Výběrové řízení na didaktika/didaktičku filosofie na ÚFaRu

Děkanka FF UK vypisuje výběrové řízení na poloviční úvazek v oboru didaktika filosofie, s nástupem od 1. 8. 2022. Vybraná osoba se bude podílet na výuce i organizaci nového Mgr. programu „Učitelství filosofie pro střední školy“ a spolupráci ÚFaRu se SŠ. Termín pro přihlášky: 16. června 2022. Požadavky a další informace naleznete na úřední desce FF UK.

Úvod > Aktuality > Výběrové řízení na didaktika/didaktičku filosofie na ÚFaRu