Tereza Matějčková

Mgr. Tereza Matějčková, Ph.D.

Adresa

Ústav filosofie a religionistiky
Hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2
Místnost č. 222

Rozvrh

Konzultace

Viz aktuální přehled konzultací pro celý Ústav filosofie a religionistiky.

Odborná činnost

 • 2016 – současnost: člen redakční rady Filosofického časopisu
 • 2016 – 2020: člen vedení Novověké řady nakladatelství OIKOYMENH
 • 2017 – 2020: člen ediční rady nakladatelství OIKOYMENH

Curriculum vitae

 • 1996–2002: Rakouská škola v Praze
 • 2002–2007: studium oboru Humanities and Social Sciences na Anglo-American University of Prague
 • 2007–2012: studium oborů Filosofie a Religionistika na Filosofické fakultě UK
 • 2012: tříměsíční stáž pod vedením prof. K. Viewega, Friedrich-Schiller-Universität v Jeně
 • 2012 – 2016: studium doktorského programu Filosofie na Filosofické fakultě UK, disertace: Grund der Welt in Hegels Phänomenologie des Geistes

Zaměstnání

 • Od 1. 1. 2016–28. 2. 2016 – asistentka pro obor religionistiky na ÚFaR, FF UK
 • Od 1. 3. 2016 – odborná asistentka pro obor religionistiky na ÚFaR, FF UK
 • Od 1. 1. 2017 – odborná asistentka pro obor filosofie na ÚFaR, FF UK

Stipendia a ocenění

 • Goethe-Stipendium der Thüringer-Staatskanzlei pro rok 2012
 • Cena Hlávkovy nadace pro rok 2012 za diplomovou práci Der Geist in der Phänomenologie des Geistes: Antigone und Rameaus Neffe im dialektischen Widerstreit

Granty a výzkumné záměry

 • Vedoucí univerzitní skupiny Hegel v interdisciplinární perspektivě https://hip.ff.cuni.cz/
 • Spoluřešitelka grantu Osobní identita na rozcestí. Fenomenologické, genealogické a hegelovské přístupy, hlavní řešitel: Doc. Jakub Čapek
 • Spoluřešitelka grantu Duch, příroda a společnost v německé klasické filosofii, hlavní řešitel Dr. phil. habil. Jindřich Karásek
 • Člen skupiny International Network Hegel’s Relevance při Vrije Universiteit Amsterdam, hl. koordinátor: Dr. phil. habil. Christian Krijnen
 • Člen projektu KREAS

Monografie

 1. Hegelova fenomenologie světa, Praha: OIKOYMENH, 2018, 381 stran (Jakub Mácha, Filosofický časopis, 67/3, 2019, str. 467–473; Martin Vrabec, Reflexe, 55, 2018, str. 167–173).
 2. Gibt es eine Welt in Hegels Phänomenologie des Geistes? Tübingen: Mohr Siebeck, 2018, 342 stran (recenze: Gilles Marmasse, in: Bulletin de littérature hégélienne, XXX, 2020, str. 165 n.)​

Zvláštní číslo věnované publikaci 1. a 2.: Filosofie dnes, sv. 12, č. 1, 2021.

Editorka kolektivních monografií

 1. spolu s Jiřím Chotašem, An Ethical Modernity? Hegel’s Concept of Ethical Life Today, Leiden: Brill, 2020.
 2. spolu s Jindřichem Karáskem a Lukášem Kollertem (eds.), Übergänge in der klassischen deutschen Philosophie, München: Wilhelm Fink Verlag, 2019.
 3. spolu s: Reinhard Mehring, Emeti Morkyun (eds.), Blicke auf Deutschland. Pädagogisch-politische Schlaglichter zur Flüchtlingsfrage von 2016 und 1948, Heidelberg: Mattes Verlag Heidelberg, 2016.

