Vyučující

 

Filosofie

Profesoři

prof. James Hill, Ph.D.

 • Early-modern philosophy from Descartes to Hume
 • Analytical philosophy, esp. the philosophy of mind

prof. PhDr. Vojtěch Kolman, Ph.D.

 • Logika, filosofie jazyka, pragmatismus, filosofie hudby
 • Hegel, Frege, Wittgenstein

prof. Miroslav Petříček, Dr.

 • Současná francouzská filosofie; filosofie a umění

prof. Karel Thein, Ph.D.

 • Antická a raně moderní filosofie
 • Filosofie umění

Docenti

doc. Jakub Čapek, Ph.D.

 • Německá a francouzská moderní filosofie
 • Fenomenologie, hermeneutika

doc. Jakub Jirsa, Ph.D.

 • Antická filosofie
 • Politická filosofie; etika

Dr. phil. habil. Jindřich Karásek, Dr.

 • Německá klasická filosofie
 • Pozdně antická a středověká filosofie
 • Filosofie 20. stol. (filosofická antropologie, filosofie práva)

doc. Jan Palkoska, Ph.D.

 • Novověký racionalismus
 • Analytická metafyzika, epistemologie a filosofie vědy

doc. MUDr. Štěpán Špinka, Ph.D.

 • Antická filosofie, etika

Odborní asistenti

Daniele De Santis, Ph.D.

 • Phenomenology; Kant and Transcendental Philosophy
 • Lotze, The Pittsburgh School; Derrida
 • Antická filosofie a literatura; středověký aristotelismus
 • Epistemologie

Petra Šebešová, Ph.D.

 • Didaktika filosofie

Ondřej Švec, Ph.D.

 • Fenomenologie, pragmatismus, historická epistemologie
 • Novověký racionalismus a moderní francouzská filosofie

Anna Tropia, Ph.D.

 • Early-Modern Philosophy; Jesuit Aristotelianism
 • Theory of Cognition

Vědečtí pracovníci

Laura Fearnley, Ph.D.

Ota Gál, Ph.D.

David Machek, Ph.D.

Andre Martin, Ph.D.

Emeritní profesoři

prof. Erazim Kohák, Ph.D. (1933 – 2020)

prof. Pavel Kouba

prof. Milan Sobotka, Dr.Sc.

Religionistika

Profesoři

 • Křesťanství, náboženství v postsekulární době
 • Psychologie, filosofie a sociologie náboženství

Docenti

doc. Radek Chlup, Ph.D.

 • Řecké náboženství
 • Mýty a rituály, teorie a metody religionistiky
 • Současná implicitní religiozita

Odborní asistenti

Helena Dyndová, Ph.D.

 • Etnografický výzkum současné religiozity
 • Alternativní spiritualita

Jan A. Kozák, Ph.D.

 • Náboženství starých Seveřanů
 • Teorie mýtu, sémiotika náboženství, indoevropeistika

PhDr. Milan Lyčka, Ph.D.

 • Judaismus
 • Fenomenologie náboženství

Martin Pehal, Ph.D.

 • Staroegytpské náboženství (mýtus a rituál)
 • Rituál (veřejné festivity), antropologie náboženství
Úvod > ÚFAR > Vyučující