Veřejná angažovanost

Ústav filosofie a religionistiky nežije jen výukou a vědeckým bádáním. Mnozí z ašich pedagogů se také růzě společensky angažují a vystupují jako veřejní intelektuálové, kteří komentují politické dění a případně do něj i aktivně vstupují. Na této stránce naleznete informace alespoň o některých z těchto ÚFaRem podporovaných aktivit.

ÚFAR v médiích:

Blogy našich pedagogů na Aktualne.cz

Sametové posvícení

Někteří z pedagogů a bývalých studentů ÚFaRu se též aktivně zapojují do organizace Sametového posvícení, satirického průvodu masek, který se každoročně na 17. 11. hravě vyjadřuje k současným společenským problémům. Průvodu se účastní nejrůznější občanské iniciativy a spolky, které pomocí masek v nadživotní velikosti zhmotňují palčivá témata, kterými se dlouhodobě zabývají, nebo která se jich momentálně dotýkají.

Badatelská skupina pro výzkum konspiračních teorií

Pedagogové z religionistické sekce vytvořili badatelskou skupiny pro výzkum konspiračních teorií, která se rovněž významně angažuje v médiích a klade si za cíl vnášet do veřejného mediálního diskursu odlišný pohled na problematiku konspiračních arativů. Členové skupiny proto na toto téma pravidelně píší popularizující texty a dávají rozhovory v médiích.

ÚFAR a reforma VŠ

V roce 2012 se Ústav filosofie a religionistiky aktivně zapojil i do debaty o reformě vysokých škol:

Úvod > ÚFAR > Veřejná angažovanost