Historie

KNIHOVNA FILOSOFIE A RELIGIONISTIKY

HISTORIE

Původní Knihovna filosofie Filosofické fakulty University Karlovy vznikla sloučením Knihovny Sociologického semináře (založena v r. 1882) a Knihovny Filosofického semináře (založena v r. 1905). Knihovna od počátku shromažďovala literaturu jak k dějinám filosofie, tak k tradičním filosofickým otázkám. Velká část fondu pochází z doby před r. 1939. Dnes má fond knihovny kolem 40.000 svazků, z toho přibližně 220 starých tisků a kolem 2.000 německy psaných knih z 19. století.

ZAMĚŘENÍ

Po připojení oddělení religionistiky k tehdejší Katedře filosofie byl po r. 1990 nákup nových titulů rozšířen o tuto novou oblast. Kromě primární i sekundární filosofické a religionistické literatury lze ale ve fondu knihovny nalézt také související literaturu z oborů psychologie, sociologie, politologie, teologie, historie, ekologie a samozřejmě také rozsáhlou encyklopedickou příručku.Veškerá literatura je dostupná i široké laické veřejnosti, z části ovšem pouze k prezenčnímu studiu.

MODERNIZACE

V letech 1997-2002 byla připravována rekonstrukce knihovny, kvůli které byla na přelomu let 1997/1998 část knih odsunuta do depozitáře ve Filosofické a sociologické knihovně AV ČR v Jilské ulici v Praze 1. Deponované knihy bohužel z velké části podlehly povodni v létě roku 2002. Knihovna tak přišla asi o 6000 svazků knih převážně československé provenience, některé nadpočetné duplikáty a část fondu z hraničních oborů. Rekonstruovaná knihovna s počítačovým předsálím, studovnou s volně dostupným příručním fondem a elektronicky zabezpečeným fondem zahájila provoz v říjnu roku 2002 (fotografie z přestavby).

KATALOGIZACE

Od roku 1998 jsou přírůstky ve fondu knihovny řazeny podle předmětové klasifikace, část staršího fondu zůstává v přírůstkovém řazení. V průběhu roku 2000 jsme v rámci grantového projektu FRVŠ provedli elektronickou katalogizaci retrofondu, tedy knih získaných před r. 1995. Elektronicky je tedy zpracován a v on-line katalogu evidován celý aktuální fond knihovny.

AKVIZICE

V letech 1999-2003 bylo do knihovny získáno velké množství zahraniční literatury, a to na základě několika grantových projektů a významných darů (hodnota takto získaných finančních prostředků dosáhla 3,4 mil. Kč). Pro srovnání – standardní fakultní příděl financí na nákup knih činil za těchto 5 let cca 260 tis. Kč – včetně předplatného na časopisy, na které byla vynaložena přibližně polovina této částky.

STARÉ TISKY

Knihovna filosofie a religionistiky má ve svém fondu několik desítek velmi vzácných knih vydaných před rokem 1800. Kuriozitou je nedatované, ale patrně před r. 1800 pořízené faksimile rukopisu 2. dílu Bolzanova Religionswissenschaft (12 x 18,5 cm). Mezi nejvzácnější pak patří tituly ze 17. století. Nejstarší z nich jsou z r. 1608 Orberti Giphani Commentari in decem libros ethicorum Aristotelis, z r. 1621 pocházející spis Theophili Golii Ethica, Politica, et Oeconomica Aristotelis in quaestiones redacta (10 x 15,5 cm, kož. převazba; 470 s.), v r. 1623 vydaná kniha Augustae Vindelicorum Historiae philosophica doctrinae de ideis (10 x 16 cm). V  r. 1643 byly vydány MacchiavellihoPrinceps a v r. 1683 vydaná kniha „La logique ou l’art de penser“. Z konce století pochází třídílné, v kůži vázané amsterdamské vydání Cours entier de philosophie z roku 1691, jehož autorem je Pierre Silvain Regis (19 x 24 cm), a patrně o rok pozdější vydání Descartových Opera Philosophica (výbor v 1 svazku), které máme v knihovně ve dvou exemplářích (17,5 x 21 cm, kož. převazba).

