Antikvariát a nové knihy

Ve vitríně ve druhém patře mezi místnostmi č. 222 a 223 naleznete aktuální nabídku Studentského antikvariátu, kam můžete po domluvě s knihovní službou umístit oborově relevantní literaturu (tj. knihy z oblasti filosofie, religionistiky, příp. jazykové učebnice) do komisního prodeje. Knihy musí být prokazatelně v soukromém vlastnictví. Na všechny nabízené tituly si knihovna vyhrazuje předkupní právo. Stanovená částka bude studentovi vyplacena v plné výši po prodání titulu.

Novinky ke koupi v Knihovně ÚFaR:

REFLEXE 60. Praha: OIKOYMENH, 2021. ISSN 0862-6901. https://www.oikoymenh.cz/reflexe/reflexe-59/ Cena: 90 Kč

FLUX 2. Praha : Filosofický spolek Flux, 2022. ISSN 2787-947X. Cena: 80 Kč

CHLUP, Radek a PROKLOS. Proklos. Vyd. 1. Praha: Herrmann & synové, 2009. ISBN 978-80-87054-16-1. Cena: 290 Kč

CHLUP, Radek. Corpus hermeticum. Praha: Herrmann & synové, 2007. ISBN 978-80-87054-09-3. Cena: 300 Kč

KARÁSEK, Jindřich. Diference jako princip vědomí a její překonání – Analýzy a interpretace k problematice vědomí a sebevědomí v německé filosofii od Wolffa po Hegela. Pavel Mervart, 2022. ISBN 978-80-7465-493-0. Cena: 300 Kč

KOTOWAZA. Japonská přísloví. Praha: Ex Oriente, 2021. ISBN 978-80-905211-5-5. Cena: 200 Kč

PATOČKA, Jan a MANTON, Eric, ed. Living in problematicity. New edition. Prague: OIKOYMENH, 2020. ISBN 978-80-7298-375-9. Cena: 130 Kč

WILLIAMS, Bernard. Morálka: Úvod do etiky. Praha: OIKOYMENH, 2021. ISBN 978-80-7298-569-2. Cena: 120 Kč

KARÁSEK, Jindřich. Diference v identitě. OIKOYMENH a Filosofický ústav AV ČR, 2021. ISBN 978-80-7298-570-8. Cena: 130 Kč

WITTGENSTEIN, Ludwig. Rozličné poznámky. Praha, OIKOYMENH, 2020. ISBN 978-80-7298-532-6. Cena: 160 Kč

KARÁSEK, Jindřich a Lukáš Kollert (vyd.). Recenze, kritika, ironie. Červený Kostelec: Pavel Mervart. ISBN 978-80-7465-403-9. 150 Kč

DYNDA, Jiří. Slovanské pohanství ve středověkých ruských kázáních. Praha: Scriptorium, 2019. ISBN 978-80-88013-87-7. 300 Kč

RITTER, Martin. Poznáním osvobozovat budoucí: Benjaminova teorie pravdy. Praha: OIKOYMENH, 2018. Oikúmené. ISBN 978-80-7298-352-0. 130 Kč

STARÝ, Jiří et al. (eds.). Jen pekla se bojím!: Staroseverská křesťanská literatura. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021. ISBN 978-80-7671-055-9. Cena pro studenty a zaměstnance FF UK: 714 Kč (cena pro veřejnost: 840 Kč)

HEIDEGGER. Nietzschův výrok „Bůh je mrtev“. Praha: OIKOYMENH, 2020. ISBN 100 Kč

FLEK, Alexandr. Parabible: tisková zpráva o našem prezidentovi Ježíši z Nošovic. Praha: Biblion, 2018. 189 stran. ISBN 978-80-87282-40-3. 200 Kč

VÍTEK, Tomáš. Věštění v antickém Řecku. IV., Mezi vodou a ohněm. Vydání první. Praha: Herrmann & synové, 2018. 600 stran. ISBN 978-80-870-5457-4. 380 Kč

STOKHOF, Martin. Význam, sémantika, Wittgenstein. Překlad Radek Ocelák a Adéla Špínová. Vydání první. Praha: Filosofia, 2018. 136 stran. ISBN 978-80-7007-522-7. 200 Kč

THEIN, Karel. Aristotelés o lidské přirozenosti: od myšlení k anatomii. Vydání první. Praha: Filosofia, 2017. 357 stran. ISBN 978-80-7007-494-7. 200 Kč

KOLMAN, Vojtěch. O čem se nedá mluvit, o tom se musí zpívat: od formy zobrazení k formám života. Vydání první. Praha: Filosofia, 2017. 296 stran. ISBN 978-80-7007-498-5. 190 Kč

KOBLÍŽEK, Tomáš, ed. a ROREITNER, Robert, ed. Hegel ve Francii: francouzská recepce Hegelovy filosofie času. Vydání první. Praha: OIKOYMENH, 2018. 235 stran. Filosofické interpretace; svazek 5. ISBN 978-80-7298-524-1. 240 Kč

CÍBIK, Matej. Liberáli a tí druhí. Prvé vydanie. Bratislava: AKAmedia, 2017. 142 stran. ISBN 978-80-972769-0-4. 150 Kč

