Vybrané problémy současné filosofie a religionistiky

Na podzim 2018 připravujeme nový kurz pro středoškolské učitele společenskovědního základu.