Dárci

DÁRCI KNIH

Chtěli bychom vyjádřit vděk následujícím institucím a osobám:

Osoby

jaro 2017 – prof. Milan Sobotka –  7 svazků PARAFu, Komenského De rerum humanorum emendatione consultatio catholica, Tomus I, II, 1966, Hegel’s Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie I–III, 1840–44).

podzim 2016 – Jana Nováková, dar z pozůstalosti doc. Pavla Nováka.

podzim 2014 – Ing. Pavel Sedláček, dar z pozůstalosti PhDr. Marcely Sedláčkové

léto 2014 – cenný dar bezmála 3.000 vzácných knih z oblasti tibetského buddhismu od pana Jiřího Tilšera

leden 2014 – Ing. Pavel Sedláček, dar z pozůstalosti PhDr. Marcely Sedláčkové

podzim 2013 – Jan Loužil (Praha)

léto 2013 – Renate Baltes (Německo)

léto 2004 – Prof. Matthias Baltes (Německo)

léto 2002 – Prof. Stephan Körner (Anglie)

jaro 2002 – Prof. Walter Biemel (Aachen, Německo)

2000–2003 – Prof. Erazim Kohák (Praha)

2000–2003  Christopher Cowley, PhD. 

1999 – Doc. Jacob Hans Josef Schneider

Instituce

koncem r. 2007 – The Philosophical Quarterly (University of St. Andrews, England)

2004-2005 – Central European University (Budapest, Hungary)

duben 2004 – Deutsche Forschungsgemeinschaft (Bonn, Germany)

2003-2004  – École Normale Supérieure (Paris, France)

říjen 2003 – Deutsche Nationalstiftung (Wienar-Hamburg, Germany)

červen 2003 – Oikoymenh (Prague, Czech Republic)

léto 2003 – Albert-Ludwigs-Universität (Freiburg, Germany)

Úvod > Knihovna > Historie > Dárci