ŠTERBÁKOVÁ, Daniela. Myslet: Komentář k novele Chůze a románům Staří mistři a Mýcení Thomase Bernharda. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2016. ISBN 978-80-7308-592-6. Cena: 175 Kč, pro studenty a zaměstnance FF UK 149 Kč

KUO S‘, KUO SI a Michaela PEJČOCHOVÁ (ed.). Vznešené hodnoty lesů a potoků. Praha: ExOriente, 2016. ISBN 978-80-905211-1-7. Cena: 120 Kč

NOMÁDvA 24, Hora Svaté Kateřiny: Nomáda o. s., 2018. ISSN 1802-9132. Cena: 5 Kč

Ke stažení: https://nomadva.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/sites/131/2018/02/nomadva24.pdf

Další knihy ke koupi:

KS kniha  cena
1 GRYGAR, Filip a BOHR, Niels. Komplementární myšlení Nielse Bohra v kontextu fyziky, filosofie a biologie. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2014. 427 s. ISBN 978-80-7465-113-7. 300 Kč
2 LUHANOVÁ, Eliška. Zrození světa: kosmologie básníka Hésioda. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2014. 297 s., [8] s. obr. příl. ISBN 978-80-7465-109-0. 200 Kč
1 ŠEVČÍK, Miloš. Umění jako vyjádření smyslu: filozofie umění Jana Patočky. Vyd. 1. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2014. 250 s. ISBN 978-80-7465-115-1. 180 Kč
1 BLAHUTKOVÁ, Daniela a ŠEVČÍK, Miloš. Patočkovy interpretace literatury. Vyd. 1. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2014. 122 s. ISBN 978-80-7465-124-3. 100 Kč
2 DANEŠ, Jaroslav. Politické aspekty řecké tragédie = Political aspects of Greek tragedy. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2012. 158, 166 s. ISBN 978-80-7465-028-4. 170 Kč
3 FISCHEROVÁ, Sylva, ed. a BERAN, Aleš, ed. Medicína mezi jedinečným a univerzálním. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2012. 305 s. ISBN 978-80-7465-052-9. 220 Kč
3 BYSTŘICKÝ, Jiří a kol. Mediální moderna: studie k soudobým formám de-abstrakce a mediality. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2014. 162 s. ISBN 978-80-7465-118-2. 100 Kč
2 KRATOCHVÍL, Zdeněk a ANAXAGORAS. Anaxagorás. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2014. 275 s. ISBN 978-80-7465-110-6. 190 Kč
3 VYDROVÁ, Jaroslava et al. Starosť o dušu: životy subjektivity a podoby myslenia. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2014. 325 s. ISBN 978-80-7465-117-5. 200 Kč
1 ANDRLE, Michal. Whiteheadova filosofie přírody: se zvláštním zřetelem k „londýnskému“ období. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2010. 451 s. ISBN 978-80-87378-22-9. 280 Kč
1 NOVOTNÝ, Karel, ed. Co je fenomén?: Husserl a fenomenologie ve Francii. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2010. 427 s. ISBN 978-80-87378-24-3. 280 Kč
2 NOVOTNÝ, Karel. O povaze jevů: úvod do současné fenomenologie ve Francii. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2010. 415 s. ISBN 978-80-87378-64-9. 280 Kč
1 ŠEVČÍK, Miloš. Aisthesis: problém estetické události v myšlení E. Levinase, J.-F. Lyotarda a G. Deleuze a F. Guattariho. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2013. 262 s. Estetika; sv. 3. ISBN 978-80-7465-084-0. 200 Kč
2 WILLIAMS, Bernard Arthur Owen a HAWTHORN, Geoffrey, ed. Na počátku byl čin: realismus a moralismus v politické diskusi. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2011. 278 s. ISBN 978-80-87378-85-4. 200 Kč
4 TONDL, Ladislav a GVOŽDIAK, Vít, ed. Rozmluva a usuzování. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2014. 201 s. ISBN 978-80-7465-090-1. 150 Kč
1 HLADKÝ, Vojtěch. Papyrus Derveni: text, překlad a studie. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2011. lxv, 169 s. ISBN 978-80-87378-18-2. 180 Kč
4 BERAN, Ondřej. „Střední“ Wittgenstein: cesta k fenomenologii a zase zpátky. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2013. 252 s. ISBN 978-80-7465-066-6. 180 Kč
3 KRASNODĘBSKI, Zdzisław. Zánik myšlenky pokroku. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2006. 304 s. ISBN 80-86818-25-X. 170 Kč
1 GRYGAR, Filip. Kritika založení galileovské vědy v Husserlově „Krizi evropských věd a transcendentální fenomenologii“. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2005. 268 s. ISBN 80-86818-06-3. 50 Kč
2 ŠÍMA, Antonín. Svět vymezený a neomezený: principy přírody ve filosofii Filoláa z Krotónu a u raných pythagorejců. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2012. 315 s.  ISBN 978-80-7465-048-2. 230 Kč

