Martin Pehal

Mgr. Martin Pehal, Ph.D.

Funkce
 • proděkan pro projektové řízení a grantovou činnost (člen vedení) - Filozofická fakulta
Adresa

Ústav filosofie a religionistiky
Hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2
Místnost č. 225

Rozvrh

Konzultace

Viz aktuální přehled konzultací pro celý Ústav filosofie a religionistiky.

Odborné zaměření // Research interests

 • staroegytpské náboženství (mýtus a rituál) // ancient egyptian religion (myth and ritual)
 • rituální studie (veřejné festivity) // ritual studies (public festivities)
 • antropologie náboženství // anthropology of religion
 • gnosticizmus // gnosticism

Vzdělání // Education

 • 9/2017–6/2018 Postdoktorský stipendista v rámci Fulbright-Masarykova programu (Brown University, prof. J. P. Allen) // Fulbright-Masaryk post-doctoral fellow (Brown University, prof. J. P. Allen)
 • 11/2015 Ph.D. v oboru religionistika, FF UK v Praze (11/2010–7/2011 výzkumný pobyt na K.U. Leuven, prof. H. Willems) // Ph.D. in Religious Studies, Charles University, Prague (11/2010–7/2011 research stay at K. U. Leuven, prof. H. Willems)
 • 6/2008 Mgr. v oboru egyptologie a religionistika (FF UK v Praze) // M.A. in Egyptology and Religious Studies (Charles University, Prague)
 • 2002–2008 pregraduální studium egyptologie, filosofie (2002–2004), a religionistiky (2004–2008), FF UK v Praze // Study of Egyptology (Major), Philosophy (2002–2004, Minor), and Religious Studies (2004–2008, Major), Charles University in Prague

Zaměstnání // Career History

 • od/since 2/2022 proděkan pro Projektové řízení a grantovou činnost // Vice-dean for Project and Grant Management
 • od/since 1/2020 garant bc. programu Religionistika // director of undergraduate studies (Religious studies)
 • od/since 1/2017 odborný asistent (Ústav filosofie a religionistiky FF UK) // Assistant professor (Department of Philosophy and Religious Studies, Faculty of Arts, Charles University)
 • 3/2020–2/2022 tajemník Ústavu filosofie a religionistiky // academic secretary of the Institute of Philosophy and Religious Studies
 • 5/2013–12/2016 vědecký pracovník, asistent na Ústavu filosofie a religionistiky FF UK // Researcher–lecturer at the Department of Philosophy and Religious Studies, Faculty of Arts, Charles University.
 • 6/2014–11/2016 koordinátor evropských projektů – asistent proděkana pro vědu (FF UK) // European projects coordinator, assisstant to the vice dean for science
 • 9/2011–12/2016 grantový poradce (ÚFaR FF UK) // grant co-ordinator (Department of Philosophy and Religious Studies)

Člen výzkumných týmů // Member of research teams

 • od/since 1/2018 juniorský výzkumník v rámci projektu KREAS (Kreativita a adaptabilita jako předpoklad úspěchu Evropy v propojeném světě) // junior researcher within the KREAS excllence cluster (Creativity and Adaptability as Conditions for the Success of Europe in an Interrelated World)
 • od/since 1/2017 juniorský výzkumník v rámci program Progres Q14, Krize racionality a moderní myšlení// junior researcher within the Progres Q14 excellence cluster, Rationality Crisis and Modern Thought
 • od/since 1/2016 juniorský výzkumník v rámci  Universitního centra pro studium antické a středověké myšlenkové tradice (UNCE) // junior researcher within the University Centre for the Study of Ancient and Medieval Tradition (UNCE)

Publikace // Publications

Monografie // Monographs

 • Interpreting Ancient Egyptian Narratives: A Structural Analysis of the Tale of Two Brothers, the Anat Myth, the Osirian Cycle, and the Astarte Papyrus, Nouvelles études orientales, Bruxelles–Fernelmont: EME, 2014 [ISBN 978-28-0662-921-0], 305 p.

Anglické články a kapitoly // English articles and book chapters

 • společně s/co-authored with O. Cieslarová, W. Kern, “Beneath the Laarve: Masking during the Basel Carnival of Fasnacht (Faasnacht)”, Journal of Material Culture, in press.
 • co-authored with B. Stephenson, ‘“If Not Now – When? If Not Us – Who?”: Ritual and Material Landscape of the “Velvet Revolution” Celebrations (17 November 1989) in the contemporary Czech Republic’, in preparation.
 • “Velvet Carnival: Play and Embodied Reflexivity”, in A. Koubová, M. MacLean, P. Urban, London: Routledge, 2022, p. 125–142.
 • “New Kingdom Royal Succession Strategies and Their Possible Old Kingdom Antecedents”, in M. Nuzzollo and J. Krejčí (eds.), The Rise and Development of the Solar Cult and Architecture in Ancient Egypt: Latest Researches and Recent Discoveries“, Wiesbaden: Harrassowitz, 2021, p. 199–233.
 • “Personified Object and Objectified Persons in Ancient Egypt”, in J. Kemling (ed.), The Cultural Power of Personal Objects: Traditional Accounts and New Perspectives, in Jared Kemling (ed.), SUNY Series in American Philosophy and Cultural Thought, Albany: SUNY Press, 2021, p. 53–74.
 • co-authered with Markéta Preininger Svobodová, “Death and the Right Fluids: Perspectives from Egyptology and Anthropology”, Journal of Ancient Egyptian Interconnections 17 (March 12, 2018): 114–136.
 • “Culturally Reflexive Aspects of Time and Space in New Kingdom Mythological Narratives”, in J. Winand and G. Chantrain (eds.), Time and Space at Issue in Ancient Egypt, Hamburg: Widmaier, 2018, p. 151–182.
 • co-authored with J. Dahms a H. Willems, “Ramses II Helps the Dead: An Interpretation of Book of the Dead Supplementary Chapter 166”, Journal of Egyptian Archaeology [JEA] 300 (2014): 395–420.
 • co-authored with O. Cieslarová “Corporeality as a Key to the Assessment of the Dynamics of Ritualization”, Yearbook for Liturgical and Ritual Studies/Jaarboek voor Liturgie-Onderzoek (2011): 67–85.

