Štěpán Špinka

doc. MUDr. Štěpán Špinka, Ph.D.

Adresa

Ústav filosofie a religionistiky
Hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2
Místnost č. 220

Konzultace

Viz aktuální přehled konzultací pro celý Ústav filosofie a religionistiky.

Odborné zaměření

 • antická filosofie, etika

Curriculum vitae:

 • narozen 1959 v Praze
 • 1985 MUDr., FVL UK v Praze
 • 1985-1990 lékař-internista
 • 1990-1997 odborný asistent, Pedagogická fakulta UK v Praze (výuka filosofie)
 • 1998 Ph.D. (filosofie), FF UK v Praze
 • 1997-2011 odborný asistent, Ústav filosofie a religionistiky FF UK vPraze
 • 2009-2011 ředitel Ústavu filosofie a religionistiky FF UK v Praze
 • 2010-2014 proděkan pro studijní záležitosti FF UK v Praze
 • 2011- dosud docent pro obor filosofie, Ústav filosofie a religionistikyFF UK v Praze
 • od roku 1981 šťastně ženat, sedm dětí

Vybraná bibliografie

Monografie

 • ŠPINKA Štěpán. Dialog a analogie: Platónova dialektika vinterpretaci Hanse-Georga Gadamera a Julia Stenzela. 1. vyd.Praha: Karolinum, 2005. ISBN 80-246-0833-2. 190 s.
 • ŠPINKA Štěpán. Duše a zlo v dialogu Faidón: Duše a řeč I. 1. vyd. Praha: OIKOYMENH,  2009, ISBN 978-80-7298-423-7. 192 s.
 • ŠPINKA Štěpán. Duše a krása v dialogu Faidros: Duše a řeč II. 1.vyd. Praha: OIKOYMENH, 2009. ISBN 978-80-7298-390-2. 280 s.

Původní práce v odborných časopisech

 • ŠPINKA Štěpán. ‚Plato im Dialog‘: Platónova dialektika vinterpretaci Hanse Georga Gadamera. Reflexe. 1998, 8, 18, s. 1-38.
 • ŠPINKA Štěpán. Nic není samo o sobě jedno. Filosofický časopis. 2004, 52, 6, s. 991-1015.
 • ŠPINKA Štěpán. Totožnost a různost ve světle lidské konečnosti. Teologická reflexe. 2006, 12, 1, s. 91-92.
 • ŠPINKA Štěpán. Dobro a strukturální ontologie? Reflexe. 2010, 37. s. 95-102.
 • ŠPINKA Štěpán. Nothing is in itself one, Internationales Jahrbuch für Hermeneutik 2011, 10, 241-269
 • ŠPINKA, Štěpán. Je šťastný život mravný?. Aither [online]. 2011, 3 (5), 9-20.