Antikvariát:

poslední aktualizace 27. 8. 2020

Shanahan, Wang Reason and Insight Wadsworth 2003 500 Kč
Kerényi Karl Der höhere Standpunkt List Verlag: München 1971 60 Kč
Houser Pavel Sběratel měst Dokořán: Praha 2009 140 Kč
Olšovský Jiří Slovník filosofických pojmů současnosti Academia: Praha 2005 200 Kč
Recinová Monika Melitón ze Sard: O Pasše Pavel Mervart: Červený kostelec 2010 200 Kč
Mádr Otot Slovo o této době Zvon: Praha 1992 80 Kč
Linde Karl Platons Phädon Gotha 1915 40 Kč
Pavel VI Okružní list jeho svatosti papeže Pavla VI. O pokroku národů ? ? 25 Kč
Jan Pavel II Centesimus annus Zvon: Praha 1991 25 Kč
Studia NA (vol. 7, 2010, 1) 55 Kč
Studia NA (vol. 8, 2011, 2) 55 Kč
Studia NA (vol. 5, 2008, 2) 55 Kč
Studia NA (vol. 7, 2010, 2) 55 Kč
Studia NA (vol. 9, 2012, 3) 55 Kč
Wieizsäcker C. F. von Die Tragweite der Wissendchaft (erste band) S. Hirzel Verlag: Stuttgart 1964 65 Kč
Widimský František česko-německá část slovníku SPN: Praha 1988 50 Kč
Drewermann Eugen Kleriker: Psychogramm eines Ideals DTV 1992 140 Kč
Rádl Emanuel Dějiny filosofie II.: Novověk Votobia: Praha 1999 100 Kč
Král Josef Československá filosofie: Nástin vývoje podle disciplin Melantrich: Praha 1937 150 Kč
Masaryk T. G. Ideály humanitní: několik kapitol Čin: Praha 1946 50 Kč
Fischer J. L. Zrcadlo doby Votobia: Praha 1996 50 Kč
Reaper, Smithová Úvod do světa idejí Vyšehrad: Praha 1994 50 Kč
Höffding, Král Přehledné dějiny filosofie František Strnad: Praha 1941 50 Kč
Mueller Mark Mark Mueller´s Dictionary of Korean Buddhist Terms ? ? 100 Kč
kol. Acta Universitatis Carolinae: Studia Philosophica IX: Z dějin české a světové filozofie Univerzita Karlova: Praha 1986 50 Kč
Beneš Edvard Masarykova cesta a odkaz Kmen: Praha 1937 50 Kč
Harrington James Republika Oceána Mladá fronta: Praha 1985 50 Kč
Skolimowski Henryk Účastná mysl Mladá fronta: Praha 2001 100 Kč
Havel, Neubauer Sidonia a Sakateky: Čtrnáctero vykročení SOFIS: Praha 2004 135 Kč
Seidler Grzegorz Leopold Politické myšlení starověku a středověku Nakladatelství politické literatury: Praha 1965 100 Kč
Fischer J. L. Filosofie: její podstata a problémy Josef Vetešník: Praha 1922 45 Kč
Deleuze Gilles Podľačoho rozpoznáme štrukturalismus? Archa: Bratislava 1993 65 Kč
Lyotard Jean-Francois Hrobka intelektuála a iné články Archa: Bratislava 1997 80 Kč
Mendel Miloš Židé a Arabové: Dialog idejí a zbraní Rovina: Prachatice 1992 80 Kč
Patočka Jan Evropa a doba poevropská Lidové noviny: Praha 1992 80 Kč
Masaryk T. G. Jak pracovat? Čin: Praha 1946 45 Kč
kol. Filozofický sborník IX 1-4 Matica slovenská: Turčiansky sv. Martin 1948 100 Kč
Adamec Josef Holismus: Příspěvek ke kritice buržoazní filosofie Academia: Praha 1966 60 Kč
Janet Pavel Dějiny vědy politické Jan Laichter: Praha 1896 65 Kč
Procházka Miroslav Příspěvek k problematice sémiologie literatury a umění Ústav pro českou literaturu ČSAV: Praha 1969 65 Kč
Crow Carl Učitel Kung Aventinum: Praha 1949 65 Kč
Nový Lubomír Filosofie v neklidné době Československý spisovatel: Praha 1965 50 Kč
Schaff Adam Úvod do sémantiky Nakladatelství politické literatury: Praha 1963 100 Kč
kol. Dialog, vědění, orientace: K raným Platónovým dialogům Oikoymenh: Praha 1992 65 Kč
Komárková Božena Božena Komárková a její hosté EMAN: Heršpice 1991 65 Kč
Seknička Pavel a kol. Úvod do hospodářské etiky ASPI: Praha 2001 100 Kč
kol. Asijské kultury ve sbírkách Náprstkova muzea Národní muzeum: Praha 1981 65 Kč
Sturken, Cartwright Studia vizuální kultury Portál: Praha 2009 500 Kč
