Publikační stipendia (Specifický vysokoškolský výzkum 2021)

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

program Specifického vysokoškolského výzkumu (SVV 1: Kontinuita a diskontinuita ve filosofii, literatuře a umění) vyhlašuje publikační stipendia. O tato stipendia mohou žádat studenti a studentky doktorského a magisterského studia. Podmínkou je, aby spadali pod obory a zaměření SVV 1 (který spojuje katedry ÚFAR, ÚRS, KLOG, KEST, KSI). O výsledcích rozhoduje Rada SVV.

Podrobnosti najdete v příloze. Žádosti se odevzdávají prostřednictvím online formuláře do 20. 11. 2021.

publikacni_stipendia_2021

předem děkujeme za spolupráci
Dora Poláková, vedoucí SVV 1, dora.polakova@ff.cuni.cz

Úvod > Aktuality > Publikační stipendia (Specifický vysokoškolský výzkum 2021)