všechny zasvěcené zájemce na iniciační představení studentek a studentů religionistiky. Setkání se uskuteční na obvyklém místě v obvyklý čas a tentokrát se bude týkat staroegyptských zádušních rituálů. Po prezentacích se všichni společně přesuneme do „domu veselí“, kde budeme moci neformálně a důstojně celou událost zakončit.

Katedra filozofie Univerzity Palackého v Olomouci až do 31. 8. 2019 přijímá abstrakty pro konferenci Kontinentální filozofie v minulosti a současnosti, která se bude konat 31. 10. až 1. 11. 2019.

Pražské centrum židovských studií a Centrum judaistických studií K. a U. Schubertových vyhlašují do 30. 6. CFP na 8. mezinárodní studentský workshop Jewish Spaces, který se bude konat 20. - 22. 10. na Palackého univerzitě v Olomouci.

Katedra filozofie FF Univerzity Palackého v Olomouci vyhlašuje CFP pro I. ročník konference Olomoucké filozofické dny Filozofie mezi epistemologií a etikou v termínu 26.–27. září 2019. Abstrakty je možné zasílat do 30. 6. Další informace zde.

SZZK z FILOSOFIE se budou konat 19. a 20. 6., závazná přihláška v SIS do 9. 5., kontrola splnění studijních povinností do 29. 5. Další informace zde 

Vyšla kniha Derrida tra le fenomenologie: 1953-1967, jejímž autorem je Daniele De Santis. Srdečně blahopřejeme!

BZK z FILOSOFIE se konají 11. a 12. června.  Přihláška v SIS do 9. 5., uzavření povinností do 29. 5., odevzdání práce do 13. 5. Další informace zde.

BZK z RELIGIONISTIKY se konají 17. 6.  Přihláška v SIS do 9. 5., uzavření povinností do 29. 5., elektronické odevzdání práce do 20. 5. (tištěná podoba stačí o pár dní později).