Lucy Niall Beyond Semiotics: Text, Culture and Technology Continuum: London and New York 2001 350 Kč
Vostrá Denisa Předpoklady japonské scéničnosti KANT: Praha 2015 150 Kč
Begiašvili A. F. Východiská poznania u Russella a Husserla Pravda: Bratislava 1973 60 Kč
Tresmontant Claude Základní pojmy křesťanské metafyziky Aula a Křesťanská akademie v Římě: Praha 1994 100 Kč
Krejčí František Svoboda vůle a mravnost Jan Laichter: Praha 1907 65 Kč
Rádl Emanuel Krise inteligence Akademické YMCA: Praha 1928 65 Kč
kol. VIA MEDIA: Studie z českých náboženských a intelektuálních dějin Univerzita Karlova: Praha 2016 70 Kč
Zezulka Josef BYTÍ – životní filosofie Dimenze 2+2: Praha 2000 65 Kč
Morris William Useful Work versus Useless Toil Penguin Books 2008 65 Kč
Machovec Milan Odkazy pokrokových osobností naší minulosti: Tomáš G. Masaryk Melantrich: Praha 1968 65 Kč
Simon-Schaefer Roland Trocha filozofie pro Bereniku Ivo Železný: Praha 2000 65 Kč
Barth Karl Protestantská teologie v XIX. století, svazek I. – Prehistorie Kalich 1986 100 Kč
Minh-ha Trinh T. Odjinud, jež se nachází právě zde Tranzit.cz: Praha 2014 90 Kč
Sousedík Stanislav O co šlo? Vyšehrad: Praha 2012 75 Kč
Chuej-neng Tribunová sútra šestého patriarchy Odeon: Praha 1988 70 Kč
Franta A. Náboženské názvosloví československé Comenia: Praha 1919 60 Kč
Skácel M., Skácel J. Základy věděcké filosofie Cyrilo-Metodějské knihkupectví Gustava Francla: Praha 1945 100 Kč
Waters Brent From Human to Posthuman: Christian Theology and Technology in a Postmodern World Ashgate 2006 300 Kč
Fekete Jozef Mlčanie, bytie, jazyk: Topológia filozofického mlčania Pavel Mervart: Červený Kostelec 2012 150 Kč
Svatoň, Housková (eds.) Literatura na hranici jazyků a kultur Univerzita Karlova: Praha 2009 30 Kč
Vítek Tomáš Empedoklés Herrmann & synové: Praha 2006 200 Kč
Kalivodová Eva a kol. Tajemná translatologie? Cesta k souvislostem textu a kultury Univerzita Karlova: Praha 2008 20 Kč
Kalivodová Eva O rodu v životě literatury Karolinum: Praha 2010 20 Kč
Uličný Miloslav (ed.) Ráj a peklo lásky ve španělských zpěvnících z 15. století Mladá fronta: Praha 2008 90 Kč
Dvořák, Petr Logika onticky neurčitých domén FLU AV ČR 2016 130 Kč
Cesty k pramenům: Biblická archeologie a literární kritika Vyšehrad 1971 65 Kč
Nývltová, Dana Femme fatale české avantgardy Akropolis 2011 130 Kč
Kozák, Jan Sága o Hervaře: komentář Herman a synové 2009 110 Kč
Kozák, Jan Sága o Hervaře: komentář Herman a synové 2009 110 Kč
Heczková Píšící minervy FF UK 2009 100 Kč
Don Quijote v proměnách času a prostoru UK 2005 60 Kč
Císař, Koťátko (eds.) Text a dílo: případ Menard Filosofia 2004 120 Kč
Císař, Koťátko (eds.) Text a dílo: případ Menard Filosofia 2004 120 Kč
Jaspers, Karl Die Atombombe und die Zukunft des Menschen dtv 1964 50 Kč
Kranz, Walther Geschichte der griechischen Literatur Dietrich 1958 50 Kč
Kouba, Petr Exodus bez Mojižíše Filosofia 2014 50 Kč
Lichtheim, George The concept of ideology and other essays Vintage books 1967 30 Kč
Shermer, Michael The science of good and evil Owl books 2004 100 Kč
Kitcher, Philip Vaulting ambition The MIT Press 1985 100 Kč
Zbavitel a kol. Bozi, bráhmani, lidé ČS AV 1964 40 Kč
Milligan Love Acumen 2011 100 Kč
Marek, Jakub a kol. Nová Oikonomie vztahů KUD 2013 100 Kč
Benyovszky, Ladislav a kol.  Filosofická propedeutika (1. díl) SOFIS 1998 39 Kč
Mario Giebel Das Orakel von Delphi Reclam 2001 30 Kč
Med, Jaroslav Literární život ve stínu Mnichova Academia 2010 100 Kč
