Nový mezinárodní badatelský tým na ÚFaRu – projekt „Role-Ethics in Ancient and Contemporary Philosophy“ (PRIMUS)

Od září 2023 do r. 2027 zaštiťuje ÚFaR nový projekt PRIMUS s názvem „Role-Ethics in Ancient and Contemporary Philosophy“, který kombinuje výzkum současné etiky se studiem starověkých filozofických textů dvou různých tradic: řecko-římské a čínské. Tento projekt, vedený Davidem Machkem, sdružuje přední české a světové badatele na antickou, čínskou i současnou morální filosofii, například post-doktorskou badatelku Lauru Fearnley. Jeho cílem je prozkoumat etické důsledky toho, co se děje, když lidé uplatňují ve svém jednání rozličné sociální role.

Úvod > Aktuality > Nový mezinárodní badatelský tým na ÚFaRu – projekt „Role-Ethics in Ancient and Contemporary Philosophy“ (PRIMUS)