Pavel Kouba

prof. PhDr. Pavel Kouba

Adresa

Ústav filosofie a religionistiky
Hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2
Místnost č. 221

Konzultace

Viz aktuální přehled konzultací pro celý Ústav filosofie a religionistiky.

Odborné zaměření

 • Německý idealismus, moderní kontinentální filosofie, fenomenologie, hermeneutika.

Curriculum vitae:

 • nar. 1953
 • 1975-1979   studium na FF UK v Praze, obor: němčina – ruština
 • 1988 PhDr., FF UK v Praze (Kantova „Kritik der reinen Vernunft“ a její český překlad)
 • 1996 habilitován pro obor filozofie, FF UK v Praze
 • 1990-1995 Filosofický ústav AV ČR, v. v. i., vedoucí oddělení filozofie XX. století a spoluzakladatel Archivu Jana Patočky, člen Centra pro teoretická studia
 • 1995-1998 Ústav filozofie a religionstiky FF UK v Praze, docent filozofie, vedoucí semináře oborové filozofie, zástupce ředitele
 • 1998-2002 Ústav filozofie a religionistiky FF UK v Praze, ředitel
 • 2000-2004 ředitel Centra fenomenologických bádání (společného pracoviště UK v Praze a AV ČR, v. v. i.)
 • 2003-2018 Ústav filozofie a religionistiky FF UK v Praze, profesor, předseda oborové rady  doktorského studia
 • 2020 emeritní profesor Univerzity Karlovy

Publikace za posledních 10 let

  Odrážky:

Výuka

Vedení závěrečných pracíHistorie vyučovaných předmětů

 

Úvod > ÚFAR > Vyučující > Pavel Kouba