Miroslav Petříček

prof. Mgr. Miroslav Petříček, Dr.

Adresa

Ústav filosofie a religionistiky
Hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2
Místnost č. 223

Rozvrh

Konzultace

Viz aktuální přehled konzultací pro celý Ústav filosofie a religionistiky.

Odborné zaměření

 • Specializuje se především na současnou francouzskou filosofii a vztahy mezi filosofií a uměním.
 • Překládá z francouzštiny a němčiny.
 • Za přípravu samizdatové edice děl J. Patočky získal v r. 1990 Výroční cenu Akademie věd (spolu s I. Chvatíkem, P. Koubou, J. Vítem a R. Paloušem).

Curriculum Vitae

 • 21. 2. 1951 v Praze. Byl výrazně ovlivněn Janem Patočkou, věnuje se mj. kontextům současného výtvarného umění a kromě vlastních studií uvádí jako překladatel do českého prostředí zejména francouzské a německé autory.
 • Po maturitě na Akademickém gymnáziu v Praze (1972) nemohl z kádrových důvodů studovat na vysoké škole a až do r. 1990 byl zaměstnán v Hydrometeorologickém ústavu.
 • V letech 1971–1977 navštěvoval bytový seminář Jana Patočky. V r. 1990 obdržel titul Mgr. na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (doktorát 1998, habilitován 2003).
 • V letech 1990–1992 pracoval v Archivu J. Patočky v Centru pro teoretická studia Akademie věd ČR a UK v Praze a externě přednášel na FF UK, od roku 1992 působí na plný úvazek v Ústavu filosofie a religionistiky FF UK v Praze.
 • V období 1992–1995 vyučoval na Středoevropské (Sorosově) univerzitě v Praze, rok 1992 strávil na studijním pobytu ve vídeňském Institut für die Wissenschaften von Menschen. Poté začal přednášet také na Akademii výtvarných umění a poté od roku 2001 spolupracuje s Centrem audiovizuálních studií FAMU.
 • Je členem Vědecké rady UK a FF UK, Umělecké rady FAMU, DAMU a AMU a Rady Filosofického ústavu.
 • Na návrh Umělecké rady Akademie múzických umění v Praze jmenován v dubnu 2007 profesorem pro obor filmové, televizní a fotografické umění a nová média – teorie filmové a multimediální tvorby.

Publikace za posledních 10 let

  Odrážky:

Výuka

Vedení závěrečných pracíHistorie vyučovaných předmětů

 

Úvod > ÚFAR > Vyučující > Miroslav Petříček