Antikvariát a nové knihy

Nové knihy ke koupi

Se studentskou slevou jsou v knihovně k dostání oborově relevantní knihy především z následujících nakladatelství:

Filosofia – Nakladatelství Filosofického ústavu AV ČR

Herrmann a synové

Karolinum (edice Myšlení současnosti)

OIKOYMENH

Pavel Mervart

S otázkou na dostupnost konkrétního titulu se lze obracet na e-mail knihovny: libufar@ff.cuni.cz.

Časopisy ke koupi

Flux 1: ne_veřejná těla. Cena: 60 Kč

Flux 2: prostor liminality. Cena 80 Kč

Flux 3: body zlomu. Cena: 80 Kč

Flux 4: feministické imaginace. Cena: 100 Kč

Reflexe č. 62. Cena 102 Kč.

Reflexe č. 63. Cena 110 Kč.

Antikvariát

Ve vitríně ve druhém patře mezi místnostmi č. 222 a 223 naleznete aktuální nabídku Studentského antikvariátu, kam můžete po domluvě s knihovní službou umístit oborově relevantní literaturu (tj. knihy z oblasti filosofie, religionistiky, příp. jazykové učebnice) do komisního prodeje. Knihy musí být prokazatelně v soukromém vlastnictví. Na všechny nabízené tituly si knihovna vyhrazuje předkupní právo. Stanovená částka bude studentovi vyplacena v plné výši po prodání titulu.

poslední aktualizace 16. 10. 2023

Adamec Josef Holismus: Příspěvek ke kritice buržoazní filosofie Academia: Praha 1966 60 Kč
Anton Markoš, Josef Kelemen Berušky, andělé a stroje Dokořán 2004 100 Kč
Bartoš Očima lékaře Pavel Mervart 2006 120 Kč
Begiašvili A. F. Východiská poznania u Russella a Husserla Pravda: Bratislava 1973 60 Kč
Beneš Edvard Masarykova cesta a odkaz Kmen: Praha 1937 50 Kč
Císař, Koťátko (eds.) Text a dílo: případ Menard Filosofia 2004 120 Kč
Císař, Koťátko (eds.) Text a dílo: případ Menard Filosofia 2004 120 Kč
Crow Carl Učitel Kung Aventinum: Praha 1949 65 Kč
Doležal, Miloš Cesty Božím nečasem Karmelitánské nakladatelství 2003 50 Kč
Drewermann Eugen Kleriker: Psychogramm eines Ideals DTV 1992 140 Kč
Dvořák, Petr Logika onticky neurčitých domén FLU AV ČR 2016 130 Kč
Elie Wiesel Všechny řeky spějí do moře (Paměti) Pragma 1997 100 Kč
Emanuel Rádl Útěcha z filosofie Čin 1946 50 Kč
Erazim Kohák Člověk, Dobro a Zlo JEŽEK 1993 80 Kč
Fekete Jozef Mlčanie, bytie, jazyk: Topológia filozofického mlčania Pavel Mervart: Červený Kostelec 2012 150 Kč
Fischer J. L. Zrcadlo doby Votobia: Praha 1996 50 Kč
Fischer J. L. Filosofie: její podstata a problémy Josef Vetešník: Praha 1922 45 Kč
Franta A. Náboženské názvosloví československé Comenia: Praha 1919 60 Kč
Hacker, P. M. S. Insight and Illusion Clarendon Press 1972 350 Kč
Harrington James Republika Oceána Mladá fronta: Praha 1985 50 Kč
Hartmann Nové cesty ontológie Nakladatelstvo Pravda 1976 80 Kč
Havel, Neubauer Sidonia a Sakateky: Čtrnáctero vykročení SOFIS: Praha 2004 135 Kč
Heczková Píšící minervy FF UK 2009 100 Kč
Helena Pavlincová a kol. Slovník Judaismus, křesťanství, Islám Mladá fronta 1994 100 Kč
Hinzen, Wolfram (ed.) Erkenntnis: An International journal of analytic philosophy, Vol. 65, No. 1, 2006 Springer 2006 30 Kč
Höffding, Král Přehledné dějiny filosofie František Strnad: Praha 1941 50 Kč
Houser Pavel Sběratel měst Dokořán: Praha 2009 140 Kč
Chalier, Catherine L’Histoire promise Cerf 1992 100 Kč
Jakub Čapek Přístupy k etice III OIKOYMENH 2016 150 Kč
Jakub Jirsa Přístupy k etice II OIKOYMENH 2015 140 Kč
Jan Patočka Evropa a doba poevropská Lidové noviny 1992 80 Kč
Jan Pavel II Centesimus annus Zvon: Praha 1991 25 Kč
Janet Pavel Dějiny vědy politické Jan Laichter: Praha 1896 65 Kč
Jean-Luc Marion Dieu sans l’etre PUF 1991 100 Kč
Jinek, Jakub a Jirsa, Jakub (vyd.) Platónův dialog Kritón OIKOYMENH 2020 120 Kč
John Gray Dvě tváře liberalismu mladá fronta 2004 100 Kč