Knihovna má dále ve fondu řadu svazků z 18. století – hned na jeho počátku byl vydán francouzský překlad Lockova spisu Essai philosophique concernant l’entendement humain (Amsterdam, 1700; 936 s.; 20,5 x 25 cm, kož. převazba). Velmi hezky vyhlíží řecko-latinské vydání vybraných spisů Sexta Empirica z roku 1718 (kniha má pro nás již netradiční formát – 24 x 37,5 cm a je v pozdější kožené převazbě). Vzácné je i 3. vydání Newtonových slavných děl Philosophiae naturalis a Principia mathematica (obojí vyšlo v 1 svazku v r. 1726 v Londýně; kož. převazba). Ze třicátých a čtyřicátých let 18. století pocházejí naše přírůstky děl Ch. WolfaNützliche Versuche, dadurch Du genauer Erkäntniss der Natur und Kunst (3. díl, 1723; kož. převazba), Vernünfftige Gedanken von Gott, der Welt und der Seele des Menschen (1729; kož. převazba), Philosophia rationalis sive Logica (1732; kož. převazba), Theologia naturalis(2 sv., 1737; kož. převazba) a třídílné MontaigneovyEssais z r. 1739. Z poloviny století je třísvazkové vydání Oeuvres de Jean Baptiste Rousseau (Paris, 1753; 10,5 x 17 cm) a 2 svazky Mendelsohnových „Philosophische Schriften“ z r. 1761  a ještě jeden exemplář 1. dílu z r. 1764.

Největší počet starých tisků má naše knihovna pochopitelně z konce 18. století. Jmenujme například 3. díl Goudinovy Philosophia juxta inconcussa tutissimaque divi Thomae dogmata z r.1764, Mendelssonův Phadon oder die Unsterblichkeit der Seele z r. 1776 nebo Baconovu knihu Novum organum z r. 1779. Patří sem také rozměrný (24 x 30 cm) čtyřdílný soubor The works of John Locke, vydaný v roce 1777 v Londýně – v původní (ale notně zničené) kožené vazbě (8. vydání). Z téhož roku jsou i 3 svazky Allgemeine Theorie der schönen Künste J. G. Sulzera (kož. převazba).
Velice cenné je téměř kompletní vydání slavné francouzské Encyclopedie, ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers z roku 1778 (z původních 72 svazků a 3 svazků příloh a ilustrací (1779) nám chybí pouze 12. díl). Ve stejném roce byly vydány také sebrané spisy D. Huma, z nichž máme v knihovně pouze zlomek (sv. 1, 3 a 7; 11 x 17 cm, kož. vazba)
Vzácností v naší knihovně je i 70-ti svazkový soubor Voltairových spisů z roku 1789, z něhož chybí jen svazek 61 (13,5 x 22 cm). Značně poškozené je vydání Kantova spisu Die Religion innerhalb der Grenzen  ve švabachu z roku 1793 (14 x 22 cm, papír. obálka) a ve stejném roce vydanou Humovou knihou Untersuchung ueber den menschlichen Verstand. O rok pozdější je pak Stögerův výbor z Kantových spisů vydaný v Salzburgu (45 s., 12 x 19,5 cm) a také vydání Fichtova Ueber den Begriff der Wissenschaftslehre. Krátký přehled starých tisků uzavřeme dalším vydáním Rousseauových sebraných spisů, jež pochází z roku 1796 – z tohoto 33-dílného souboru nám chybí 6 svazků (7-10, 27 a 32; 10,5 x 17 cm).

Jak je z tohoto výčtu patrné, nachází se v Knihovně filosofie kolem 220 svazků starých tiskůPro svoji vzácnost a historickou hodnotu jsou určené pouze pro výjimečné prezenční studium po dohodě s knihovníkem.

Úvod > Knihovna > Historie