Tomáš Halík

prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.

Adresa

Ústav filosofie a religionistiky
Hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2
Místnost č. 225

Rozvrh

Konzultace

Viz aktuální přehled konzultací pro celý Ústav filosofie a religionistiky.

Odborné zaměření

psychologie, filosofie a sociologie náboženství; křesťanství

Odborný životopis

  • Narodil se 1.6.1948 v Praze.
  • 1966-71 studium sociologie a filozofie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy; PhDr. 1972. (1968 semestr na University of Wales v Británii). 1984 atestace z klinické psychologie.
  • Teologii studoval v tajných kurzech v Prahy (žák Josefa Zvěřiny) a po r. 1989 postgraduálně na Papežské Lateránské univerzitě v Římě (ThLic); habilitace z praktické teologie na Papežské teologické fakultě ve Wroclawi (Dr.hab. v teologii). 1992 habilitace pro obor sociologie na FSV UK, v r. 1993 jmenován docentem, v r. 1997 profesorem Univerzity Karlovy.
  • Do r. 1989 z politických důvodů nemohl přednášet na vysoké škole, pracoval jako psycholog v průmyslu a později jako psychoterapeut drogově závislých (1984-90). Působil v kulturním a náboženském disentu – v „bytových seminářích“ a samizdatu. 1978 byl tajně vysvěcen (v bývalé NDR) na kněze a v 80tých letech patřil k nejbližším spolupracovníkům kardinála Tomáška.
  • V letech 1990-93 byl generálním sekretářem Biskupské konference ČR a pedagogem KTF UK ; Jan Pavel II. ho jmenoval konzultorem Papežské rady pro dialog s nevěřícími.
  • Nyní je profesorem sociologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (Ústav filosofie a religionistiky), rektorem univerzitního kostela Nejsvětějšího Salvátora v Praze (od února 1990) a prezidentem České křesťanské akademie (od prosince 1990).

Publikace za posledních 10 let

    Odrážky:

Výuka

Vedení závěrečných pracíHistorie vyučovaných předmětů

 
Úvod > ÚFAR > Vyučující > Tomáš Halík