Doležal, Miloš Cesty Božím nečasem Karmelitánské nakladatelství 2003 50 Kč
Eco, Umberto (ed.) Dějiny ošklivosti Argo 2007 200 Kč
Eco, Umberto (ed.) Dějiny krásy 2005 200 Kč
Horský, Zdeněk Koperník a České země: Soubor studií o renesanční kosmologii a nové vědě Pavel Mervart 2011 120 Kč
Marías, Javier Všechny duše BB/art 2007 75 Kč
Hinzen, Wolfram (ed.) Erkenntnis: An International journal of analytic philosophy, Vol. 65, No. 1, 2006 Springer 2006 30 Kč
Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, Vol. XLVI, New Series: III, No. 1 2009 30 Kč
Camus The Outsider Penguin 1982 150 Kč
Popper, Karl R. Bída historicismu OIKOYMENH 1994 80 Kč
Lanczkowski, Günter Selbstverständnis und Wesen der Religionswissenschaft Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 1974 50 Kč
Koťátko, Petr Interpretace a subjektivita OIKOYMENH 2019 200 Kč
Kouba, Pavel Smysl konečnosti OIKOYMENH 2001 130 Kč
Popelová, Jiřina Tři studie z filosofie dějin Dělnické nakladatelství 1947 50 Kč
Merleau-Ponty, Maurice Humanism and Terror Beacon Press 1969 90 Kč
Kurzweil, Ray The Singularity Is Near Viking 2005 250 Kč
Coreth; Schöndorf Filosofie 17. a 18. století Olomouc 2002 90 Kč
Peter L. Berger Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit Fischer 2018 100 Kč
Vlastimil Hála a kol. Morální odpovědnost a její apskety Filosofia 2013 90 Kč
Stokhof, Martin Význam, sémantika, Wittgenstein Filosofia 2018 80 Kč
Milligan, Tony Pravda v době populismu Filosofia 2019 100 Kč
Jaeger Heidegger und die Sprache Francke Verlag 1971 60 Kč
Aristoteles Druhé analytiky Nakladatelství ČSAV 1962 80 Kč
Barbaras Touha a odstup OIKOYMENH 2005 80 Kč
Hartmann Nové cesty ontológie Nakladatelstvo Pravda 1976 80 Kč
Patočka Negativní platonismus OIKOYMENH 2007 100 Kč
Geschichte der Philosophie in Text und Darstellung 20. Jahrhundert Reclam 1999 80 Kč
Herold, Müller, Havlíček Politické myšlení raného křesťanství a středověku OIKOYMENH 2011 100 Kč
Friedrich Nietzsche Ecce Homo Naše Vojsko 1993 70 Kč
Balabán Víra – nebo osud? OIKOYMENH 1993 70 Kč
Kliková, Kleister (edd.) Umwelt: koncepce žitého světa Jakoba von Uexkülla Pavel Mervart 2006 40 Kč
Jean Jacques Rousseau Rozpravy Svoboda 1989 80 Kč
Milan Machovec Filosofie tváří v tvář zániku „Zvláštní vydání“ 1998 80 Kč
Erazim Kohák Člověk, Dobro a Zlo JEŽEK 1993 80 Kč
Descombes Stejné a jiné OIKOYMENH 1995 80 Kč
Jan Patočka Evropa a doba poevropská Lidové noviny 1992 80 Kč
Emanuel Rádl Útěcha z filosofie Čin 1946 50 Kč
Lukiános O bozích a lidech Svoboda 1981 50 Kč
Lucretius O přírodě (De rerum natura) Svoboda 1971 50 Kč
Patočka Úvod do fenomenologické filosofie OIKOYMENH 1993 50 Kč
Bič Starý zákon: 7 – Ezdráš – Nehemjáš – Ester Kalich 1970 50 Kč
Bič Starý zákon: 4 – Jozue – Soudců – Rút Kalich 1969 50 Kč
Bič Starý zákon: 9 – Žalmy Kalich 1982 50 Kč
Bič Nový zákon: Čtyři evangelia Kalich 1973 50 Kč
Bič Starý zákon: 2 – Exodus – Leviticus Kalich 1975 50 Kč
Bič Nový zákon: Skutky apoštolské – Epištoly – Kniha zjevení Kalich 1982 50 Kč
Bič Starý zákon: 6 – Knihy královské – Druhá Paralipomenon Kalich 1980 50 Kč
Bič Starý zákon: Apokryfy Kalich 1985 50 Kč
Chomsky Intervence Knižní klub 2008 60 Kč
Wahl Existence humaine et transcendance Neuchatel : Baconniere 1944 40 Kč
Vopěnka Úvod do matematiky v alternatívnej teórii množín alfa 1989 40 Kč
Nathanael Vodňanský z Uračova Theatrum Mundi minoris Atlantis 2001 50 Kč
Kalvodová Čínské divadlo Panorama 1992 50 Kč

