Knihovna

 

Hlavní budova FF UK, 2. patro, místnost č. 224, tel. 221 619 278, e-mail libufar@ff.cuni.cz

Mimořádná otevírací doba knihovny:

po–čt  9–17
pá       9–16

Otevírací doba platí od obnovení provozu na hl. budově až do odvolání.

 

Otevírací doby všech fakultních knihoven naleznete zde.

Knihovna Ústavu filosofie a religionistiky je oborovou pobočkou Knihovny FF UK. Informace o službách Knihovny FF UK (tedy všech dílčích knihoven Filozofické fakulty včetně té naší) naleznete zde.

CENTRÁLNÍ VYHLEDÁVAČ UKAŽ

 

VÝPŮJČNÍ ŘÁD, E-PŘIHLÁŠKA

15. května 2022 vstoupil v platnost nový Knihovní a výpůjční řád Univerzity Karlovy. Jednotná registrace do knihoven napříč celou univerzitu probíhá prostřednictvím elektronické přihlášky. Návod na přihlášení zde. Provozní řád Knihovny Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (pdf) vstoupil v platnost 13. prosince 2019 na základě Opatření děkana č. 19/2019.

KNIHOVNÍ FOND

Knižní fond je zaměřený na filosofickou a religionistickou literaturu a má cca 40.000 svazků, včetně časopiseckého fondu, příručních fondů, fondu závěrečných prací a základní literatury příbuzných oborů. Část literatury je umístěna ve volném výběru (12 000 knih), zbytek je dostupný na vyžádání do pěti minut. Nabízíme možnost absenčních výpůjček, pro prezenční studium disponujeme 14 studijními místy. Studentům je k dispozici pět počítačů s připojením na internet a s přístupem k elektronickým informačním zdrojům.

Semestrální aparát zahrnuje povinnou i doporučenou četbu k aktuálním kursům v podobě knih, které jsou umístěny ve zvláštní sekci ve studovně a podléhají jejímu režimu, a v podobě drobných xerokopií či tištěných materiálů, které jsou umístěny ve složkách u výpůjční služby.

Elektronická verze větší části semestrálního aparátu je přístupná v rámci studijní databáze Moodle.

 

Úvod > Knihovna