Ústav filosofie a religionistiky FFUK

Aktuality

Sekretariát ÚFAR bude v pondělí a úterý 18. a 19. 3. kvůli nemoci uzavřen.

Právě vyšla Reflexe 55.

Ke koupi v Knihovně ÚFaR za 90 Kč. 

Všechny zájemce srdečně zveme na přednášku Among Āśrams and Melā: In search of Sādhus and Yogic practices in India, kterou prosloví dr. Daniela Bevilacqua (SOAS, London) v pondělí 25. 3. v 15:50 (427, Celetná 20).

Právě vyšla kniha Český šamanismus v rozhovorech. Autorce Heleně Exnerové srdečně blahopřejeme!

Oznámení

Rada programu PROGRES Q14 vyhlašuje soutěž o stipendia na studentské vědecké projekty pro rok 2019 pro studenty doktorského a magisterského studia. Žádosti se podávají do 30. 3. Další informace zde.

Katedra estetiky FF UK a Společnost pro estetiku srdečně zvou na konferenci Aesthetic Experience Today, která se koná 12. a 13. září 2019 (uzávěrka pro příjem přihlášek včetně abstraktů je 5. května, instrukce jsou uvedeny zde).