Vyhlášení soutěže o stipendia pro studenty Ph.D. a nMgr. studia filosofie na FF UK

ÚFaR FF UK vyhlašuje soutěž o stipendia pro studenty Ph.D. studia Filosofie a nMgr. studia  oboru Filosofie a Učitelství filosofie pro střední školy na FF UK v následujících variantách:

  1. Stipendia na podporu krátkodobých zahraničních studijních pobytů od 1. července 2023 do 30. září 2024 (zejména účast na konferencích, letní školy, výzkumné pobyty v knihovnách apod.) v délce od 2 do 14 dnů. Částka na den 1000 Kč v odůvodněných případech.
  2. Stipendia na podporu dlouhodobých zahraničních studijních pobytů v ak. r. 2023-2024 do maximální délky 5 měsíců. Částka na měsíc je stanovena na 20 000 Kč v případě, že není dostupný jiný druh financování (v takovém případě je nutno v žádosti zároveň uvést čestné prohlášení, že studující nežádá na danou dobu o jiné stipendium). V případě jiného typu financování (např. Erasmus, DAAD a další) lze žádat o příspěvek do maximální výše 10000 Kč na měsíc z Fondu nejmenovaného dárce s tím, že celkový objem součtu všech požadovaných stipendií nesmí překročit 25000 Kč na měsíc.

Přihlášky podávejte emailem na adresu ufar@ff.cuni.cz do 10. června 2023. Výsledky budou oznámeny taktéž e-mailem do 25. června 2023.

Kdo může o stipendia žádat?

Studující doktorandského studia Filosofie a nMgr. studia Filosofie a Učitelství filosofie pro střední školy na FF UK.

Co uvést v žádosti? 

Stipendia budou přidělována na základě žádosti o maximálním rozsahu jedné normostrany.

Vždy je nutné v žádosti uvést místo, délku a cíl pobytu a připojit krátké zdůvodnění požadované částky. V případě, že jde o pobyt podporovaný z jiných zdrojů (např. Erasmus, DAAD a další), je třeba navíc uvést výši poskytnutého (přislíbeného) stipendia a krátce zdůvodnit, proč stipendium poskytované z jiných zdrojů nepostačí na pokrytí potřeb spojených s nutnými náklady na zahraniční pobyt. V případě, že není dosud znám výsledek žádostí o stipendium z jiných zdrojů, prosím uveďte, do kdy bude druhá žádost vyřízena a co by znamenalo její zamítnutí s ohledem na váš záměr vyjet do zahraničí.

Ve všech variantách se žadatelka či žadatel zavazuje, že v případě přidělení stipendia odevzdá po příjezdu ze zahraniční cesty závěrečnou zprávu.

Stipendia jsou udělována ze speciálního stipendijního fondu financovaného darem nadace Allegra Stiftung.

Úvod > Aktuality > Vyhlášení soutěže o stipendia pro studenty Ph.D. a nMgr. studia filosofie na FF UK