České články a kapitoly // Czech articles and book chapters

 • “‘To Já jsem matkou svého otce’: ženský princip a staroegyptské náboženské prvky v gnósi.” [“Tis I, Mother of My Father”: The Feminine Principle and Ancient Egyptian Religious Motifs in Gnosticism] Religio 28.1 (2020): 56–84.
 • “Doslov” [Afterword], in A. van Gennep, Přechodové rituály: systematické studium rituálů, přel. H. Beguivinová z fr., Les rites de passage, Praha: Portál, 2018, p. 209–223.
 • společně s/co-authored with R. Chlup, “Úvod”, in A. Ferjenčíková, R. Chlup, E. Koubková, M. Pehal (eds.), Happening: Mezi záměrem a hrou, Praha: Akademie múzických umění v Praze (NAMU), 2015 [ISBN 978-80-7331-377-7], s. 133–137.
 • “Sametové posvícení jako hra symbolů”, in A. Ferjenčíková, R. Chlup, E. Koubková, M. Pehal (eds.), Happening: Mezi záměrem a hrou, Praha: Akademie múzických umění v Praze (NAMU), 2015 [ISBN 978-80-7331-377-7], s. 138–152.
 • “Rituál a tělesnost: ritologie Ronalda L. Grimese”, Theatralia (2014): 25–51.
 • “Mocné bezmocné: ženy ve společnosti a mytologii starověkého Egypta”, Pražské egyptologické studie [PES] VIII (2011): 49–54.
 • “Papyrus Astarte a (egyptská) mytologie – otázka výkladu”, Prague Egyptological Studies [PES] VI (2009): 48–59.
 • ​“Kanáanská Astarte v egyptském pantheonu: Astarte válečná – Astarte egyptská – Astarte milostná (osobní)”, Pražské egyptologické studie [PES] III (2004): 98–120.
 • “Kanopy z českých sbírek”, in: M. Dospěl a P. Onderka (eds.), Egypt pod vládou faraonů/Katalog k výstavě Egypt pod vládou faraonů, Praha, 2003, p. 80–85.

Příspěvky na konferencích // Conference presentations

 • 13.1.2021 “Re-enchanting the 1989 Commemorative Celebrations in the Czech Republic”, Thinking with the Concept of Re-enchantment in CEE (Prague, on-line).
 • 15.11.2019  “Velvet Carnival: What Makes it Go?!”, 1st Symposium on Public Festivities: What Makes Them Go? (Prague, Czech Republic)
 • 26.6.2019 “‘Positional Succession’ as Key to Understanding New Kingdom Royal Ideology”, Solar Cult and Royal Ideology in Ancient Egypt (Prague, Czech Republic)
 • 24–26.6.2019 “Velvet Carnival: Germinator of Democracy”, Play and Democracy (Prague, Czech Republic)
 • 9–11.5.2019 “The Wor(l)d is an Image: Bodily Metaphors and Graphic Puns in Ancient Egypt”, Workshop on Conceptual Metaphors and Body Symbolism (Bergen, Norway)
 •  19–20.4.2018 “Transforming Society Through Satire”, Performance as Activism (New York, USA)
 • 25–26.7.2017 “‘Positional Succession’ as Key to Understanding New Kingdom Narratives”, Egyptology and Anthropology Symposium (Cambridge, UK).
 • 19.–22.11.2016 “Play of Symbols: New Skin for the Old Celebration of the Velvet Revolution”, Annual Conference of the American Academy of Religion (San Antonio, USA).
 • 1.6.–3.7.2016 “Case of the Prince and His Dog: Accommodating Ambiguity”, 1st International Symposium on Animals in Ancient Egypt (Lyon, France).
 • 15–16.7.2015 “Korean Buddhist Mortuary Rituals and Ritual Critics”, Prague Symposium on Buddhist Rites of Death (Prague, Czech Republic).
 • 29.9.–2.10.2008 “Corporeality as a Key to the Assessment of the Dynamics of Ritualisation”, Ritual Dynamics and the Science of Ritual International Conference (Heidelberg, Germany).

Výuka

Vedení závěrečných pracíV minulosti vyučované předměty

 

Úvod > ÚFAR > Vyučující > Martin Pehal