Formální náležitosti prací k BZK a SZZK z oboru religionistika