 

… a další nové knihy, které jsou nás ke koupi:

RAVAISSON, Félix. O zvyku. Vyd. 1. Praha: OIKOYMENH, 2014. 72 s. ISBN 978-80-7298-452-7. Cena: 60 Kč

KARÁSEK, Jindřich. Duch a jsoucno. Vyd. 1. Praha: OIKOYMENH, 2014. 136 s. ISBN 978-80-7298-431-2. Cena: 130 Kč

KOUBA, Pavel. Život rozumění. Vyd. 1. Praha: OIKOYMENH, 2014. 160 s. ISBN 978-80-7298-512-8. Cena: 140 Kč

HOLBA, Jiří, ed. Nágárdžuna: Filosofie střední cesty. Vyd. 1. Praha: OIKOYMENH, 2012. 439 s. Filosofické interpretace; sv. 3. ISBN 978-80-7298-422-0. Cena: 320 kč

HEIDER, Daniel, ed. a SVOBODA, David, ed. Univerzálie ve scholastice. V Českých Budějovicích: Jihočeská univerzita, Teologická fakulta, ©2012. 288 s. ISBN 978-80-7394-371-4. Cena: 230 Kč

PALS, Daniel L. Osm teorií náboženství. Vyd. 1. Praha: ExOriente, 2015. 483 s. ISBN 978-80-905211-2-4. Cena: 260 Kč

WILLIAMS, Paul a TRIBE, Anthony. Buddhistické myšlení: úplné uvedení do indické tradice. Vyd. 1. Praha: ExOriente, 2011. 301 s. ISBN 978-80-904246-8-5. Cena: 160 Kč

GANGOPÁDHJÁJ, Suníl a PREINHAELTEROVÁ, Hana, ed. Ohromný svět. Vyd. 1. Praha: ExOriente, 2008. 227 s. Moderní indická literatura; sv. 1. ISBN 978-80-904246-1-6. Cena: 50 Kč

ÁŚÁPÚRNÁ DEBÍ a PREINHAELTEROVÁ, Hana, ed. Kdyby zdi promluvily. Vyd. 1. Praha: ExOriente, 2009. 202 s. Moderní indická literatura; sv. 2. ISBN 978-80-904246-3-0. Cena: 50 Kč

ŚAṂKARA. Lidská džungle. Vyd. 1. Praha: ExOriente, 2011. 228 s. Moderní indická literatura; sv. 5. ISBN 978-80-904246-7-8. Cena: 50 Kč

PREINHAELTEROVÁ, Hana, ed. et al. Dusivá noc: moderní bengálské povídky. Vyd. 1. V Praze: ExOriente, 2009. 255 s. Moderní indická literatura; sv. 3. ISBN 978-80-904246-4-7. Cena: 50 Kč

BANDJOPÁDHÁJ, Bibhútibhúšan. Píseň o cestě. 2., opr. a rozš. vyd. Praha: ExOriente, 2010. 316 s. Moderní indická literatura; sv. 4. ISBN 978-80-904246-6-1. Cena: 50 Kč

ONDRAČKA, Lubomír, ed. Mé zlaté Bengálsko. Vyd. 1. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2008. 269 s. ISBN 978-80-7308-248-2. Cena: 200 Kč

ZBAVITEL, Dušan. Bengálská literatura: od tantrických písní k Rabíndranáthu Thákurovi. Vyd. 1. Praha: ExOriente, 2008. Cena: 200 Kč

ZBAVITEL, Dušan, ed. Mánavadharmašástra, aneb, Manuovo ponaučení o dharmě. Vyd. 1. Praha: ExOriente, 2009. Cena: 160 Kč

KRÁLOVÁ, Kristýna a Magda KRÁLOVÁ (eds.). Nesmrtelní vikingové: staroseverské motivy v novodobé literatuře. Praha: Herrmann & synové, 2017. 317 stran. ISBN 978-80-87054-53-6. Cena: 210 Kč

VÍTEK, Tomáš. Empedoklés. I-III, Studie. Praha: Herrmann & synové, 2001, 2006, 2006. Cena: 1000 Kč (I – 300 Kč, II – 380 Kč, III – 460 Kč)

VÍTEK, Tomáš. Sedm mudrců a jejich výroky. Vyd. 1. Praha: Herrmann & synové, 2010. 411 s., [8] s. obr. příl. ISBN 978-80-87054-21-5. Cena: 300 Kč

VÍTEK, Tomáš. Věštění v antickém Řecku. I., Od věštců k losům. Vyd. 1. Praha: Herrmann & synové, 2010. 519 s. ISBN 978-80-87054-23-9. Cena: 350 Kč

VÍTEK, Tomáš. Věštění v antickém Řecku. II., Tělo a sny. Vyd. 1. Praha: Herrmann & synové, 2013. 580 s. ISBN 978-80-87054-34-5. Cena: 380 Kč

VÍTEK, Tomáš. Věštění v antickém Řecku. III., Země a mrtví. Vyd. 1. Praha: Herrmann & synové, 2016. 420 s. ISBN 978-80-87054-46-8. Cena: 280 Kč

ANTALÍK, Dalibor, STARÝ, Jiří a VÍTEK, Tomáš. Zákon a právo v archaických kulturách. Vyd. 1. V Praze: Herrmann & synové, 2010. 346 s. Svět archaických kultur; 5.ISBN 978-80-87054-24-6. Cena: 230 Kč

ANTALÍK, Dalibor, ed., STARÝ, Jiří, ed. a VÍTEK, Tomáš, ed. Mudrosloví v archaických kulturách. Vyd. 1. V Praze: Herrmann & synové, 2009. 203 s. Svět archaických kultur; 4. ISBN 978-80-87054-17-8. Cena: 175 Kč

VÍTEK, Tomáš, ed., STARÝ, Jiří a ANTALÍK, Dalibor. Řád a chaos v archaických kulturách. Vyd. 1. Praha: Herrmann & synové, 2010. 224 s. Svět archaických kultur; 6.ISBN 978-80-87054-26-0. Cena: 175 Kč

