Demokracie, přesvědčování a pravda (cyklus seminářů)

Akademické fórum Filosofického ústavu AV ČR ve spolupráci se Sdružením učitelů klasických jazyků ALFA srdečně zvou na cyklus seminářů Demokracie, přesvědčování a pravda: antické řečnictví a internet. Čtvero seminářů proběhne v termínu 25.11.–13.12., vždy v prostorách FLÚ AV ČR a zároveň na platformě Zoom. Bližší informace k programu, organizaci a způsobu registrace naleznete zde.

Více o Akademickém fóru: https://akademicke-forum.flu.cas.cz

S dotazy prosím kontaktujte Mgr. Jaroslava Rytíře na e-mailu akademicke-forum@flu.cas.cz.

Úvod > Aktuality > Demokracie, přesvědčování a pravda (cyklus seminářů)