Fond mobility (podzim 2022) a další výběrová řízení na zahraniční pobyty

Zahraniční oddělení zveřejnilo přehled vyhlášených výběrových řízení a Fond mobility:

  1. Fakultní termín pro podávání žádostí o příspěvek z Fondu mobility je čtvrtek 13. 10. 2022 (12:00).

Veškeré podrobnosti ke studijním výjezdům najdete zde: http://www.ff.cuni.cz/studium/studium-v-zahranici/moznosti-financovani-studia-v-zahranici/fond-mobility/

Informace týkající se příspěvků na pobyty zahraničních akademiků na FF UK jsou zde: https://www.ff.cuni.cz/vyzkum-a-veda/mezinarodni-spoluprace/prijeti-zahranicniho-vedecko-pedagogickeho-pracovnika-2/fond-mobility/

 

  1. Universität Hamburg – online kurzy v ZS 2022/23 (indologie, tibetanistika, buddhistická studia, kurzy němčiny). Studenti se hlásí přímo na partnerskou univerzitu do 19. 9. 2022.

Podrobnosti na https://www.ff.cuni.cz/studium/studium-v-zahranici/aktualni-nabidka-zahranicnich-pobytu-pro-studenty/online-kurzy/

  1. Zápis do online kurzů virtuální mobility v rámci univerzit Aliance 4EU+ v zimním semestru 2022/23. Nabídka kurzů Sorbonny, Milána a Heidelbergu (ke zveřejnění kurzů Varšavy a Prahy dojde v nejbližší době). Uzávěrka je září – říjen 2022, podle vybraných kurzů.

Podrobnosti na https://www.ff.cuni.cz/studium/studium-v-zahranici/aktualni-nabidka-zahranicnich-pobytu-pro-studenty/online-kurzy/

 

  1. Výběrové řízení na stipendijní pobyty v letním semestru 2022/23 na německých univerzitách. Uzávěrka je 30. 9. 2022.

Podrobnosti na https://www.ff.cuni.cz/studium/studium-v-zahranici/aktualni-nabidka-zahranicnich-pobytu-pro-studenty/prima-vymena-meziuniverzitni-a-mezifakultni-smlouvy/

 

  1. Centrum strategických partnerství UK za podpory programu Erasmus+ organizuje v termínu 21.–25. 11. 2022 týdenní mezinárodní konferenci: Annual Theme „Střední Evropa – co nás spojuje nebo rozděluje“. Cílem konference je setkání doktorandů a vybraných vedoucích akademických pracovníků z členských univerzit CENTRAL. Přihlášky se odevzdávají do 23. 9. 2022.

Podrobnosti na https://www.ff.cuni.cz/studium/studium-v-zahranici/aktualni-nabidka-zahranicnich-pobytu-pro-studenty/seminare-prednasky-konference-souteze/

 

  1. Výběrové řízení na stáž na Velvyslanectví ČR v Helsinkách (1.–30. 6. 2023). Pokud by ve výběrovém řízení uspěl student FF UK, může na stáž využít financování v rámci programu Erasmus+ – praktické stáže. Fakultní uzávěrka pro podávání přihlášek je 25. 9. 2022.

Podrobnosti na https://www.ff.cuni.cz/studium/studium-v-zahranici/aktualni-nabidka-zahranicnich-pobytu-pro-studenty/staze-dobrovolnictvi-pracovni_pozice/

Úvod > Aktuality > Fond mobility (podzim 2022) a další výběrová řízení na zahraniční pobyty