Ústav filosofie a religionistiky FFUK

Aktuality

Srdečně blahopřejeme Mgr. Milanu Kroulíkovi, jemuž byla 19. 4. 2018 udělena Cena Jana Palacha za vynikající diplomovou práci Encounters at the Wat Dhammakittiwong.

Dr. Palkoska ruší ve čtvrtek 26. 4. konzultační hodiny. Náhradní termín je v pátek 27. 4. v 15-16h.

Srdečně blahopřejeme Tomáši Koblížkovi a Robertu Roreitnerovi k vydání knihy Hegel ve Francii.

Srdečně zveme na mezinárodní workshop Representation of Science, který se koná 28.–29. května 2018 na FLÚ AV ČR (Jilská 1, místnost 124a).

BZK z RELIGIONISTIKY se budou konat 18. 6. Termín přihlášení je do 9. 5., kontrola povinností do 30. 5., práci je třeba elektronicky odevzdat do 21. 5. (dva pomocné výtisky stačí o pár dní později).

BZK z FILOSOFIE se budou konat 11. - 13. 6. Termín přihlášení je do 9. 5., kontrola povinností do 30. 5. Další informace zde

Od dubna 2018 lze pokuty ze všech knihoven FF platit v hotovosti pouze ve vybraných knihovnách. Platby převodem byly zjednodušeny. Bližší informace zde.

Srdečně blahopřejeme Ondřeji Beranovi, Vojtěchu Kolmanovi a Ladislavu Koreňovi k vydání knihy From Rules to Meanings: New Essays on Inferentialism.

Centrum pro studium středověku a Ústav germánských studií FF UK srdečně zvou na mezinárodní seminář Life and Biography in the Middle Ages, který se bude konat v LS 2018 každý čtvrtek od 17:30 v m. 319. Program zde.

Oznámení

Pražské centrum židovských studií FF UK vyhlašuje Call for Applications na letní školu "Early Modern Yiddish in Prague: Language and Literature", která se bude konat 2. - 6. září 2018. Více informací zde.

Zveme vás na filosofické semináře v letním semestru 2018: 22.3.2018 – Robert Roreitner: K statusu obecnin u Aristotela; 19.4.2018 – Tereza Matějčková: Hegelova fenomenologie světa; 10.5.2018 – Petr Prášek: Člověk v šíleném dění světa: filosofie Gillesa Deleuze. Seminář se koná vždy ve čtvrtek od 19,00 v místnosti 225V.

Bylo vyhlášeno další kolo soutěže o Fulbrightovo stipendium na výzkumné pobyty v USA pro magisterské a doktorské studenty. Uzávěrka přihlášek je 1. září.

Katedra filozofie ZČU v Plzni zve zájemce na studentskou vědeckou konferenci  "Komunikace, vědění a nové technologie II", která se koná 3.-4. 5. 2018. Informace zde: https://kfikonference.wixsite.com/kvnt a https://www.facebook.com/kfi.kvnt/

Platforma pro studium vizuální kultury Fresh Eye vyhlašuje druhý ročník konference
Na viděnou
, která se bude konat 17. 10. 2018 v Praze. Veškeré informace zde.

Každoroční religionistická studentská vědecká konference (SVK) se uskuteční 1.-3. června 2018 ve Štěkni u Strakonic. Pravidla pro přihlášení příspěvků naleznete zde či zde. Plakát k akci zde. Deadline na zaslání příspěvků je 30. dubna.

V nakladatelství Mohr Siebeck právě vyšla kniha Gibt es eine Welt in Hegels Phänomenologie des Geistes? Autorce Tereze Matějčkové srdečně blahopřejeme! 

Srdečně blahopřejeme Janu A. Kozákovi k vydání knihy Óðinn: mýtus, oběť a iniciace.

Call for papers na interdisciplinární konferenci studentů magisterských a doktorandských programů, věnované tématu "Domov", která se bude konat 6.-7. června 2018 v Praze, ke stažení zde.

1.-8. 7. 2018 se uskuteční 14. ročník sedmidenních mezinárodních akademických programů v rámci projektu Prague Summer Schools. Informace a přihlášky zde.