Kerényi Karl

Der höhere Standpunkt List Verlag: München 1971 60 Kč
Kitcher, Philip Vaulting ambition The MIT Press 1985 100 Kč
Koblížek Nová poetika Togga 2012 70 Kč
kol. Acta Universitatis Carolinae: Studia Philosophica IX: Z dějin české a světové filozofie Univerzita Karlova: Praha 1986 50 Kč
kol. Filozofický sborník IX 1-4 Matica slovenská: Turčiansky sv. Martin 1948 100 Kč
kol. Dialog, vědění, orientace: K raným Platónovým dialogům Oikoymenh: Praha 1992 65 Kč
kol. Asijské kultury ve sbírkách Náprstkova muzea Národní muzeum: Praha 1981 65 Kč
kol. Satira. Maska. Happening Eliška Kosová, MAKE*detail: Praha 2013 50 Kč
kol. Odvěké tabu a dnešní člověk Avicenum: Praha 1971 60 Kč
Komárek Mimikry a příbuzné jevy Academia 2016 100 Kč
Komárková Božena Božena Komárková a její hosté EMAN: Heršpice 1991 65 Kč
Kouba, Petr Exodus bez Mojižíše Filosofia 2014 50 Kč
Král Josef Československá filosofie: Nástin vývoje podle disciplin Melantrich: Praha 1937 150 Kč
Kranz, Walther Geschichte der griechischen Literatur Dietrich 1958 50 Kč
Lanczkowski, Günter Selbstverständnis und Wesen der Religionswissenschaft Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 1974 50 Kč
Lefeber The Ramayana of Valmiki. Volume IV: Kiskindhakanda Princeton University Press 1994 160 Kč
Lévinas, Emmanuel Výbor z textů, Etika a nekonečno Delta 1988 40 Kč
Lichtheim, George The concept of ideology and other essays Vintage books 1967 30 Kč
Linde Karl Platons Phädon Gotha 1915 40 Kč
Lucy Niall Beyond Semiotics: Text, Culture and Technology Continuum: London and New York 2001 350 Kč
Mádr Otot Slovo o této době Zvon: Praha 1992 80 Kč
Machovec Milan Odkazy pokrokových osobností naší minulosti: Tomáš G. Masaryk Melantrich: Praha 1968 65 Kč
Marek, Jakub a kol. Nová Oikonomie vztahů KUD 2013 100 Kč
Marek, Zapletal Filosofická čítanka František Novák Nakladatelství 1948 50 Kč
Marías, Javier Všechny duše BB/art 2007 75 Kč
Martin Úvod do všeobecné metafyziky Rezek 1996 100 Kč
Masaryk T. G. Jak pracovat? Čin: Praha 1946 45 Kč
Med, Jaroslav Literární život ve stínu Mnichova Academia 2010 100 Kč
Mendel Miloš Židé a Arabové: Dialog idejí a zbraní Rovina: Prachatice 1992 80 Kč
Milligan Love Acumen 2011 100 Kč
Minh-ha Trinh T. Odjinud, jež se nachází právě zde Tranzit.cz: Praha 2014 90 Kč
Morris William Useful Work versus Useless Toil Penguin Books 2008 65 Kč
Novotný Vojtěch (ed.) Všechno je milost: Sborník k poctě 80. narozenin Ludvíka Armbrustera Karolinum: Praha 2008 100 Kč
