Soutěž o podporu výzkumné a publikační činnosti studentů doktorského a magisterského studia

Rada SVV Kontinuita a diskontinuita ve filosofii, literatuře a umění vyhlašuje interní soutěž o podporu výzkumné a publikační činnosti studentů z kateder zapojených do tohoto projektu, tj. ÚFAR, ÚRS, KLOG, KEST, KSI. Žádosti se podávají do 15. 6. 2022. Soutěž je určena studentům doktorského a magisterského studia. Soutěž je zaměřena na:

  1. Podporu výzkumné činnosti (sběr dat, badatelský pobyt v knihovnách či archivech apod.)
  2. Podporu výjezdů na odborné konference
  3. Podporu publikační činnosti (preferované výstupy: recenzovaný odborný článek, odborná kniha, kapitola v odborné knize, stať ve sborníku; případně recenzní studie a komentované překlady) a prezentace výsledků výzkumu (překlady a korektury, účast na konferencích apod.)

Všechny potřebné informace naleznete zde. S případnými dotazy se můžete obrátit na doc. Jakuba Čapka.

Úvod > Aktuality > Soutěž o podporu výzkumné a publikační činnosti studentů doktorského a magisterského studia