Konzultační hodiny v ZS (1. 10. 2018 - 11. 1. 2019)