Robert Roreitner

Mgr. Robert Roreitner

Adresa

Ústav filosofie a religionistiky
Hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2
Místnost č. 221

Rozvrh

Konzultace

Viz aktuální přehled konzultací pro celý Ústav filosofie a religionistiky.

Zaměření

  • Antická filosofie a literatura; aristotelismus
  • Filosofie mysli

Curriculum vitae

  • od 2017 Ústav filosofie a religionistiky FF UK v Praze, odborný asistent
  • 2020-2022 Alexander von Humboldt post-doc, LMU München (Gastgeber: Peter Adamson)
  • 2014-2018 doktorské studium, Humboldt-Universität zu Berlin, Berlin Graduate School of Ancient Studies (dis. práce obhájena 2019: summa cum laude; komise: Stephen Menn – Jonathan Beere – Thomas Johansen)
  • 2012-2014 nav. mag. studium, Filozofická fakulta UK v Praze (obor starořečtina; Cena Jana Palacha za dipl. práci)
  • 2011-2012 Fulbright student researcher, Columbia University, New York (supervisor: Lydia Goehr).
  • 2008-2012 nav. mag. studium, Filozofická fakulta UK v Praze (obor filosofie)
  • 2005-2008 bakalářské studium, Filozofická fakulta UK v Praze (obor filosofie)

Vybrané publikace

Roreitner, Robert. Aristotle on the Nature and Causes of Perception. Cambridge: Cambridge University Press, forthcoming in 2024.

Corcilius, Klaus – Falcon Andrea – Roreitner, Robert. Aristotle on the Essence of Human Thought. Oxford: Oxford University Press, forthcoming in 2024.

Falcon, Andrea – Roreitner, Robert. „Natruralizing Nous? Theophrastus on Nous, Nature, and Motion“. Phronesis (forthcoming in 2024).

Roreitner, Robert. “Thought ‘from without’: The Role of the Agent Intelect in Alexander’s De Intellectu”. Oxford Studies in Ancient Philosophy 46 (forthcoming in 2024).

Roreitner, Robert. „Human Ontogeny in Aristotle and Theophrastus“. Apeiron (forthcoming in 2024).

Roreitner, Robert. “Nous thurathen. Between Theophrastus and Alexander of Aphrodisias”. British Journal for the History of Philosophy (forthcoming in 2024; online in November 2023).

Roreitner Robert. „Aristotle’s ‚greatest difficulty‘: Universality of thought in Metaphysics M 10 and Θ 9“. Revue de Philosophie Ancienne 41.2 (2023), 321-368.

Roreitner, Robert. “The perceptive soul’s impassivity in late ancient reception of Aristotle’s De Anima”. Ancient Philosophy 43 no 1 (2023), 219-249.

Roreitner, Robert. “The Nοῦς-Body Relationship in Aristotle’s De Anima”. In Pavel Gregoric a Jakob Leith Fink (vyd.), Encounters with Aristotle’s Philosophy of Mind, s. 247-278. London: Routledge, 2021.

Roreitner, Robert. „Themistius against Porphyry (?) on ‚Why We Don’t Remember'“. Classical Quarterly 71, no. 1 (2021), 379-385.

Roreitner, Robert. “Themistius on Concept Formation”. Archiv für Geschichte der Philosophie 103 no. 2 (2021), 670-703.

Pindaros, Pýthijské zpěvy. Přeložil Robert Roreitner se Sylvou Fischerovou. Úvodní studie Sylva Fischerová a Robert Roreitner. Praha: Academia, 2021. (Podpořeno tvůrčím stipendiem Hany Žantovské)

Roreitner, Robert. „Blood, πνεῦμα, or something more solid? Aristotle on the material structure of perceptual apparatus.“ In: Hynek Bartoš a Colin Guthrie King (vyd.), Heat, pneuma and soul in ancient philosophy and medicine, s. 288-309. Cambridge: Cambridge University Press, 2020.

Alkmán. Partheneion z Louvru. Přeložil, úvodní studie a komentář napsal Robert Roreitner. Praha: Jednota klasických filologů, 2016.

Nietzsche, Friedrich. Rané texty o hudbě a řeči. Přeložil a úvodní studii napsal Robert Roreitner. Praha: OIKOYMENH, 2010.

Výuka

Vedení závěrečných pracíHistorie vyučovaných předmětů

 
Úvod > ÚFAR > Vyučující > Robert Roreitner