Apriorní, syntetické a analytické od středověku po současnou filosofii