Nový Lubomír Filosofie v neklidné době Československý spisovatel: Praha 1965 50 Kč
Olšovský Jiří Slovník filosofických pojmů současnosti Academia: Praha 2005 200 Kč
Patočka Living in Problemacity OIKOYMENH 2020 100 Kč
Patočka Jan Evropa a doba poevropská Lidové noviny: Praha 1992 80 Kč
Pavel VI Okružní list jeho svatosti papeže Pavla VI. O pokroku národů ? ? 25 Kč
Radek Chlup Proklos (4 svazky) Herrmann a synové 2009 290 Kč
Reaper, Smithová Úvod do světa idejí Vyšehrad: Praha 1994 50 Kč
Recinová Monika Melitón ze Sard: O Pasše Pavel Mervart: Červený kostelec 2010 200 Kč
Ritter Poznáním osvobozovat budoucí OIKOYMENH 2018 100 Kč
Řehoř z Nyssy Mojžíšův život OIKOYMENH 2018 160 Kč
Seidler Grzegorz Leopold Politické myšlení starověku a středověku Nakladatelství politické literatury: Praha 1965 100 Kč
Shermer, Michael The science of good and evil Owl books 2004 100 Kč
Schadewaldt Z Homérova světa a díla OIKOYMENH 2019 180 Kč
Schaff Adam Úvod do sémantiky Nakladatelství politické literatury: Praha 1963 100 Kč
Sire James W. Za novými světy: Průvodce světovými názory Návrat: Praha 1993 50 Kč
Skolimowski Henryk Účastná mysl Mladá fronta: Praha 2001 100 Kč
Sousedík Stanislav O co šlo? Vyšehrad: Praha 2012 75 Kč
Sturken, Cartwright Studia vizuální kultury Portál: Praha 2009 500 Kč
Tresmontant Claude Základní pojmy křesťanské metafyziky Aula a Křesťanská akademie v Římě: Praha 1994 100 Kč
Voit Šimon Lomnický z Budče a exempla v kontextu jeho mravněvýchovné prózy Univerzita Karlova 1991 60 Kč
Vostrá Denisa Předpoklady japonské scéničnosti KANT: Praha 2015 150 Kč
Waters Brent From Human to Posthuman: Christian Theology and Technology in a Postmodern World Ashgate 2006 300 Kč
Widimský František česko-německá část slovníku SPN: Praha 1988 50 Kč
Wieizsäcker C. F. von Die Tragweite der Wissendchaft (erste band) S. Hirzel Verlag: Stuttgart 1964 65 Kč
Zezulka Josef BYTÍ – životní filosofie Dimenze 2+2: Praha 2000 65 Kč
Studia NA (vol. 7, 2010, 1) 55 Kč
Studia NA (vol. 8, 2011, 2) 55 Kč
Studia NA (vol. 5, 2008, 2) 55 Kč
Studia NA (vol. 7, 2010, 2) 55 Kč
Studia NA (vol. 9, 2012, 3) 55 Kč
Cesty k pramenům: Biblická archeologie a literární kritika Vyšehrad 1971 65 Kč
Don Quijote v proměnách času a prostoru UK 2005 60 Kč
Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, Vol. XLVI, New Series: III, No. 1 2009 30 Kč

 

 

 

Úvod > Knihovna > Antikvariát a nové knihy