Jan Palkoska

doc. Mgr. Jan Palkoska, Ph.D.

Adresa

Ústav filosofie a religionistiky
Hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2
Místnost č. 221

Rozvrh

Konzultace

Viz aktuální přehled konzultací pro celý Ústav filosofie a religionistiky.

Specializace:

 • novověký racionalismus
 • analytická metafyzika
 • epistemologie a filosofie vědy

Curriculum vitae:

 • 2020- ředitel ÚFaR FF UK
 • 2019-2020 zástupce ředitele ÚFaR FF UK
 • 2018 docent, FF UK, habilitační práce The a priori in the Thought of Descartes: Cognition, Method, and Science
 • 2010–2014 předseda Stipendijní komise FF UK
 • 2008–  člen Oborové rady pro doktorské studium ÚFaR FF UK
 • 2005–2018  odborný asistent, ÚFaR FF UK
 • 2005  Ph.D., ÚFaR FF UK, disertační práce Substance and Intelligibility: Leibniz´s Notion of Substance and Its Place in His Metaphysical Project
 • 2002–  vědecký pracovník v Oddělení pro studium novověké racionality, FLÚ AV ČR
 • 2000–2001  stipendijní studijní pobyt na Leibniz-Forschungstelle Münster (DAAD)
 • 1999–2005  doktorské studium na ÚFaR FF UK, obor Filosofie, školitel Prof. M. Sobotka
 • 1992–1998  magisterské studium na ÚFaR FF UK, obor Filosofie
 • 1992  maturita na Gymnasiu Korunní v Praze
 • narozen 26. dubna 1974 v Praze

Současné pozice:

 • ředitel Ústavu filosofie a religionistiky FF UK v Praze
 • docent na Ústavu filosofie a religionistiky FF UK v Praze
 • člen Oborové rady pro doktorské studium Ústavu filosofie a religionistiky FF UK v Praze

Vzdělání:

 • Mgr., Ústav filosofie a religionistiky FF UK v Praze, obor Filosofie, 1998
 • Ph.D., Ústav filosofie a religionistiky FF UK v Praze, obor Filosofie, 2005

Granty:

hlavní řešitel:

 • 2016-2018: Pojetí pojmu v kontextu moderního myšlení; GA ČR, 16-12624S.

člen řešitelského týmu:

 • 2019-2021: Překonávání dualismu mysli a hmoty v novověkém myšlení; GA ČR 19-07384S
 • 2017-2021: Krize racionality a moderního myšlení; UK v Praze, PROGRES Q14.
 • 2012-2016: Racionalita ve vědách o člověku; UK v Praze, PRVOUK P13.
 • 2011-2015: Apriorní, syntetické a analytické od středověku po současnou filosofii; GA ČR, P401/11/0371.
 • 2007-2008: Jsoucno a pojem: Raně novověká recepce Suárezovy metafyziky. Vliv Suárezovy metafyziky na racionalistické myslitele do Kanta; GA AV, KJB 900090701.

Publikace za posledních 15 let

  Odrážky:

Výuka

Vedení závěrečných pracíHistorie vyučovaných předmětů

 

Úvod > ÚFAR > Vyučující > Jan Palkoska