VÍTEK, Tomáš, ed., STARÝ, Jiří, ed. a ANTALÍK, Dalibor, ed. Věštění a prorokování v archaických kulturách. Vyd. 1. V Praze: Herrmann & synové, 2006. 261 s. Svět archaických kultur; 1. ISBN 80-87054-04-0. Cena: 175 Kč

STARÝ, Jiří, ed. a FISCHEROVÁ, Sylva, ed. Mýtus a geografie: svět, prostor a jejich chápání ve starších i novějších kulturách. Vyd. 1. Praha: Herrmann & synové, 2008. 365 s. ISBN 978-80-87054-13-0. Cena: 280 Kč

STARÝ, Jiří, ed. a HRDLIČKA, Josef, ed. Spánek a sny. Vyd. 1. Praha: Herrmann & synové, 2008. 285 s. Svět archaických kultur; 3. ISBN 978-80-87054-12-3. Cena: 200 Kč

STARÝ, Jiří, ed. a kol. Eddica minora: hrdinské básně ze staroseverských ság. Praha: Herrmann & synové, 2011. 269 s. ISBN 978-80-87054-29-1. Cena: 175 Kč

STARÝ, Jiří. Zákonem nechť je budována zem: staroseverské zákony a zákoníky. Vyd. 1. Praha: Herrmann & synové, 2013, 213 s. ISBN 978-80-87054-33-8. Cena: 155 Kč

Lživé ságy starého Severu. Vydání první. Praha: Herrmann & synové, 2015. 345 stran. ISBN 978-80-87054-41-3. Cena: 230 Kč

DELEUZE, Gilles. Pusté ostrovy a jiné texty: (texty a rozhovory 1953-1974). Vyd. 1. Praha: Herrmann & synové, 2010. 332 s. ISBN 978-80-87054-19-2. Cena: 230 Kč

DELEUZE, Gilles. Záhyb: Leibniz a baroko. Vyd. 1. Praha: Herrmann & synové, 2014. 239 s. ISBN 978-80-87054-38-3. Cena: 175 Kč

PETŘÍČEK, Miroslav. Myšlení obrazem: průvodce současným filosofickým myšlením pro středně nepokročilé. Vyd. 1. Praha: Herrmann & synové, 2009. 201 s.ISBN 978-80-87054-18-5. Cena: 140 Kč

VODRÁŽKA, Mirek. Filosofie tělesnosti dějin. Vyd. 1. Praha: Herrmann & synové, 2013. 351 s. ISBN 978-80-87054-32-1. Cena: 200 Kč

BAKUNIN, Michail. Bůh a stát. Vyd. 1. Praha: Herrmann & synové, 2014. 190 s. ISBN 978-80-87054-39-0. Cena: 140 Kč

BADIOU, Alain. Manifest za filosofii a jiné texty. Vyd. 1. Praha: Herrmann & synové, 2014. 134 s. ISBN 978-80-87054-37-6. Cena: 105 Kč

PETŘÍČEK, Miroslav. Úvod do (současné) filosofie: [11 improvizovaných přednášek]. 4., upr. vyd. Praha: Herrmann & synové, 1997. 178 s. ISBN 80-238-1741-8. Cena: 90 Kč

FULKA, Josef. Zmeškané setkání: Denis Diderot a myšlení 20. století. V Praze: Herrmann & synové, 2004. 201 s. ISBN 80-239-4404-5. Cena: 105 Kč

KRATOCHVÍL, Zdeněk. Výchova, zřejmost, vědomí. Praha: Herrmann, 1995. 199 s. ISBN 80-238-0473-1. Cena: 90 Kč

KRATOCHVÍL, Zdeněk, HORÁČEK, Ivan a SÁDLO, Jiří. Filosofie živé přírody. Praha: Herrmann, 1994. 222 s. Cena: 100 Kč

BOUZEK, Jan a KRATOCHVÍL, Zdeněk. Od mýtu k logu. V Praze: Herrmann & synové, 1994. 175 s. Cena: 90 Kč

KOVÁŘ, František. Filosofické myšlení hellenistického židovstva. 2., přehlédnuté vyd. V Praze: Herrmann & synové, 1996. 215 s. ISBN 80-238-0472-3. Cena: 105 Kč

HALLER, Jiří, CHROMÝ, Jan, ed. a MARTÍNEK, František, ed. Dar jazyka: deset statí o češtině. V Praze: Herrmann & synové, 2007. 246 s. ISBN 978-80-87054-06-2. Cena: 115 Kč

LYOTARD, Jean-François a MAYDL, Přemysl, ed. Návrat a jiné eseje. Překlad Ladislav Šerý a Miroslav Petříček. V Praze: Herrmann & synové, 2002. 231 s.ISBN 80-239-0372-1. Cena: 175 Kč

DREYFUS, Hubert L., RABINOW, Paul a FOUCAULT, Michel. Michel Foucault: za hranicemi strukturalismu a hermeneutiky. Praha: Herrmann & synové, 2002 [i.e. 2010]. 388 s. ISBN 978-80-87054-20-8. Cena: 230 Kč

