Historie

Pražský religionistický spolek byl založen 17.11.2010 na zakládající valné hromadě, kde bylo také zvoleno první předsednictvo ve složení: Zdeno Vozár (předseda), Barbara Oudová Holcátová, Milan Kroulík, Sebastian Janota a Jan Jirkovský.

Počáteční aktivity PRSu zahrnovaly pořádání Chanukového večírku 1.12.2010, prvního Vánočního večírku se zpěvem koled 15.12.2010, večírku na oslavu konce zkouškového období 25.2.2011 a jarní chaty spojené s rekonstrukcí řeckého svátku Anthesthérie 15.-17.4.2011. Akademický rok 2010/2011 byl také rokem počátku studentského semináře a studentské kapely, PRS se začal podílet na organizaci filmového klubu.

Během letního semestru bylo vybráno logo PRSu (jpg). Na jaře 2011 se své funkce vzdal člen výboru Jan Jirkovský, a na uvolněné místo byla na III. valné hromadě 12.5.2011 zvolena Barbora Sojková. Tamtéž se také rozhodlo o organizování religionistické SVK v akademickém roce 2011/2012.

7.-9.10.2011 se rovněž pod záštitou PRSu uskutečnil seznamovací kurz pro studenty prvního ročníku. Vzápětí na to, 10.10., se konala IV. valná hromada, kde bylo zvoleno nové předsednictvo ve složení Barbara Oudová Holcátová (předsedkyně), Evelyne Koubková, Jiří Dynda, Milan Kroulík a Sebastian Janota. Započaly také konkrétní přípravy na organizaci SVK.

V akademickém roce 2011/2012 se dále uskutečnil druhý Vánoční večírek se zpěvem koled, religionistické výlety na keltské oppidum Závist a na Svatého Jana pod Skalou, druhý ročník jarní chaty s rekonstrukcí Anthestérií (20.-22.4.2012) a religionistická Studentská vědecká konference (4.-6.5.2012).

V roce 2012/2013 se konal seznamovací večer a další seznamovací kurz pro studenty prvního ročníku, a to v termínu 12.-14.10.,  VII. valná hromada 28.11.2012, na které byl zvolen výbor ve složení Evelyne Koubková (předsedkyně), Helena Exnerová, Barbara Oudová Holcátová, Barbora Sojková a Milan Kroulík; dále výlety na hradiště Budeč a Tetín, přednášky Studentského semináře, tradiční Vánoční večírek, přednáška dr. Kovácse z Bratislavské religionistiky, VIII. valná hromada (26.3.), třetí ročník Anthestérií (26.-28.4. 2013) a předprázdninový večírek.

V roce 2013/2014 se kromě seznamovacího večera a víkendu pro studenty prvního ročníku konala IX. valná hromada 19.11., na které byl zvolen výbor ve složení Barbara Oudová Holcátová (předsedkyně), Tereza Andršová, Tobiáš Kolmačka, Milan Kroulík a Barbora Sojková; přednáška dr. Chalupy z brněnské religionistiky o LEVYNě, dva výlety, Vánoční večírek, čtvrtý ročník Anthesthérií (4.-6.4.2014), X. valná hromada (23.4.) a večírek k rozloučení se semestrem.

V roce 2014/2015 se uskutečnil seznamovací večer a víkend pro studenty prvního ročníku, XI. valná hromada (22.10.), na které byl zvolen výbor ve složení Tereza Andršová (předsedkyně), Roman Galovič, Milan Kroulík, Tobiáš Kolmačka a František Válek, dále pak přednášky studentského semináře, výlety, vánoční večírek, přednáška dr. Fujdy z brněnské religionistiky o taneční improvizaci a zvládání nejistoty, pátý ročník Anthesthérií (10.-12.4.), XI. valná hromada, a PRS také spoluorganizoval tento ročník SVK.

