Filosofická škola

Filosofická škola je akce určená především pro studenty a vyučující filosofie na Ústavu filosofie a religionistiky. Její hlavní náplní jsou přednášky či disputace vyučujících z tohoto ústavu a z dalších pracovišť (ať už z jiných ústavů či kateder FF UK nebo z jiných fakult). Ty poskytují možnost seznámit se s odborným zaměřením a osobitým stylem práce jednotlivých přednášejících, což je důležité zejména pro nově nastoupivší studenty. Další podstatnou složkou jsou prezentace bakalářských, diplomových a disertačních prací, které mohou být pro studenty nižších ročníků inspirací při jejich vlastní odborné činnosti.

Akce se koná každoročně od roku 2012 a má podobu několikadenního výjezdu, což poskytuje studentům a vyučujícím možnost strávit spolu několik dní v méně formálním prostředí, než jaké nabízí fakulta. Organizují ji studentky a studenti Ústavu filosofie a religionistiky s podporou tohoto pracoviště.

Veškeré informace o Filosofické škole, pokyny k přihlašování, materiály z předchozích ročníků, fotogalerii a kontakt na organizátory naleznete na našich webových stránkách: https://filosofickaskola.wordpress.com/.

Úvod > ÚFAR > Aktivity studentů > Filosofická škola