Vyučující

 

Filosofie

Profesoři

prof. James Hill, Ph.D.

 • Early-modern philosophy from Descartes to Hume
 • Analytical philosophy, esp. the philosophy of mind

prof. PhDr. Vojtěch Kolman, Ph.D.

 • Logika, filosofie jazyka, pragmatismus, filosofie hudby
 • Hegel, Frege, Wittgenstein

prof. Miroslav Petříček, Dr.

 • Současná francouzská filosofie; filosofie a umění

prof. Karel Thein, Ph.D.

 • Antická a raně moderní filosofie
 • Filosofie umění

Docenti

doc. Jakub Čapek, Ph.D.

 • Německá a francouzská moderní filosofie
 • Fenomenologie, hermeneutika

doc. Jakub Jirsa, Ph.D.

 • Antická filosofie
 • Politická filosofie; etika

Dr. phil. habil. Jindřich Karásek, Dr.

 • Německá klasická filosofie
 • Pozdně antická a středověká filosofie
 • Filosofie 20. stol. (filosofická antropologie, filosofie práva)

doc. Jan Palkoska, Ph.D.

 • Novověký racionalismus
 • Analytická metafyzika, epistemologie a filosofie vědy

doc. MUDr. Štěpán Špinka, Ph.D.

 • Antická filosofie, etika

Odborní asistenti

Daniele De Santis, Ph.D.

 • Phenomenology; Kant and Transcendental Philosophy
 • Lotze, The Pittsburgh School; Derrida
 • Antická filosofie a literatura; středověký aristotelismus
 • Epistemologie

Petra Šebešová, Ph.D.

 • Didaktika filosofie

Ondřej Švec, Ph.D.

 • Fenomenologie, pragmatismus, historická epistemologie
 • Novověký racionalismus a moderní francouzská filosofie

Anna Tropia, Ph.D.

 • Early-Modern Philosophy; Jesuit Aristotelianism
 • Theory of Cognition

Vědečtí pracovníci

Laura Fearnley, Ph.D.

Mgr. Josefína Formanová

Ota Gál, Ph.D.

David Machek, Ph.D.

Andre Martin, Ph.D.

doc. Tereza Matějčková, Ph.D.

Emeritní profesoři

prof. Erazim Kohák, Ph.D. (1933 – 2020)

prof. Pavel Kouba

prof. Milan Sobotka, Dr.Sc.

Religionistika

Profesoři

 • Křesťanství, náboženství v postsekulární době
 • Psychologie, filosofie a sociologie náboženství

Docenti

doc. Dalibor Antalík, Dr.

 • Náboženství starověkého Předního východu

doc. Radek Chlup, Ph.D.

 • Řecké náboženství
 • Mýty a rituály, antropologie náboženství

Odborní asistenti

Jan A. Kozák, Ph.D.

 • Náboženství starých Seveřanů
 • Teorie mýtu, sémiotika náboženství, indoevropeistika

PhDr. Milan Lyčka, Ph.D.

 • Judaismus
 • Fenomenologie náboženství

Martin Pehal, Ph.D.

 • Staroegytpské náboženství (mýtus a rituál)
 • Rituál (veřejné festivity), antropologie náboženství

Vědečtí pracovníci

Ing. Mgr. Lubomír Ondračka, Ph.D.

Úvod > ÚFAR > Vyučující