Cizojazyčné studie

 1. Living in the Times of Love’s DeathOdradek. Studies in Philosophy of Literature, Aesthetics, and New Media Theories (Special Issue on Kottmann’s Love as Freedom), 2021 (accepted for publication.
 2. Hegel’s Concept of Personal Difference, in: Journal of Speculative Philosophy, 35,1, 2021, str. 50–70.
 3. Saying No (to a Story): Personal Identity and Negativity, in: Phenomenology and the Cognitive Sciences, 2021, accepted for publication, in print.
 4. with J. Čapek, Intersubjectivity and Sociality, in: The Routledge Handbook of Phenomenology and Phenomenological Philosophy, vyd. Daniele de Santis, Burt C. Hopkins and Claudio Mojolino, London – New York: Routledge, 2021, str. 259–270.
 5. Eternity’s Death in Modernity: A Case of Murder? Of Resurrection?, in: International Journal of Philosophical Studies, 2020, accepted for publication, published as online first.
 6. Hegel’s Philosophy of the Modern Family: Fatal Families?  in: Jiří Chotaš, Tereza Matějčková (eds.) An Ethical Modernity? Hegel’s Concept of Ethical Life Today, Leiden: Brill, 2020, str. 118–139.
 7. spolu s J. Chotaš, Do We Know What Modernity Is? In: iří Chotaš, Tereza Matějčková (eds.),  An Ethical Modernity? Hegel’s Concept of Ethical Life Today, Leiden: Brill, 2020, str. 1–14.
 8. Auf Kosten der Welt?, in: B. Bowman, M. Gerhard, J. Zovko (eds.); Erkenne Dich selbst – Anthropologische Perspektiven, in: Hegel-Jahrbuch Sonderband, 2020, str. 91–98.
 9. spolu s Jakubem Markem, Postacie filozofii heglowskiej w czeskim myśleniu od dziewiętnastego wieku do współczesności, in: Monika Woźniak i Tomasz Rafał Wiśniewski (vyd.), Recepcja myśli Hegla w Europie Środkowej i Wschodniej (pdf), Warszawa: Ośrodek Badań Filozoficznych, 2019, str. 19–60.
 10.  Surviving the Holocaust: Philosopher Emil Utitz’ As If Technique, in: The European Legacy, Routledge, 2020, str. 438–454.
 11. A History in the Unconsciousness of Freedom? In Ch. Krijnen (ed.), Concepts of Normativity: Kant or Hegel?, Series: Critical Studies in German Idealism, Leiden – Boston: Brill, 2019, str. 196–215.
 12. Hegels Zeittilgung. Ein Übergang in die Ewigkeit, in: Übergänge in der Klassischen Deutschen Philosophie, München: Wilhelm Fink Verlag, 2019, str. 149-167.
 13. Hegel’s Invisible Religion in a Modern State: A Spirit of Forgiveness, in: Filozofija i društvo/Philosophy and Society, 28/3, 2017, 507–525.
 14. Hegels Religion des absoluten Wissens?, in: Neue Zeitschrift für Systematische Theologie und Religionsphilosophie, 59/2, 2017, str. 165–181.
 15. Hegel and Arendt on a Key Term of Modernity: The Creativity and Destructiveness of Labor, in: Idealistic Studies, 46/1, 2016, str. 19–40.
 16. Führt das Wissen zu nichts? Nihilismus als äußerste Gestalt des Skeptizismus bei Jacobi, Fichte und Hegel, in: Krankheit des Zeitalters oder heilsame Provokation?, München: Fink, 2016, str. 251–264.
 17. Im Tode zur Freiheit gebildet werden. Eine Untersuchung zum Todes- und Freiheitsbewusstsein in der Phänomenologie des Geistes, in: A. Braune, J. Chotaš, K. Vieweg et F. Zander (vyd.), Freiheit und Bildung bei Hegel, Würzburg: Königshausen & Neumann, 2013, str. 75–86.

Studie v češtině

 1. spolu s E. Rózsa, Od Antigony po spořádanou manželku: Co s Hegelovými ženami?, (pdf) Reflexe, 2020.
 2. Byl by Abrahám ochoten obětovat Izáka, kdyby byl hegelián?, in: Ladislav Benyovszky et Marie Pětová (eds.), Bůh a božství v německém filosofickém myšlení, Praha 2020, str. 103–150.
 3. Jsem na Tebe alergická. Hegel a Lévinas o vztahu k druhému, in: J. Sirovátka – O. Sikora, Lévinas v konfrontaci, Praha 2020, str. 36–53.
 4. Proti existencialistickému monopolu na děravost, in: Filosofický časopis, 1/2020, str. 7–24.
 5. Všichni jsme bez tváře. K textu Jana Bierhanzla (pdf)in: Reflexe, 56, 2019, str. 181–187.
 6. Antigona je mrtvá? Ať žije Isména? (pdf), in: Slovo a smysl, 29, 2018, str. 87-98.
 7. Příběh nihilismu (v němž Nietzsche nehraje žádnou roli), in: Martin Kočí (vyd.), Vykročit z uzavřenosti. Festschrift k 70. narozeninám Tomáše Halíka, Praha: Lidové noviny, 2018, str. 143-156.
 8. Hegelova spekulace jako odpověď na Platónovu dialektiku (pdf), in: Reflexe 51, 2016, str. 25–47.
 9. Duše, zvyk a svět v Hegelově Encyklopedii filosofických věd, in: Filosofický časopis, ročník 64, 3/2016, pp. 331–348.
 10. Kolik reality snese ideál? Nad knihou Moderní univerzita. Ideál a realita, in: Filosofický časopis, ročník 64, 2/2016, str. 247–258.
 11. Tugendhatův obrat k bezvýznamnosti, in: Reflexe 49, 2015, str. 65–87.
 12. Hegelova praktická filosofie: Kdo chce dosáhnout velkých věcí, musí se umět omezit, in: J. Čapek (vyd.), Přístupy k etice II. Via Moderna, Praha: Filosofia, 2015, str. 111–142.
 13. Charles Taylor: Hledání transcendence a autenticity v sekulárním věku, in: Filosofický časopis, ročník 62, 5/2014, str. 745–758.
 14. Hegelovo pojetí ducha na pozadí Antigony a Rameauova synovce, in: Reflexe 44, 2013 str. 27–50.