Příspěvky do monografických publikací

 • ŠPINKA Štěpán.Jeden a týž duch, in: KARFÍKOVÁ Lenka, ŠPINKA Štěpán. Pán a dárce života: Setkání s Duchem svatým v Novém zákoně a křesťanské tradici. Brno: CDK, 1999. ISBN 80-85795-16-7. s. 110-121.
 • ŠPINKA Štěpán. Psyche pasa athanatos. Die Unsterblichkeit der Seele und die Verähnlichung mit Gott. In: MRÁZ Milan, SLABÝ Adolf. Die menschliche Person: Geschichte und Gegenwart des Personbegriffs. Praha: Filosofia, 1999. s. 31-41.
 • ŠPINKA Štěpán.Katharsis katharseós. Philosophie als „Flucht in die logoi“ und als Reinigung. In: HAVLÍČEK Aleš, KARFÍK Filip. Plato’s Phaedo. Praha: OIKOYMENH, 2001. ISBN 80-7298-031-9. s. 287-305.
 • ŠPINKA Štěpán. „Plato im Dialog“: Hans-Georg Gadamer als Interpret der platonischen Dialektik. In: WISCHKE Mirko, HOFER Michael. Gadamer verstehen – Understanding Gadamer. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2003. ISBN 3-534-16320-6. s. 120-137.
 • ŠPINKA Štěpán.Aporie a euporie v dialogu Lysis. In: HAVLÍČEK Aleš.Platónův dialog Lysis. Praha:OIKOYMENH,2004. ISBN 80-7298-061-0. s. 63-98.
 • ŠPINKA Štěpán. Relation, Sein und Zeit. In: HAVLÍČEK Aleš, KARFÍK Filip. Plato’s Parmenides. Praha:OIKOYMENH,2005. ISBN 80-7298-150-1. s. 181-199.
 • ŠPINKA Štěpán. Euthanasie: Víme o čem mluvíme? In: ŠPINKOVÁ Martina. Nebojíme se zbytečně? (Sborník přednášek), Praha: Cesta domů, 2005. ISBN 80-239-5499-7. s. 14-27.
 • ŠPINKA Štěpán. Sókratovo podivné dobro. In: HAVLÍČEK Aleš. Platónův dialog Hippias Menší. Praha: OIKOYMENH, 2006. ISBN 80-7298-145-5. s. 71-90.
 • ŠPINKA Štěpán. Pouto nejkrásnější: Několik poznámek k pojetí analogie v Platónově filosofii. In: DVOŘÁK Petr. Analogie ve filosofii a teologii. Brno: CDK, 2007. 978-80-7325-115-4. s. 7-18.
 • ŠPINKA Štěpán. Charmidova duše a Kritiova nepodobná poznání. In: HAVLÍČEK Aleš. Platónův dialog Charmidés. Praha: OIKOYMENH, 2007. ISBN 978-80-7298-258-5. s. 136-154.
 • ŠPINKA Štěpán. Sókratés v labyrintu aneb Jak se loví chocholouš. In: HAVLÍČEK Aleš, ŠPINKA Štěpán. Platónův dialog Euthydémos. Praha: OIKOYMENH, 2007. ISBN 978-80-7298-295-0. s. 57-81.
 • ŠPINKA Štěpán. Wissen, Meinung und Weisheit im Dialog Theiatetos. In: KARFÍK Filip, HAVLÍČEK Aleš, ŠPINKA Štěpán. Plato’s Theaetetus, Praha: OIKOYMENH, 2008. ISBN 978-80-7298-391-9. s. 274–299.
 • ŠPINKA, Štěpán. Blaženost smrtelných bytostí, in: ŠPINKA, Štěpán – THEIN, Karel – NĚMEC, Václav. Přístupy k etice I. Praha: Filosofia, 2014. ISBN 978-80-7007-430-5, s- 13-45.

Významnější rozsáhlejší recenze (recenzní studie)

 • ŠPINKA Štěpán.„Vznik řádu“: Klíč k Platónově pozdní filosofii? Listy filologické. 1999, 122, s. 85-95.
 • ŠPINKA Štěpán.Jan Szaif: Platons Begriff der Wahrheit. Reflexe. 2000, 21, s. 133-140.
 • ŠPINKA Štěpán. David Sedley a jeho „Porodní bába platonismu“. Listy filologické. 2005, 122. s. 42-51.

Editor sborníků a monografií

 • KARFÍKOVÁ Lenka, ŠPINKA Štěpán. Vtělení – Vykoupení – Církev, Praha: Portál, 1997. ISBN 80-85795-16-7. 88 s.
 • KARFÍKOVÁ Lenka, ŠPINKA Štěpán. Pán a dárce života: Setkání s Duchem svatým v Novém zákoně a křesťanské tradici. Brno: CDK. 1999. ISBN 80-85795-16-7. 144 s.
 • ŠPINKA Štěpán, HAVLÍČEK Aleš. Platónův dialog Euthydémos. Praha: OIKOYMENH, 2007. ISBN 978-80-7298-295-0. 180 s.
 • ŠPINKA Štěpán, KARFÍK Filip, HAVLÍČEK Aleš. Plato’s Theaetetus, Praha: OIKOYMENH, 2008. ISBN 978-80-7298-391-9. 387 s.
 • ŠPINKA Štěpán, JIRSA Jakub, KARFÍK, Filip. Plato’s Philebus: Proceedings of the Ninth Symposium Platonicum Pragense. Praha: OIKOYMENH, 2016. ISBN 978-80-7298-221-9.
 • JORGENSON Chad, KARFÍK Filip, ŠPINKA Štěpán. Plato’s Timaeus. Leiden – Boston: Brill, 2021. ISBN 978-90-04-43606-0.

Další odborné publikace

 • ŠPINKA Štěpán, KALVACH Zdeněk, SLÁMA Ondřej. Umírání a paliativní péče v ČR (situace, vyhlídky, reflexe). Praha: Cesta domů, 2004. ISBN 80-239-2832-5. 103 s.
 • ŠPINKA Štěpán, SLÁMA Ondřej. Koncepce paliativní péče v ČR. Praha: Cesta domů, 2004. ISBN 80-239-4330-8. 46 s.

Výuka

Vedení závěrečných pracíHistorie vyučovaných předmětů

 

Úvod > ÚFAR > Vyučující > Štěpán Špinka