Pro uchazeče

Ústav filosofie a religionistiky FF UK je špičkovým pracovištěm svého druhu nejen v rámci České republiky, ale i ve středoevropském kontextu. Vyučují zde mezinárodně uznávaní odborníci, kteří studenty v úvodních letech studia zasvětí do umění myšlenkové práce a s pokročilými studenty pak sdílejí a dále rozvíjejí výsledky svých výzkumů. Pro výuku je charakteristický důraz na kvalitu a tematickou pestrost, která dává studentům dostatek prostoru pro rozvíjení specifických zájmů v rámci oboru. Cílem je poskytnout studentům oborové vzdělání mezinárodní úrovně.

Prosím vyberte, zda máte zájem o obor FILOSOFIE nebo RELIGIONISTIKA

V sekci pro religionistiku ovšem naleznete pouze podrobné informace o magisterském navazujícím studiu religionistiky a o doktorském studiu religionistiky. Máte-li naopak zájem o bakalářské studium religionistiky, navštivte naše speciální stránky pro uchazeče religionistika.ff.cuni.cz.

 

Celofakultní stránka pro uchazeče se všemi potřebnými informacemi je zde.

—————————-

PŘÍPRAVNÝ KURZ PRO UCHAZEČE O STUDIUM NA ÚFAR

Pro zájemce o studium filosofie na FF UK připravujeme každý rok workshop zaměřený na interpretaci a překlad odborných textů, který vychází z požadavků kladených na uchazeče u přijímací zkoušky. Bližší informace naleznete zde.

Úvod > Pro uchazeče