BATAILLE, Georges. Svrchovanost. V Praze: Herrmann & synové, 2000. 298 s. ISBN 80-238-6231-6. Cena: 175 Kč

BATAILLE, Georges. Prokletá část; Teorie náboženství. Praha: Herrmann & synové, 1998. 310 s. ISBN 80-238-3644-7. Cena: 175 Kč

DELEUZE, Gilles. Nietzsche a filosofie. Překlad Čestmír Pelikán a Josef Fulka. V Praze: Herrmann & synové, 2004. 343 s. ISBN 80-239-4118-6. Cena: 210 Kč

FOUCAULT, Michel. Raymond Roussel. V Praze: Herrmann & synové, 2006. 203 s. ISBN 80-87054-01-6. Cena: 140 Kč

LACHMANN, Renate. Memoria fantastika. V Praze: Herrmann & synové, 2002. 287 s. ISBN 80-238-9565-6. Cena: 175 Kč

KLOSSOWSKI, Pierre. Sade můj bližní. Překlad Josef Fulka. V Praze: Herrmann & synové, 2004. 167 s. ISBN 80-239-3491-0. Cena: 140 Kč

GUÉNON, René. Krize moderního světa. V Praze: Herrmann & synové, 2002. 165 s. ISBN 80-239-0125-7. Cena: 140 Kč

PETŘÍČEK, Miroslav, ed. Moderní svět v zrcadle literatury a filosofie. Praha: Herrmann & synové, 2011. 278 s. ISBN 978-80-87054-28-4.

Cena: 200 Kč

ŠESTOV, Lev Isaakovič. Apoteóza vykořeněnosti: (pokus o nedogmatické myšlení). Překlad Miluše Zadražilová a Ladislav Zadražil. Praha: Herrmann, 1995. 190 s. Cena: 100 Kč

REBREANU, Liviu. Oba dva. Překlad Jiří Našinec. Vydání 1. Praha: Herrmann & synové, 2016. 245 stran. ISBN 978-80-87054-45-1. Cena: 150 Kč

VĂLCAN, Ciprian a PERCEC, Dana. Metafyzika cyklistů. Překlad Hana Herrmannová. Vydání první. Praha: Herrmann & synové, 2015. 221 stran. ISBN 978-80-87054-42-0. Cena: 150 Kč

ERHART, Krištof A., ed. Orfeův sestup do podsvětí: výbor z orfických textů. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2011. 234 s. ISBN 978-80-87378-82-3. Cena: 180 Kč

HEJDUK, Tomáš. Od Eróta k filosofii: studie o Erótu se zřetelem k Sókratově filosofii. Hradec Králové: Pavel Mervart, 2007. 222 s., [16] s. barev. obr. příl. Amfibios: práce katedry filosofie a dějin přírodních věd Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, sv. 7. ISBN 978-80-86818-50-4. Cena: 180 Kč

HLADKÝ, Vojtěch. Změnit sám sebe: duchovní cvičení Pierra Hadota, péče o sebe Michela Foucaulta a péče o duši Jana Patočky. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2010. 229 s. Amfibios; sv. 13. ISBN 978-80-87378-28-1. Cena: 180 Kč

HORSKÝ, Zdeněk et al. Koperník a české země: soubor studií o renesanční kosmologii a nové vědě. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2011. 491 s.ISBN 978-80-87378-87-8. Cena: 360 Kč

KOČANDRLE, Radim. Anaximandros z Mílétu. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2010. 385 s. Amfibios: práce katedry filosofie a dějin přírodních věd Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze; sv. 15. ISBN 978-80-87378-66-3. Cena: 270 Kč

KOČANDRLE, Radim. Fysis iónských myslitelů: rozprava nad peripatetickou dezinterpretací. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2008. 320 s. Amfibios; sv. 10.ISBN 978-80-86818-72-6. Cena: 200 Kč

Filosofie lidského, příliš lidského. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2011. 233 s., [8] l. obr. příl. Studie; sv. 3. ISBN 978-80-87378-86-1. Cena: 180 Kč

Časopisy

NOMÁDvA 11-22. ISSN 1802-9132. Cena: dle čísla

Information Philosophie. ISSN 1434-5250. Ročníky 2005-2010 (chybí č. 3 roč. 2007 a č. 1, 3 roč. 2008). Cena: jednotlivá čísla á 20 Kč

Studia Neoaristotelica. ISBN 1214-8407. (Vol. 5, 2008, 2; ol. 7, 2010, 1,2 ; vol. 8, 2011, 2; vol. 9, 2012, 3). Cena: jednotlivá čísla á 55 Kč

Swann: umění v mezinárodním dialogu = art et dialogue international = Kunst im internationalen Dialog. Roztoky: Swann’s lab., 2012, č. 02 & 03/04. ISSN 1804-9494. Cena: 35 Kč

Salve : Revue pro teologii, duchovní život a kulturu. Supplementum II (2010) : Křesťanství a filozofie II. Praha: Krystal OP. ISSN 1213-6301.

Úvod > Knihovna > Antikvariát a nové knihy