Spolupráce Univerzity Karlovy v Praze a Univerzity Fribourg v oblasti antické filosofie

Podpora
Rámcová dohoda mezi vládou České republiky a Švýcarskou federální radou (Fond partnerství programu švýcarsko-české spolupráce, PF 058)

Anotace

Cílem projektu je vytvořit pevný rámec spolupráce mezi ÚFaRem a universitou ve švýcarském Fribourgu a díky oboustranné výměně znalostí a kontaktůoblasti humanitních věd podpořit filosofickou práci na obou pracovištích. V rámci projektu budou zorganizovány dva workshopy, na nichž vystoupí odborníci na antickou filosofii z obou unversit. Další důležitou součástí rozvoje spolupráce bude příprava společného doktorského studijního programu (tzv. „joint degree“), který tak dlouhodobě upevní vazby obou pracovišť a přispějeudržitelnosti navázané spolupráce.

Výstupy

1) Workshop on Ancient Philosophy (Fribourg)
21.5.2012
17.15-19.00 Dr. Jakub Jinek: “Sokrates als Gesetzgeber und als Sklave des Gesetzes ”

23.5.2012
9.30-12.00 prof. Filip Karfík: „Plato´s Timaeus 48-53, Part I“

24.5.2012
9.30-12.00 doc. Štěpán Špinka: „Plato´s Timaeus 48-53, Part II“
15.15-17.00 dr. Václav Němec: „Das Problem der obersten Gattubng des Seienden im Neuplatonismus“

 

2)  Workshop on Ancient Philosophy (Prague)
6.6.2012
9:30–10:45 Marianne Garin MA: „Vrais et faux miroirs d’Héraclite. Quelques cas de polyphonie dans les Fragments de l’Éphésien“
11:00–12:15 Dr. Nicolas D’Andrès: „Qu’est-ce que les néoplatoniciens ont retenu du Banquet après Plotin ?“
15:00–17:00 Prof. Dominic O’Meara: „Cities and Souls in Late Ancient Philosophy“

7.6.2012
9:30–10:45 Chad Jorgenson MA: „The Practical Dimension of Divinization in Plato’s Later Thought“
11:00–12:15 Richard Schorlemmer MA: „Die Seele als Form und das Problem der Bewegung“
15:00–17:00 Prof. Filip Karfík: “Plotinus on the Soul and its parts”