Kombinované studium - filosofie ve společném základu