Robert Roreitner

Mgr. Robert Roreitner

Adresa

Ústav filosofie a religionistiky
Hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2
Místnost č. 221

Rozvrh

Konzultace

Viz aktuální přehled konzultací pro celý Ústav filosofie a religionistiky.

Zaměření

  • Antická filosofie a literatura; středověký aristotelismus
  • Epistemologie

Curriculum vitae

  • od 2017 Ústav filosofie a religionistiky FF UK v Praze, odborný asistent
  • 2020-2022 Alexander von Humboldt post-doc, LMU München (Gastgeber: Peter Adamson)
  • 2014-2018 doktorské studium, Humboldt-Universität zu Berlin, Berlin Graduate School of Ancient Studies (dis. práce obhájena 2019: summa cum laude; komise: Stephen Menn – Jonathan Beere – Thomas Johansen)
  • 2012-2014 nav. mag. studium, Filozofická fakulta UK v Praze (obor starořečtina; Cena Jana Palacha za dipl. práci)
  • 2011-2012 Fulbright student researcher, Columbia University, New York (supervisor: Lydia Goehr).
  • 2008-2012 nav. mag. studium, Filozofická fakulta UK v Praze (obor filosofie)
  • 2005-2008 bakalářské studium, Filozofická fakulta UK v Praze (obor filosofie)

Vybrané publikace

Roreitner, Robert. “The Nοῦς-Body Relationship in Aristotle’s De Anima”. In Pavel Gregoric a Jakob Leith Fink (vyd.), Encounters with Aristotle’s Philosophy of Mind, s. 247-278. London: Routledge, 2021.

Roreitner, Robert. „Themistius against Porphyry (?) on ‚Why We Don’t Remember'“. Classical Quarterly 71, no. 1 (2021).

Roreitner, Robert. “Themistius on Concept Formation”. Archiv für Geschichte der Philosophie 103 no. 2 (2021).

Pindaros, Pýthijské zpěvy. Přeložil Robert Roreitner se Sylvou Fischerovou. Úvodní studie Sylva Fischerová a Robert Roreitner. Praha: Academia, 2021. (Podpořeno tvůrčím stipendiem Hany Žantovské)

Roreitner, Robert. „Blood, πνεῦμα, or something more solid? Aristotle on the material structure of perceptual apparatus.“ In: Hynek Bartoš a Colin Guthrie King (vyd.), Heat, pneuma and soul in ancient philosophy and medicine, s. 288-309. Cambridge: Cambridge University Press, 2020.

Alkmán. Partheneion z Louvru. Přeložil, úvodní studie a komentář napsal Robert Roreitner. Praha: Jednota klasických filologů, 2016.

Roreitner, Robert. “Perception and hylomorphism: Receptive activity of senses in Aristotle´s DA II,5”. Eirene. Studia graeca et latina 50 (2014), s. 176-207.

Roreitner, Robert. “O tom, co je, a co není platný soud vkusu. Tři otázky pro prof. Anthonyho Savila”. Svět literatury 50 (2012), s. 97-102.

F. Nietzsche, Rané texty o hudbě a řeči. Přeložil a úvodní studii napsal Robert Roreitner. Praha: OIKOYMENH, 2010.

Výuka

Vedení závěrečných pracíHistorie vyučovaných předmětů

 
Úvod > ÚFAR > Vyučující > Robert Roreitner