Σχολή

Závěrečná zpráva z první pražské konference studentů filosofie Σχολή

 

O prvním dubnovém víkendu se na půdě Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v  Praze konal za podpory Ústavu filosofie a religionistiky první ročník pražské konference studentů filosofie Σχολή. Tato konference navázala na podobné akce, které byly uspořádány studenty na katedrách filosofie po celé České republice. Cílem těchto studentských konferencí je kromě propedeutického přínosu přednášejícím i organizátorům samým především navázání užších vztahů mezi studenty filosofie z různých kateder, seznámení se s odlišnými přístupy k výuce na jednotlivých pracovištích a rozšíření možností navázání vědecké spolupráce.

Na Σχολή se představilo celkem osmnáct přednášejících z osmi kateder z České republiky a jedné katedry ze Slovenské republiky. Příspěvky byly zařazeny do čtyř tematických bloků, které se týkaly (1) konfliktu filosofie a moderní techniky, (2) dějin filosofie, (3) fenomenologie a (4) politické filosofie. Každý z účastníků doprovodil svůj příspěvek elektronickou prezentací; po skončení přednášky byl daný příspěvek podroben kritickým námitkám a otázkám z řad posluchačů, kteří této možnosti většinou hojně využili. Kromě studentů z domácí i ostatních kateder se mezi posluchači objevili někteří pedagogové, kteří se do diskuse rovněž zapojili. Také jim patří dík nejen za účast, ale i za zajímavé otázky a konstruktivní kritiku.

Na Σχολή byla dána příležitost jak těm studentům, kteří si chtěli poprvé vyzkoušet přednášení před cizím publikem nebo představit svou diplomovou práci, tak těm, kteří chtěli prezentovat svou vědeckou práci a jimž proto bylo poskytnuto větší časové rozpětí. Obecně lze konstatovat, že všechny příspěvky byly kvalitně zpracovány.

Kromě oficiální části programu, která naplnila páteční odpoledne a celý sobotní den, se v obou večerech uskutečnila i neoficiální setkání v pražských kavárnách, kde dostaly prostor jak dotazy, na které během konference nezbyl čas, tak i méně formální konverzace.

Z ohlasů, které konference mezi studenty a pedagogy vzbudila, lze soudit, že se první ročník Σχολή vydařil a že splnil svůj účel. Nezbývá než doufat, že další ročníky z nastoupené cesty neuhnou a spolupráce mezi studenty různých kateder filosofie bude pokračovat i mimo jednotlivé konference.

 

Fotodokumentaci prvního ročníku konference naleznete zde, facebookové stránky konference zde.

Úvod > ÚFAR > Aktivity studentů > Σχολή