Lubomír Ondračka

  Adresa

  Rozvrh

  Konzultace

  Viz aktuální přehled konzultací pro celý Ústav filosofie a religionistiky.

  Zaměření

  • indická náboženství
  • jóga, hathajóga, tantrismus
  • náboženství a kultura Bengálska
  • středověká bengálská literatura

  Odborný životopis

  Vzdělání

  • 2017–2022: doktorské studium, obor religionistika (téma disertace: Charakter nesmrtelnosti v jógových textech)
  • 2014–2015: Visiting Fellow, Oxford Centre for Hindu Studies
  • 1996–1999: postgraduální studium, Jadavpur University v Kolkatě (středověká bengálská literatura)
  • 1994–1996: studium religionistiky na IZV UK a FF UK
  • 1996: Mgr. (indologie-bengalistika), FF UK
  • 1994: Ing. (matematické modelování), FCHI VŠCHT v Praze

  Zaměstnání

  • 2022–: externí vyučující na Ústavu filosofie a religionistiky FF UK
  • 2018–2021: vědecký pracovník na Ústavu filosofie a religionistiky FF UK
  • 2017: administrátor projektu Progres
  • 2012–2016: asistent na Ústavu filosofie a religionistiky FF UK
  • 2013–2014: prorektor pro vědu, výzkum a rozvoj, AMU
  • 2011–2012: proděkan pro vědu a výzkum, FAMU
  • 2005–2011:  koordinátor výzkumného záměru MŠMT Základy moderního světa v zrcadle literatury a filosofie, FF UK
  • 1999–2005: odborný asistent na Ústavu filosofie a religionistiky FF UK (v letech 2000–02 zástupce ředitele)

  Vybrané publikace

  Cizojazyčné studie

  • „Hatha Yoga.“ In Tracy Coleman (ed.), Oxford Bibliographies in Hinduism. New York: Oxford University Press, 2023. [online]
  • „The Search for the Jugi Caste in Pre-Colonial Bengal.“ In The Power of the Nāth Yogīs: Yogic Charisma, Political Influence and Social Authority. Daniela Bevilaqua and Eloisa Stuparich (eds.). Amsterdam: Amsterdam University Press, 2022, s. 131–162. [PDF]
  • „Haṭhayoga.“ In J. D. Long et al. (eds), Hinduism and Tribal Religions. Encyclopedia of Indian Religions. Dordrecht: Springer, 2022, s. 577–588. [Reference work entry; PDF]
  • „Death (Hinduism).“ In J. D. Long et al. (eds), Hinduism and Tribal Religions. Encyclopedia of Indian Religions. Dordrecht: Springer, 2022; s. 402–411. [Reference work entry; PDF]
  • „Burial (Hinduism).“ In J. D Long et al. (eds), Hinduism and Tribal Religions. Encyclopedia of Indian Religions. Dordrecht: Springer, 2022, s. 308–312. [Reference work entry; PDF]
  • „Antyeṣṭi.“ In J. D. Long et al. (eds), Hinduism and Tribal Religions. Encyclopedia of Indian Religions. Dordrecht: Springer, 2022, s. 79–84. [Reference work entry; PDF]
  • „Śrāddha.“ In J. D. Long et al. (eds), Hinduism and Tribal Religions. Encyclopedia of Indian Religions. Dordrecht: Springer, 2022, s. 1520–1523 [Reference work entry; PDF]
  • „Yama.“ In J. D. Long et al. (eds), Hinduism and Tribal Religions. Encyclopedia of Indian Religions. Dordrecht: Springer, 2022, s. 1799–1803. [Reference work entry; PDF]
  • „Vernacular Tantra? An Analysis of the Bengali Text The Garland of Bones.“ Religions of South Asia 14.1–2 (2020): 63–86. [PDF]
  • „Czech Encounters with Hinduism.“ In Knut A. Jacobsen and Ferdinado Sardella (eds.), Handbook of Hinduism in Europe. Leiden: Brill, 2020, s. 925–945. [online verze; PDF]
  • „Perfected Body, Divine Body and Other Bodies in the Nātha-Siddha Sanskrit Texts.“ Journal of Hindu Studies 8.2 (2015): 210–232. [PDF rukopisu; PDF tištěné verse]
  • „What Should Mīnanāth Do to Save His Life?“ In David N. Lorenzen and Adrian Muñoz (eds.), Yogi Heroes and Poets: Histories and Legends of the Nāths. Albany: State University of New York Press, 2011, s. 129–141, 175–188. [PDF rukopisu; PDF tištěné verse]

  České studie

  • „Indický tantrismus.“ Dingir 20.2 (2017): 51–53. [PDF]
  • „Šankar a kolkatská trilogie Satjadžita Ráje.“ In Šankar, Lidská džungle. Praha: ExOriente, 2011, s. 209–224. [PDF]
  • „Dobrá smrt vysokokastovního hinduisty.“ In Smrt a umírání v náboženských tradicích současnosti. Praha: Cesta domů, 2010, 2. vyd. 2017, s. 9–56. [PDF]
  • „Píseň o Satjadžitově cestě.“ In Bibhútibhúšan Bandjopádhjáj, Píseň o cestě. Praha: ExOriente, 2010, s. 294–308. [PDF]
  • „Tantrické příběhy o nesmrtelnosti: Literatura bengálských náthů.“ In Mé zlaté Bengálsko: Studie k bengálskému náboženství a kultuře věnované Haně Preinhaelterové k jejím sedmdesátinám. Praha: ExOriente, 2008, s. 13–34. [PDF]
  • „Bibliografický esej.“ In Dušan Zbavitel, Bengálská literatura: Od tantrických písní k Rabíndranáthu Thákurovi. Praha: ExOriente, 2008, s. 272–300. [PDF]
  • „(Ne)možnost mezináboženského dialogu s hinduismem.“ In Máš před sebou všechny mé cesty: sborník k 60. narozeninám Tomáše Halíka. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2008, s. 218–228. [PDF]
  • „Pojetí duše v džinismu.“ In Radek Chlup (ed.), Pojetí duše v náboženských tradicích světa. Praha: DharmaGaia, 2007, s. 267–293. [PDF]
  • „Védské představy o posmrtném životě a formování konceptu přerozování.“ In Radek Chlup (ed.), Pojetí duše v náboženských tradicích světa. Praha: DharmaGaia, 2007, s. 223–266. [PDF]
  • „Pojetí božství v Indii.“ In Radek Chlup (ed.), Bůh a bohové: Pojetí božství v náboženských tradicích světa. Praha: DharmaGaia, 2004, s. 131–159. [PDF]

  Recenzní studie

  • Šárka Havlíčková Kysová, Hastábhinaja: Gesta rukou v tradičním divadelním umění Indie. Lidé města 16.3 (2014): 530–537. [PDF; online verse]
  • „Zkoumání těla a tělesnosti v Indii.“ DISK 30 (prosinec 2009): 165–172. [PDF]
  • „Omyly Waltera Onga ve světle indické orality.“ Svět literatury 17.36 (2007): 214–248. [PDF]
  • „Která Rámájana? Zamyšlení nad novou českou adaptací Rámájany.“ Religio 9.1 (2001): 79–90 [PDF]

  Další informace jsou na anglické stránce a na Academia.edu.

  Výuka

  Vedení závěrečných pracíHistorie vyučovaných předmětů

   

  Úvod > Lubomír Ondračka