Studentský seminář

Studentský seminář PRS je platformou pro neformální setkávání studentů religionistiky, kteří chtějí sdílet své myšlenky. Je ideálním místem pro to, aby se studenti naučili přednášet, diskutovat a kritizovat, a to v přátelské a vlídné atmosféře.

Navíc, na jaře nás opět čeká studentská vědecká konference a Studentský seminář je ideálním místem pro testování vašich případných konferenčních příspěvků. A v tomto případě je testování na lidech – na lidech, které dobře znáte a kteří vám mohou poskytnout dobře míněnou kritiku – jedině přínosem.

Pokud budete tedy cítit neodolatelnou touhu přednášet svým přátelům studentům o vašich dalekosáhlých i krátkosáhlých badatelských úspěších, neváhejte se, prosím, obrátit se na mail PRSu, prazsky.religionisticky.spolek[at]gmail.com. A v případě, že si chcete přednášky svých kolegů pouze poslechnout, anebo se účastnit diskuzních seminářu, sledujte stránky zdejší, stránky PRSu, anebo facebook PRSu. Brzy se dozvíte víc.

Co bylo a už nebude:

22. 3. 2011 Zdenko Vozár | Mezi Bohem a Ďáblem: Středověká nekromancie

5. 4. 2011 Barbora Sojková | Fenomén posvátného prostoru a jeho manifestace v klášteře Matky Boží v Novém Dvoře u Plzně

19. 4. 2011 Jiří Dynda | Muž, jenž se jen orbou zabývá. Interpretace mytologického jádra pověsti o Přemyslu Oráčovi

26. 4. 2011 Petr Horáček | Ekologie a etika. Interpretace a kritika (z) buddhistických perspektiv

10. 5. 2011 Klára Popovová | Islám coby protipól Evropy, aneb, Příběh nesmyslných idejí předávaných tichou poštou

17. 5. 2011 Jan Kozák | ‚Troia Kvadrata‘, aneb, ‚Quaternitas vs. Trinitas, Kvadrivialita vs. Trivialita‘ neboli ‚Kvadratura krutého kruhu‘

6. 11. 2011 Petr Horáček | Tibetský buddhistický klášter v Nepálu Vol. 1, Nevárský buddhismus, rituál, Tárá

27. 11. 2011 Barbora Sojková | Tibetský buddhistický klášter v Nepálu Vol. 2, Život mnicha

18. 3. 2012 Barbara Oudová Holcátová | Proměny obrazu královny ze Sáby od Bible až po lidové vyprávěnky 19. století

27. 5. 2012 Roman Galovič | Zarathustra Vol. 1, Posledný pápež a radostný posol

2. 12. 2012 Roman Galovič | Zarathustra Vol. 2, Boží vrah

9. 12. 2012 Barbora Sojková Anī | Mniška v tibetském buddhismu

27. 2. 2013 diskusní seminář | Edward Said, „Reprezentace intelektuála“ | vedl Milan Kroulík

5. 3. 2013 Markéta Svobodová | Zlý pohled v kontextu čarodějnictví

13. 3. 2013 diskusní seminář | Walter J. Ong, „Technologizace slova: Mluvená a psaná řeč“ | vedla Evelyne Koubková

27. 3. 2013 Jiří Dynda | Vynalezení mytologie: Mytologická falza v 19. století a glosy v ‚Mater Verborum‘

3. 4. 2013 – Vojtěch Kaše (FF MU) | ‚„Kognice je nejvíce“: Koncepce ‚4E-cognition‘ v kontextu religionistiky‘

17. 4. 2013 Michal Čermák | Mezi lidmi a bohy: Interpretace staroegyptského královského úřadu

14.5. 2013 Klára Popovová | Řešení nábožensko-právních otázek pražských muslimů: Imám, internet či vlastní úsudek?

14.5. 2014 diskusní seminář | Roland Barthes, „Mýtus dnes“ | vedla Markéta Jakešová

21.5. 2014 Michal Čermák | Staroegyptské pyramidové komplexy v religionistické perspektivě

4.6. 2014 Barbora Sojková | Mluvící hlavy

26.6.2014 Roman Galovič | Zarathustra Vol. 3, Zarathustrov tieň

4.2.2015 Radim Širl | Text v judaismu*

19.2.2015 Evelyne Koubková | Text v Mezopotámií*

11.3.2015 Jiří Dynda | Text a písemnost ve slovanském kontextu*

1.4.2015 Barbara Oudová Holcátová | Text v islámu*

19.5.2015 Jan Kozák | Sémiotika a mýtus*

17.6.2015 Róbert Michalič | Poňatie textu v antickom Grécku*

18.11.2015 Milan Kroulík | Úvahy nad textualitou v dějinách japonského písemnictví a textualitou vůbec*

8.12.2015 Michal Čermák | Písmo a písemnictví ve starém Egyptě*

24.5.2016 Barbora Ficková | Obrazy jsou Písmo pro negramotné

15.11.2016 Evžen Šíma | Zatmění měsíce v mezopotámské astromancii

23.11.2016 Jiří Dynda | Göbekli Tepe – pupeční šňůra náboženství**

12.12.2016 Zuzana Drews a Matouš Pinkava | S čokoládou na střechu světa, aneb dobrovolníkem v Nepálu**

12.1.2017 Václav Válek a Vít Zelený | Tádžikistán a Kyrgyzstání**

18.1.2017   | Kde byl připoután Prométheus a kdo tam je teď**

29.11.2017 František Válek | Stopem po Chile**

3.1.2018 Jan Kozák |  Jendovy islandské výpravy**

29.3.2019 Jan Kozák, Roma Galovič, Barbara Oudová Holcátová |  Megacestovatelská přednáška o Indii**

 

*součást přednáškového cyklu „Textualita v náboženských tradicích“

**součást cestovatelského přednáškového cyklu