Knihovna

 

hlavní budova FF UK
2. patro, místnost č. 224
tel. 221 619 278

libufar@ff.cuni.cz

KNIHOVNA JE DOČASNĚ UZAVŘENA.

Výpůjčky jsou realizovány prostřednictvím objednávek z Centrálního katalogu UK, výdejním místem pro všechny knihovny na hlavní budově je Knihovna Jana Palacha. Bližší informace naleznete zde. AKTUÁLNÍ PROVOZ FAKULTNÍCH KNIHOVEN ZDE.

Knihy je možné kdykoli v otevírací době hlavní budovy vracet do biblioboxu umístěného naproti KJP, ohledně prodlužování výpůjček se obracejte na adresu knihovna@ff.cuni.cz. Pokuty lze platit převodem.

Knihovna Ústavu filosofie a religionistiky je oborovou pobočkou Knihovny FF UK. Informace o službách Knihovny FF UK (tedy všech dílčích knihoven Filozofické fakulty včetně té naší) naleznete zde. Seznam fakultních oborových knihoven naleznete zde.

 

VÝPŮJČNÍ ŘÁD, E-PŘIHLÁŠKA

1. prosince 2019 vstoupil v platnost nový Knihovní a výpůjční řád Univerzity Karlovy. Jednotná registrace do knihoven napříč celou univerzitu probíhá prostřednictvím elektronické přihlášky. Návod na přihlášení zde (png). Provozní řád Knihovny Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (pdf) vstoupil v platnost 13. prosince 2019 na základě Opatření děkana č. 19/2019.

KNIHOVNÍ FOND

Knižní fond je zaměřený na filosofickou a religionistickou literaturu a má cca 40.000 svazků, včetně časopiseckého fondu, příručních fondů, fondu závěrečných prací a základní literatury příbuzných oborů. Část literatury je umístěna ve volném výběru (12 000 knih), zbytek je dostupný na vyžádání do pěti minut. Nabízíme možnost absenčních výpůjček, pro prezenční studium disponujeme 14 studijními místy. Studentům je k dispozici pět počítačů s připojením na internet a s přístupem k elektronickým informačním zdrojům.

Semestrální aparát zahrnuje povinnou i doporučenou četbu k aktuálním kursům v podobě knih, které jsou umístěny ve zvláštní sekci ve studovně a podléhají jejímu režimu, a v podobě drobných xerokopií či tištěných materiálů, které jsou umístěny ve složkách u výpůjční služby.
Elektronická verze větší části semestrálního aparátu je přístupná v rámci studijní databáze Moodle.

 

Úvod > Knihovna