Odborné recenze

 1. A. Koubová, Myslet z druhého místa, in: Filosofický časopis, 2/2021, v tisku.
 2. K. Trlifajová, J. Frei et al., Spor o pravdu (pdf), in: Filosofický časopis, 67, 1/2019, str. 101–110.
 3. J. Marek, Leporello. Smrtelnost, práce a nepřirozenost člověka, (pdf) in: Reflexe, 53, 2017, str. 195–202.
 4. G. W. F. Hegel, Fenomenológia ducha (pdf),  in: Filosofický časopis, 4/2015, str. 605–612.
 5. M. Heidegger,Černé sešity, in: Reflexe 47, 2015, str. 182–196.
 6. L. Hejdánek, Úvod do filosofování, in: Reflexe 43, 2012, str. 129–137.
 7. J. Kuneš, M. Vrabec (vyd.), Místo Fenomenologie ducha v současném myšlení (pdf), in: Reflexe 40, 2011, str. 123–130.

Eseje a jiné texty (2019/2020, výběr)

 1. od 1/2020 pravidelná rubrika To je ale otázka v obtýdeníku Tvar.
 2. Všichni jsme mimo. In: Revue Prostor, 114/2020, str. 12–18.
 3. Hurvínek, ne Heidegger, in: Orientace, Lidové noviny, 28./29. 11. 2020, (online verze vyšla na České pozici).
 4. How Emil Utitz salvaged his humanity in a non-human world, Psyche, 30. 11. 2020.
 5. Mahi Binebine: Odpustit je třeba všechno, literarni.cz, 18. 9. 2020.
 6. Lhářovy lekce, Reportér, 13. 9. 2020.
 7. Chcíplý pes a krásný vrah. K Hegelově dialektice, in: A2 – kulturní čtrnáctideník, ročník XVI, č. 18, 26. 8. 2020.
 8. 250 Jahre Georg Friedrich Hegel. Denker zur Zeit der Revolution und großer Humorist, Goethe-Institut, srpen 2020, španělská verze: Pensador de tiempos de la revolución y gran humorista.
 9. Maminka na amfetaminech. Američanka s českou stopou píše o mateřství a kariéřeaktualne.cz, 12. 8. 2020.
 10. Dialektika! Rozhovor s Jean-Françoisem Kervéganem, in: Reflexe, 58, 2020, str. 177–190.
 11. Virus nás netransformuje, ale zrychluje, in: Respekt, 20. 6. 2020.
 12. Další chybný model, in: Respekt, 26. 4. 2020.
 13. Z nicoty ždímat plnost života. Dědictvím Jeana-Paula Sartra je zůstat svobodnýin: aktualne.cz, 15. 4. 2020.
 14. Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Filosofická mocnost, jež zatím nepadla, in: Lidové noviny, 6. 5. 2020.
 15. Oběsit se na myšlence, pořídit si pudla a další tipy, jak (ne)přežít klimatickou krizi, in: Revue Prostor, č. 112.
 16. Na umělé inteligenci není nic pokrokového, in: Lidové noviny, 15. 9. 2019.
 17.  Šílenství coby most k nezávislosti, in: Lidové noviny, 7. 9. 2019.
 18. Štěstí: Hledání pilulky na nesnesitelnou každodennost, in: Lidové noviny, 9. 2. 2019.

