Pražský religionistický spolek

Pražský religionistický spolek (PRS) byl založen studenty religionistiky na Ústavu filosofie a religionistiky FF UK, nicméně členství je otevřeno všem pražským studentům religionistiky, a jako příznivce a pozorovatele zvenčí vítáme i studenty religionistiky z jiných měst, popřípadě zemí, a vůbec všechny přátele religionistiky.

Naším cílem je setkávání studentů religionistiky, rozšiřování obzorů a prohlubování porozumění náboženským fenoménům kolem nás.

Pořádáme různé akce na více či méně formální úrovni.
V letech 2012, 2015 a 2018 jsme organizovali religionistickou Studentskou vědeckou konferenci, dále se podílíme například na Religionistickém filmovém klubustudentském semináři, pořádáme výlety a vůbec sdružujeme religionistický společenský život. Po formální stránce jsme součástí Studentské rady FF UK.

Pro potřeby svých členů provozuje PRS též recenzní databázi kurzů o náboženství na jiných katedrách či fakultách, která má za cíl studentům usnadnit výběr při hledání potenciálně zajímavých religionistických kurzů mimo rámec ÚFaRu. Aby se databáze udržovala aktuální, můžete přidávat své recenze skrz tento formulář.

Klíčovým dokumentem PRSu je jeho konstituce, která byla schválena na IV. valné hromadě 10.10. 2011 a která ustanovuje základní pravidla jeho fungování. Viz též dokumenty PRSu.

V čele PRSu stojí předseda či předsedkyně, kteří spolu s dalšími čtyřmi členy výboru rozhodují o většině běžných záležitostí. Na závažnější otázky je tu pak valná hromada PRSu, která se koná několikrát ročně.

Současní členové výboru PRSu, zvolení 13.11.2023, jsou:

Aneta Vyškovská (předsedkyně)
Výbor: Matyáš Lednický, Tereza Malá, Leona Kraleva a Ondřej Váňa.

Máte-li zájem o členství nebo o více informací, napište na náš email: prazsky.religionisticky.spolek@gmail.com

Další informace naleznete na našem Facebooku: facebook.com/prazsky.religionisticky.spolek

Úvod > ÚFAR > Aktivity studentů > Pražský religionistický spolek