ÚFAR

Ústav filosofie a religionistiky Filozofické fakulty UK

Adresa:
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
Ústav filosofie a religionistiky
nám. Jana Palacha 2
116 38, Praha 1

Telefon: 221-619-306, e-mail: ufar@ff.cuni.cz

Sekretariát ÚFaRu – Mgr. Eva Mokrejšová

místnost 223

e-mail: eva.mokrejsova@ff.cuni.cz

HODINY PRO STUDENTY A VEŘEJNOST:
pondělí   10,00 – 12,00 / 13,00 – 16,00
úterý       10,00 – 12,00 / 13,00 – 16,00
středa     10,00 – 12,00 / 13,00 – 16,00
čtvrtek    10,00 – 12,00 / 13,00 – 16,00
pátek – vyhrazeno administrativním záležitostem katedry

Profil pracoviště

Ústav filosofie a religionistiky FF UK je špičkovým pracovištěm svého druhu nejen v rámci České republiky, ale i ve středoevropském kontextu. Působí zde mezinárodně uznávaní odborníci, jejichž výuka vychází z jejich vlastního bádání na poli filosofie a religionistiky. Jakožto pedagogové zasvětí naši odborníci studenty v úvodních letech studia (bakalářské studijní programy) do umění myšlenkové práce; s pokročilými studenty (navazující magisterské studijní programy a doktorské studijní programy) pak sdílejí a dále rozvíjejí výsledky svých výzkumů. Pro výuku je charakteristický důraz na kvalitu a tematickou pestrost, která dává studentům dostatek prostoru pro rozvíjení specifických zájmů v rámci oboru. Cílem je zde poskytnout studentům oborové vzdělání mezinárodní úrovně. V badatelském ohledu je cílem (a zároveň standardem) mezinárodní úroveň a relevance zpracovávaných témat. Rozmanitost těchto témat při zachování vysoké úrovně jejich zpracování je i v mezinárodním měřítku unikátní.

Ústav filosofie a religionistiky je dlouhodobě nejlépe hodnoceným pracovištěm v oblasti humanitních oborů v rámci České republiky, jednou z nejlépe hodnocených základních součástí Karlovy univerzity, a pravidelně se umísťuje mezi 51.-150. místem (podle roku hodnocení) v uznávaném QS World University Rankings.

Filosofická sekce se zabývá filosofickým myšlením téměř v celém jeho systematickém i historickém rozsahu. Výuka i výzkum takto pokrývají rovnou měrou jak hlavní proudy současné filosofie v základních filosofických disciplínách, tak i specializace týkající se dějin filosofie od antiky po moderní filosofii 20. století. Ke specializacím rozvíjeným dlouhodobě badateli ÚFaRu patří dále filosofie jazyka, filosofie umění, filosofie mysli, filosofická hermeneutika, filosofie dějin, filosofie matematiky, filosofie vědy a další.

Religionistická sekce se zabývá jednak studiem dílčích náboženských tradic (zejm. antické Řecko, starověký Egypt, staří seveřané, buddhismus, judaismus, starověký Přední východ), jednak obecnou teoretickou reflexí náboženství. Hlavním předmětem zájmu je obecné fungování mýtů, rituálů a symbolického myšlení i jednání, a to nejen ve starověku, ale i v dnešní sekularizované západní společnosti.

 

Koncepce rozvoje Ústavu filosofie a religionistiky na léta 2020 až 2023 ředitele Jana Palkosky.

Úvod > ÚFAR