Překlady do češtiny

 1. Ken Krimstein, Tři útěky Hanny Arendtové. Tyranie pravdy, Praha 2021, v tisku.
 2. (spolu s Š. Haikl Koukalem) Bernard Williams, Morálka. Úvod do etiky, Praha 2021.
 3. G. W. F. Hegel, Jak to má prostý lidský rozum s filosofií, in: Recenze, kritika, ironie, vyd. J. Karásek – L. Kollert, Praha 2018, str. 151–168.
 4. G. W. F. Hegel, O díle Friedricha Heinricha Jacobiho, in: Recenze, kritika, ironie, vyd. J. Karásek – L. Kollert, Praha 2018, str. 169–196.
 5. W. Jaeschke, A. ArndtNěmecká klasická filosofie II, Praha: Oikúmené, 2016, 365 stran.
 6. E. Tugendhat, O smrti, in: Reflexe 49, 2015, str. 89–109.
 7. R. Brandt, K čemu ještě university? A jaké?, in: J. Jirsa (vyd.), Idea university, Praha: Academia, 2015, str. 136–158.
 8. W. v. Humboldt, O vnitřní a vnější organizaci vyšších vědeckých ústavů v Berlíně, in: J. Jirsa (ed.), Idea university, Praha: Academie, 2015, str. 31–39.
 9. K. Jaspers, Úlohy university, in: J. Jirsa (vyd.), Idea university, Praha: Academia, 2015, str. 52–70.
 10. G. W. F. Hegel, Kdože myslí abstraktně?, in: Analogon 71, 2013, str. 2–4.
 11. G. W. F. Hegel, O špatném nekonečnu, in: V. Kolman, R. Roreitner (vyd.), O špatném nekonečnu, Praha: Filosofia, 2013, str. 185–247.
 12. P. Stekeler-Weithofer, Hegelova filosofie matematiky, in: V. Kolman, R. Roreitner (vyd.), O špatném nekonečnu, Praha: Filosofia, 2013, str. 569–601.

Překlady do němčiny

 1. E. Utitz, Ein antisemitscher Philosemitismus und andere kleine Texte, in: Reinhard Mehring, Philosophie im Exil. Emil Utitz, Arthur Liebert und die Exilzeitschrift Philosophie, Würzburg: Königshausen & Neumann, 2018, str. 304–330.
 2. E. Utitz, Deutschland zwischen gestern und morgen (1948), in: Tereza Matějčková, Reinhard Mehring, Emeti Morkyun (eds.), Blicke auf Deutschland. Pädagogisch-politische Schlaglichter zur Flüchtlingsfrage von 2016 und 1948, Heidelberg: Mattes Verlag Heidelberg, 2016, str. 170–231.
 3. E. Utitz, Die Lehre des Judentums (1951), in: Tereza Matějčková, Reinhard Mehring, Emeti Morkyun (eds.), Blicke auf Deutschland. Pädagogisch-politische Schlaglichter zur Flüchtlingsfrage von 2016 und 1948, str. 241–246.
 4. E. Utitz, Heinrich Graetz und die Konstruktion der jüdischen Geschichte (1951), in: Tereza Matějčková, Reinhard Mehring, Emeti Morkyun (eds.), Blicke auf Deutschland. Pädagogisch-politische Schlaglichter zur Flüchtlingsfrage von 2016 und 1948, str. 238–240.
 5. E. Utitz, Transporte nach Theresienstadt (1955), in: Tereza Matějčková, Reinhard Mehring, Emeti Morkyun (eds.), Blicke auf Deutschland. Pädagogisch-politische Schlaglichter zur Flüchtlingsfrage von 2016 und 1948, str. 232–237.
 6. E. Utitz, Das unbarmherzige Schwert H. G. Adlers, in: R. Mehring, Ethik nach Theresienstadt, Würzburg: Königshausen & Neumann, 2015, str. 115­–126.

Odpovědná redakce a ediční práce (výběr)

 1. T. Adorno, Estetická teorie, přel. D. Prokop, Praha: OIKOYMENH, 2019.
 2. M. Heidegger, Hegelovo pojetí zkušenosti, přel. I. Chvatík, Praha: OIKOYMENH, 2019.
 3. H.-G. Gadamer, Problém dějinného vědomí, přel. J. Sokol, Praha: OIKOYMENH, 2019.
 4. G. W. F. Hegel, Fenomenologie ducha, přel. J. Patočka, Praha: OIKOYMENH, 2018 – e-kniha ke stažení zde: http://shop.flu.cas.cz/cs/domu/28-g-w-f-hegel-fenomenologie-ducha.html
 5. M. Heidegger, Nač básníci?, přel. I. Chvatík, Praha: OIKOYMENH, 2017.
 6. W. Benjamin, Psaní vzpomínání, přel. M. Ritter, Praha: OIKOYMENH, 2016.
 7. F. Schelling, Systém transcendentálního idealismu, přel. J. Karásek a J. Patočka, Praha: OIKOYMENH, 2015 (270 stran).

Výuka

Vedení závěrečných pracíHistorie vyučovaných předmětů

 

Úvod > ÚFAR > Vyučující > Tereza Matějčková