Praxis

Filosofický spolek Praxis vznikl na podzim roku 2015 studujícími na Ústavu filosofie a religionistiky. Hlavní náplní jeho fungování je pořádání různých vzdělávacích (panelové debaty, prezentace knih, přednášky, workshopy)  a socializačních (uvítací večírek pro studenty prvních ročníků, filosofický fotbalový turnaj, filosofická družba) událostí. Mezi prvořadé cíle patří snaha prohloubit povědomí širší veřejnosti o filosofii, zlepšit propojenost studentů vyšších a nižších ročníků a rovněž usnadnění komunikace mezi pedagogickou a studentskou částí Úfaru.

Členem Filosofického spolku Praxis se mohou stát nejen studenti a studentky ÚFaR, ale rovněž všichni zájemci o filosofii. Bližší informace o fungování spolku můžete nalézt buď na našich webových stránkách, anebo na naší facebookové stránce. Případně nás můžete kontaktovat na emailové adrese ufar.praxis@gmail.com.