Ústav filosofie a religionistiky FFUK

Aktuality

Doc. HILL přesouvá své konzultační hodiny z úterý 26. 6. na středu 27. 6. od 15.00 do 16.30.

Dr. NĚMEC přesouvá své konzultační hodiny ze středy 27. 6. na čtvrtek 28. 6. od 15.00.

Martin Ritter přesouvá své konzultace ze středy 27.6. na pondělí 25.6. od 13,30 do 14,30. Jiný termín lze domluvit emailem. 

Robert Roreitner přesouvá konzultační hodiny z pondělí 25. června na čtvrtek 28.června od 9 do 10 hodin. Jiný termín je možné domluvit e-mailem.

Letní otevírací doba Knihovny ÚFaR zde. Většina ostatních knihoven FF UK bude po celé léto z důvodu rekonstrukce uzavřena. Krásné prázdniny!

Dr. Ondřej Švec posouvá své konzultační hodiny dne 25. 6. na 11h30 až 12h30 z důvodu účasti u státní doktorské zkoušky.

Soutěži vysoce kvalitních monografií na UK hodnocených v roce 2018 se umístily knihy Jiřího DyndyJamese Hilla a Vojtěcha Kolmana. Srdečně blahopřejeme!

Bylo vyhlášeno CFP na konferenci Merleau-Ponty at the Collège de France: Expression, Intercorporeity, Nature, kterou pořádá Katedra filozofie FF UP v Olomouci 18. a 19. října 2018.

Děkan FFUK vyhlásil výsledky výběrového řízení na dvě místa akademických pracovníků na ÚFaRu. V konkurzu o místo se zaměřením na středověkou filosofii uspěla Anna Tropia. V konkurzu o místo zaměřené na moderní kontinentální filosofii uspěl Daniele De Santis. Těšíme se na oba nové kolegy! Chystáme nástup k 1. říjnu 2018.

Prof. THEIN ruší konzultační hodiny ve čtvrtek 21. 6. a přesouvá z 28. 6. na úterý 26. 6. od 14 do 15. 

Byla zveřejněna informace ohledně letní uzavírky knihoven na FF UK a předpokládaná letní otevírací doba Knihovny ÚFaR. Uvedený rozpis se může z důvodu rekonstrukce hlavní budovy změnit. O případných úpravách budeme včas informovat.

Byla zveřejněna otevírací doba Knihovny ÚFaR ve zkouškovém období.

Srdečně blahopřejeme profesoru Miroslavu Petříčkovi k vydání knihy Filosofie en noir.

Oznámení

Česká platónská společnost srdečně zve zájemce o Platónovu filosofii na výjezdní čtení dialogů Kritón a Minós, které se koná 25.–27. června 2018 v přívětivém prostředí školy v přírodě ve Lhotce u Mělníka. V případě zájmu se obraťte na Antonína Šímu nebo pište sem

Srdečně blahopřejeme k vydání knihy Suverenita panovníka, lidu a státu v moderní politické filosofii!

Právě vyšla kniha Pojem vědomí: jeho jednata a rozmanitost. Autorům srdečně blahopřejeme!

Bylo vyhlášeno další kolo soutěže o Fulbrightovo stipendium na výzkumné pobyty v USA pro magisterské a doktorské studenty. Uzávěrka přihlášek je 1. září.

Platforma pro studium vizuální kultury Fresh Eye vyhlašuje druhý ročník konference
Na viděnou
, která se bude konat 17. 10. 2018 v Praze. Veškeré informace zde.

Call for papers na interdisciplinární konferenci studentů magisterských a doktorandských programů, věnované tématu "Domov", která se bude konat 6.-7. června 2018 v Praze, ke stažení zde.

1.-8. 7. 2018 se uskuteční 14. ročník sedmidenních mezinárodních akademických programů v rámci projektu Prague Summer Schools. Informace a přihlášky zde.