V roce 2015/2016 se konal seznamovací večer a víkend pro studenty prvního ročníku, XIII. valná hromada (25.11.), na které byl zvolen výbor ve složení, Roman Galovič (předseda), Tereza Andršová, František Válek, Jarmila Grimová a Evžen Šíma, dále podzimní výlet, přednášky studentského semináře, vánoční večírek, přednáškový den Tváře islámu, pozkouškové pivo, šestý ročník Anthesthérií (22.-24.4.), beseda o studiu v zahraničí, XIV. valná hromada, ochutnávka sumerského piva a další pozkouškové pivo.

V roce 2016/2017 se uskutečnil seznamovací večer a víkend pro studenty prvního ročníku, XV. valná hromada (9.11.), na které byl zvolen výbor ve složení Tereza Andršová (předsedkyně), Roman Galovič, Jarmila Grimmová, František Válek a Evžen Šíma, dále výlet, vánoční večírek, přednášky studentského semináře, sedmý ročník Anthestérií (24.-26.3.), XVI. valná hromada (10.5.) a pozkoušková piva.

V roce 2017/2018 se konal seznamovací večer a víkend pro studenty prvního ročníku, XVII. valná hromada (8.11.), na které byl zvolen výbor ve složení Jarmila Grimmová (předsedkyně), Hynek Bečka, Kateřina Hlaváčová, František Válek a Josefína Nováková, dále přednášky studentského semináře, vánoční večírek, výlety, pozkoušková piva, osmý ročník Anthertérií (13.-15.4.), XVIII. valná hromada (9.5.), Svatojánská noc 23.6. a PRS také spoluorganizoval tento ročník SVK.

V roce 2018/2019 se konal seznamovací večer a víkend pro studenty prvního ročníku, XIX. valná hromada (21.11.), na které byl zvolen výbor ve složení Hynek Bečka (předseda), Jarmila Grimmová, Ladislav Nový, Klára Frýdová a Kamila Schewczuková, dále cestovatelská přednáška o Indii, vánoční večírek, výlety, pozkoušková piva, devátý ročník Anthertérií (12.-14.4.) a XX. valná hromada (15.5.).

V roce 2019/2020 se zatím uskutečnil večer a víkend pro studenty prvního ročníku v Manětíně, XXI. valná hromada (26.11.), na které byl zvolen výbor ve složení Jarmila Grimmová (předsedkyně), Janek Havelka, Hynek Bečka, Ladislav Nový a Klára Frýdová.

V roce 2020/2021 se konal pouze seznamovací večer pro studenty prvního ročníku, seznamovací chata se vzhledem k situaci nekonala, stejně tak naprobíhal ani Religionistický filmový klub, kvůli uzavření škol. XXII. Valná hromada proběhla 14. října online. Předsedkyní byla zvolena už na hromadě Kamila Schewczuková, její výbor poté 21. října po zdlouhavém online hlasování ve složení Tereza Pelikánová, Zora Hrabáková, Janek Havelka, Alžběta Fišerová a Johana Hozáková. Vánoční večírek se konal také online 19. prosince. Pozkouškové pivo v zimním semestru se nekonalo. Aktivity byly částečně obnoveny v létě, kdy se konalo červnové a zářijové pozkouškové pivo.

V roce 2021/2022 proběhl seznamovací víkend v jurtách a pivo pro studenty prvního ročníku. Došlo k obnovení Religionistického filmového klubu a na zimní semestr bylo naplánováno 7 promítáni. XXIII. Valná hromada proběhla opět online a stejně tak i volba nového výboru ve složení Tereza Pelikánová (předsedkyně), Zora Hrabáková, Matyáš Lednický, Tereza Malá, Aneta Vyškovská.

V roce 2022/2023 proběhla seznamovací chata v Opatově na Vysočině. Úspěšně pokračuje promítání filmového klubu. Proběhla XXV. valná hromada a byl zvolen výbor ve složení Tereza Pelikánová (předsedkyně), Aneta Vyškovská, Matyáš Lednický, Tereza Malá a Leona Kraleva.

V roce 2023/24 proběhla seznamovací fara v Milíně nedaleko Příbrami. Proběhla XXVI. valná hromada a byl zvolen výbor ve složení Aneta Vyškovská (předsedkyně), Leona Kraleva, Matyáš Lednický, Tereza Malá, Ondřej Váňa.